Zuzana T.

Zuzana je lektorkou v kurze ANGOspeaker. Vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor Geografia a Matematika. Štátne skúšky z anglického jazyka absolvovala na Štátnej jazykovej škole v Bratislave. Vyučovaniu angličtiny sa venuje už takmer 15 rokov. Ako dobrovoľníčka pôsobila v oblasti medzinárodných mládežníckych výmien, vďaka čomu mala veľkú príležitosť spoznať nové krajiny a rôzne kultúry a najmä spoznať silu spoločného dorozumievacieho jazyka, ktorým bola práve angličtina.
Deti majú neuveriteľnú schopnosť s ľahkosťou absorbovať základy cudzích jazykov a aj preto ma baví s ními pracovať a učiť, hovorí Zuzana.