Viktoriia A.

Viktoriia je študentkou UK odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Úspešne zložila medzinárodnú skúšku z angličtiny IELTS. Stihla absolvovať 2 bakalárske a 1 magisterské štúdium.   Skúsenosti má ako učiteľka na súkromnej škole s dospelými a deťmi.   Voľný čas na svoje koníčky Viktoriia nemá, no rada číta a zlepšuje svoje jazykové schopnosti.   V budúcnosti by sa rada venovala hlavne odbornému prekladu, ale rada ho spojí s výučbou.  
Viktoriine žartovné krédo: "Každý deň zlepšuj nie len samého seba, ale aj život, ktorý obklopuje teba."