fbpx

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky ohľadom pobytového tábora BENI camp 2018:

Ako bude riešená doprava?

Máte možnosť zvoliť si individuálnu alebo spoločnú dopravu autobusom súkromného dopravcu, za doplatok 20,- € (cesta tam aj späť). V autobusoch garantujeme len limitovaný počet miest. Plnú sumu hradíte aj v prípade, že dieťa absolvuje iba jednu cestu.

Ďalšie informácie ku spoločnej doprave dostanete v podrobných inštrukciách e-mailom.

Ako sa dostaneme do zariadenia, kde bude BENI camp?

Z Bratislavy po diaľnici D1. Pred Púchovom zíďte zjazdom Beluša na Belušu. Na najbližšej križovatke odbočte doprava na cestu 61. Pokračujete stále rovno cez obec Visolaje, potom cez Dolný Lieskov a Tŕstie. Nakoniec nepokračujete na Pružinu, ale odbočíte doľava na RZ Podskalie.

Kedy máme dieťa priviezť do zariadenia? A kedy si ho máme vyzdvihnúť?

Preberanie detí od rodičov bude prebiehať v deň začiatku tábora – v nedeľu od 14:00 do 15:30 hod. Pri preberaní nám odovzdáte vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, taktiež o prefotenú zdravotnú kartičku dieťaťa. V prípade, že má dieťa nejaké lieky, odovzdáte lieky aj s popisom dávkovania zdravotníkovi tábora.

Deti si po tábore vyzdvihnete v sobotu v popoludňajších hodinách od 13:00 – 14:00 hod.

Bude mať dieťa možnosť vyskúšať si aj program z inej partičky?

Samozrejme, deti si budú môcť počas tábora vyskúšať aj program z inej partičky. Gro programu však budú deti zažívať vo svojej skupine. Večerné programy absolvujú všetky deti spoločne.

Budú mať deti nejaký čas aj na osobné voľno?

Celý deň bude rozdelený na dopoludňajší, popoludňajší a večerný program. Po raňajkách býva voľný čas kratší – je určený na upratanie izieb, prípravu na program. Popoludní bude osobné voľno dlhšie – k dispozícií budú spoločenské hry, možnosť oddýchnuť si na izbách, rozprávať sa v miestnosti, pozrieť si nejaký oddychový film alebo sa voľne zahrať. Taktiež po večeri bude krátke osobné voľno slúžiace na prípravu na večerný program.

Čo je zahrnuté v cene tábora?

V cene tábora je započítaná strava 5x denne, pitný režim, ubytovanie, materiálne zabezpečenie tábora – pomôcky, športoviská a odmeny pre deti, taktiež personálne obsadenie – hlavný vedúci, vedúci jednotlivých programov („partičiek“), animátori a zdravotník, úrazové poistenie dieťaťa; užívanie celého areálu RZ Podskalie vrátane vonkajšieho bazéna sú v cene takisto započítané.

V cene nie je zahrnutá doprava do a z tábora (pozri vyššie).

Podľa akých kritérií vyberáte vedúcich a animátorov do tábora?

Dôležitými faktormi pri výbere vedúcich a animátorov sú: zodpovednosť, vzťah k deťom, záujem pracovať a začleniť sa do kolektívu. So všetkými máme už praktickú skúsenosť počas roka, nie sú to neznámi ľudia. Dbáme aj na to, aby boli naši ľudia kvalitatívne vyspelými osobnosťami s odbornými poznatkami z rôznych odborov.

Ako bude riešená strava a pitný režim?

Stravovať sa budeme priamo v RZ Podskalie. Strava bude vyvážená a správne kombinovaná, podávaná 5x denne, dopĺňame ju o čerstvé ovocie a zeleninu (jablká, melóny, mrkva a pod..) Pitný režim bude deťom dostupný po celý deň. Deti si budú nosiť svoje fľaše s vodou na každé miesto, kde sa bude program odohrávať. Zabezpečený bude aj bufet s drobnosťami pre hladošov.

Čo sa stane ak dieťa, napr. na tábore veľa plače?

