Stano L.

Stanko je z Martina, kde v minulosti profesionálne hrával futbal a aktuálne študuje v BA hneď na dvoch VŠ - na FTVŠ a FIF. Svoj voľný čas venuje športu a trénovaniu detí. Práca s nimi ho napĺňa a rád by sa jej venoval aj po škole.