Sebastián D.

Sebastián je študentom FTVŠ UK v Bratislave. Venuje sa PARKOURu a FREERUNNINGU. Dosiahol viacero úspechov, súťažil na rôznych medzinárodných, aj miestnych súťažiach a vždy sa mu podarilo umiestniť.   Často býva pozvaný ako tréner, alebo hosť na akciách PARKOUR / FREERUNNING na Slovensku, aj v zahraničí. Deti trénuje už od svojich 14 rokov. V rámci PK / FR má za sebou mnoho workshopov na akrobatické prvky.   Vo voľnom čase trénuje hlavne seba. Posilňuje, strečuje.   Sebastích chcel, aby jeho meno bolo svetové. Dosiahnuť čo najviac úspechov v PK / FR, aktívne cestovať, mať vlastnú telocvičňu, vlastnú značku oblečenia... A pokoj na duši a úsmev na tvári. Jeho najväčším úspechom je dobré a známe meno v športe PARKOUR a  FREERUNNING na SK  a  SR.   Ako sám tvrdí, výnimočný je svojím prístupom k pohybu a pohybom samotným.  
Sebiho motto: "Buď šťastný tu a teraz".