Simona Š.

Simona má 18 rokov, pochádza z Bratislavy a momentálne navštevuje španielske bilingválne gymnázium. V budúcnosti plánuje pokračovať v štúdiu humanitných vied na vysokej škole. Vo svojom voľnom čase sa okrem korčuľovania venuje divadlu, vzdušnej akrobacii a dobrovoľníctvu. Trénovaniu detí v Benitime predchádzali hodiny absolvovaných kurzov a tréningov, keďže sa korčuľovaniu venujem od detstva. Pracovala ako animátorka rôznych detských eventov pre základné školy. Aj preto je vďačná za príležitosť rozvíjať sa každým ďalším tréningom nielen zručnosti zverených detí, ale aj jej vlastné.
V živote sa snaží riadiť tým, že všetko má zmysel a svoje miesto.