Veronika P.

Veronika je absolventkou jednoodborovej psychológie na FF Univerzity Komenského a má ukončené aj doplnkové pedagogické vzdelanie. Pracovala ako vychovávateľka a školská psychologička, momentálne si užíva mamičkovské povinnosti na rodičovskej dovolenke. Nakoľko s deťmi pracovala aj v letných táboroch, má absolvovaný kurz animátora voľného času. Niekoľko rokov bola dobrovoľníčkou v občianskom združení Katarínka, ktoré sa prostredníctvom letných táborov pre mladých ľudí zameriava na záchranu ruín kostola a kláštora v Malých Karpatoch. Veronika sa vzdeláva celý život. Momentálne si dopĺňa vzdelanie vo výcviku KIDS' SKILLS. Vo voľnom čase si rada číta a chodí do prírody. Miluje divadlo a sleduje kultúrne i spoločenské dianie v spoločnosti. Stotožňuje sa s citátom::
Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné"