fbpx

Neexistujú žiadne normy na to, ako a kedy má dieťa zvládať socializáciu do nového kolektívu alebo do nového prostredia napr. telocvične. Niektoré deti to zvládajú hravo, iné ťažšie aj so slzami. Je v poriadku, ak dieťa potrebuje počas začlenenia prítomnosť mamy alebo otca. Najdôležitejšie je, aby rodič akceptoval a prijímal, že jeho dieťa ťažšie zvláda čítať viac

benitim sport pre deti lenive obezne deti

Jednou z výchovných úloh rodičov je, aby sa postarali o psychickú a fyzickú kondíciu dieťaťa, teda aby športovalo a aj malo doma pohodu. V dnešnej dobe plnej dobrôt a počítačových hier je ťažké mať doma FIT dieťa po fyzickej aj psychickej stránke. Pohodlné a obézne deti nám pred očami rastú a pribúdajú. Ako sa na čítať viac

benitim tabor sport

Zdá sa, že spolu s internetom a stúpajúcim množstvom obrazoviek, na ktoré sa dá pozerať, sa hýbeme stále menej a menej. Tie časy, kedy deti behali po ihriskách, skákali cez gumu, či len tak si hádzali loptu kdesi v blízkom okolí ich bydliska, sú z rôznych dôvodov asi nenávratne preč. Menej sa hýbu nielen deti, čítať viac

Veľmi sa tešíme, že naša kamarátka, Janka Mladá, sa stala našou novou konzultantkou v oblasti vzťahového poradenstva. Venuje sa všetkým, ktorí potrebujú podporu pri riešení problémov vo vzťahoch a vo výchove – či už sú to problémy komunikačného alebo emočného charakteru. Podporuje rodičov, aby svojou výchovou dali deťom základy zdravého sebavedomia a sebahodnoty, čo im čítať viac

myTEEN je celoročný, voľnočasový, športovo-edukačný projekt pre základné školy. Jeho cieľom je motivovať slovenské dievčatá k pohybu a starostlivosti o svoje zdravie. Chceme edukovať o zdravom životnom štýle, naučiť dievčatá, ako dbať o svoju psychohygienu. Osvojiť si pritom zdravé návyky a vzorce správania, ktoré ich budú sprevádzať aj do dospelosti. Program je určený len pre čítať viac

Intenzívna krátkodobá športová činnosť má vplyv na kontrolu pozornosti a myšlienkové procesy. Pre deti to znamená, že pokiaľ sa venujú pohybu pravidelne, zväčša sa aj lepšie učia. Ale čo ak je pohyb jednostranný a neprináša dieťaťu radosť? Predstavujeme vám naše riešenie. Sedíte v autobuse a stanete sa neúmyselnou súčasťou rozhovoru mamičky s dieťaťom. Dieťa má čítať viac

lenive deti sport

Veľa detí je od marca bez pravidelného športu a možno vám doma aj celkom zleniveli. Je to celkom pochopiteľné vzhľadom na okolnosti súčasnej doby. Jednou z výchovných úloh rodiča je, aby sa postaral o psychickú a fyzickú kondíciu dieťaťa. Teda, aby dieťa športovalo a malo doma pohodu. V dnešnej dobe plnej dobrôt a počítačových hier čítať viac

socializacia dietata do kolektivu

Prvé roky svojho života si dieťa zažíva svoj minikolektív so svojimi rodičmi a súrodencami. Už tu sa položia základy toho, ako sa dieťa bude vedieť začleňovať a nachádzať si svoje miesto v kolektívoch, ktoré mu budú postupne prichádzať do života. Aby tieto základy boli zdravé, je dôležité, aby rodičia dávali svojmu dieťaťu pocit, že je čítať viac

specialny pedagog pre domace vzdelavanie

Domáca izolácia postavila rodičov a deti pred pedagogické situácie, ktoré je bez odborných skúseností ťažké zvládnuť. Hlavne pri deťoch so špecifickými potrebami. Rodič nie je pedagóg a pri domácom vyučovaní čelí situáciám, ktoré by mali riešiť odborníci. Ideme Vám na pomoc. Naša špeciálna pedagogička Adriana Aganbegovič pomáha rodičom a deťom zvládnuť domáce vyučovanie a zmierniť čítať viac

BENITIM o.z. | © 2012 - 2023 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.