Stáva sa to najmä deťom, ktoré sú v tábore prvýkrát. Našou snahou nie je, aby dieťa na týždeň na rodiča zabudlo, ale aby si užilo tábor plný perfektných aktivít, a aby potom sa obohatené vrátilo domov. To znamená, že v takejto situácii sa snažíme modelovať náš program tak, aby dieťa nemalo čas myslieť na to, že je mu niečo chýba. Táborový vedúci sa stáva priateľom detí, ktorý im pomôže, vypočuje, poradí, ako ďalej. Aktivity zameriavame aj na budovanie vzťahov v skupine, keď je dieťa prijaté a nájde si tu kamarátov, tábor je pozitívnym miestom.

Čo s takými deťmi, ktoré nerešpektujú pokyny vedúcich a táborový poriadok?

Na udržanie morálky v tábore nám slúži táborový poriadok, s ktorým sú deti oboznámené hneď prvý deň tábora. Nepoužívame fyzické, ani iné tresty, snažíme sa viesť dieťa výchovno-zážitkovou formou k správnym hodnotám. Ak však dieťa nie je schopné dodržiavať táborový poriadok opakovane, organizátor môže požiadať rodičov, aby si ho prišli vyzdvihnúť predčasne.

Môžu si deti vziať do tábora mobil/tablet a pod.?

Brať si mobilné telefóny či inú elektroniku do tábora dôrazne neodporúčame. Predchádzame tak možnosti krádeže alebo zničenia týchto cenných vecí (nie je v našich silách ustrážiť to). Taktiež mobil odpútava pozornosť Vášho dieťaťa od programu (deti sa ponoria do hry na mobile, následne sa im nechce ísť na program). Zakázať to však samozrejme, nemôžeme, ale v prípade, že si dieťa mobilný telefón a inú elektroniku prinesie a narúša tým program, budú mu tieto veci odobrané a vrátené až na konci turnusu. Rodičia sa denne v určených časoch budú môcť informovať na telefónnom čísle vedúceho tábora o programe a o ich dieťati. V závažných prípadoch vedúci tábora neodkladne kontaktuje rodičov dieťaťa.

Kedy budú chodiť deti spávať a kedy sa ráno vstáva?

Budíček je v programe naplánovaný na 7:30 hod., deň končíme večierkou o 22:00 hod. – s výnimkou nočného pochodu, nočnej hry a záverečnej diskotéky. Samozrejme, že program upravujeme podľa únavy detí. Našim cieľom je deti príjemne a zmysluplne unaviť, využiť čas, ktorý máme, na maximum. Ak je však už dieťa unavené, upravíme program a menšie deti sa ukladajú na spánok skôr. Ranostaji majú zasa každé ráno k dispozícii pozeranie rozprávkových filmov.

Keď idú kamaráti do tábora, môžu bývať spolu na izbe?

Aj v tejto veci sa snažíme vyjsť v ústrety, aby deti mohli byť na izbách s kamarátmi. Nedokážeme však zabezpečiť dvojposteľové izby na dovolenkový štýl. Preto je najlepšie, ak prihlasujete dieťa, napísať aj požiadavku, s kým by dieťa rado bývalo. Budeme robiť všetko pre to, aby deti mohli tráviť čo najviac času počas tábora práve so svojimi kamarátmi.

Podľa akých kritérií vyberáte vedúcich a animátorov do tábora?

Dôležitými faktormi pri výbere vedúcich a animátorov sú: zodpovednosť, vzťah k deťom, záujem pracovať a začleniť sa do kolektívu. So všetkými máme už praktickú skúsenosť počas roka, nie sú to neznámi ľudia. Dbáme aj na to, aby boli naši ľudia kvalitatívne vyspelými osobnosťami s odbornými poznatkami z rôznych odborov.

Čo v prípade, ak dieťa pred nástupom do tábora ochorie?

Pre takéto prípady odporúčame uzatvoriť poistenie storna pobytu v niektorej z komerčných poisťovní. Uhradenú sumu za tábor nevraciame.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.