fbpx

Prečítajte si, prosím, dôkladne podmienky pre podujatia organizované BENI klubom, o.z.

Tábory denné, pobytové a víkendové pobyty a sústredenia

1. Medzi BENI klub, o. z. a zákonným zástupcom dieťaťa (v prípade kurzov pre dospelých právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká záväzný zmluvný vzťah:

  1. vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.benitim.sk
  2. jeho potvrdením, ktoré generuje prihlasovací systém BENI klub, o.z.

2. Podmienky a termíny sú uvedené pri každom produkte v časti Cena a Ďalšie informácie pre účastníkov.

3. V prípade choroby dieťaťa má rodič / zákonný zástupca nárok na:

  1. pobyty (tábory, sústredenia a pod.) – odporúčame uzatvoriť individuálne poistenie storna pobytu.
  2. denné tábory – cena za absolvované dni bude prepočítaná podľa ich počtu x 33,-€ (cena za jeden deň). Chorobu je potrebné dokladovať potvrdením od lekára s popisom diagnózy.

4. V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a / alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa (systém Benefit Plus / Cafeteria, a pod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili.

5. Ak rodič / zákonný zástupca uhradil predpísanú sumu za kurz / tábor/pobyt a rozhodne sa prihlásenie zrušiť, BENI klub, o.z. si vyhradzuje právo na storno poplatky v nasledujúcej výške:

Denné tábory

– záloha vo výške 30,-€ je nevratná

– do 1 týždňa pred začiatkom turnusu – storno poplatok 10,-€ + nevratná záloha 30,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

– menej ako 1 týždeň pred začiatkom turnusu – storno poplatok 20,-€ + nevratná záloha 30,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

Pobyty (tábory, sústredenia, lyžiarske výcviky, viacdňové výlety)

– záloha vo výške 50,-€ je nevratná

– do 1 týždňa pred začiatkom turnusu – storno poplatok 25,-€ + nevratná záloha 50,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

– menej ako 1 týždeň pred začiatkom turnusu – storno poplatok 50,-€ + nevratná záloha 50,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

Nároky je potrebné vzniesť e-mailom na benitim@benitim.sk.

Pobyty (lyžiarske a snowboardové výcviky)

– záloha vo výške 125,-€ je nevratná

– do 1 týždňa pred začiatkom výcviku – storno poplatok 35,-€ + nevratná záloha 125,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

– menej ako 1 týždeň pred začiatkom turnusu – storno poplatok 70,-€ + nevratná záloha 125,-€, zvyšnú sumu si môžete vyčerpať v niektorom z našich celoročných kurzov, prípadne Vám celú sumu presunieme do iného turnusu, alebo iného tábora.

Nároky je potrebné vzniesť e-maliom na benitim@benitim.sk.

BENITIM o.z. | © 2012 - 2021 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.