fbpx

Odkazy pre vybranú značku obsahu

Jednou z výchovných úloh rodičov je, aby sa postarali o psychickú a fyzickú kondíciu dieťaťa, teda aby športovalo a aj malo doma pohodu.

V dnešnej dobe plnej dobrôt a počítačových hier je ťažké mať doma FIT dieťa po fyzickej aj psychickej stránke. Pohodlné a obézne deti nám pred očami rastú a pribúdajú.

Ako sa na problematiku šport a pohodlné/obézne dieťa pozerá špeciálna pedagogička Benitimu Adriana Agenbegovič:

“Pre dieťa je podstatné pozitívne prežívanie pri pohybe, čo pri obéznom dieťati je z hľadiska fyzického diskomfortu, ale aj psychického pocitu mennejcennosti najťažšie dosiahnuť.”

Obézne dieťa spravidla nemá pozitívne pocity pri fyzickej námahe, neprežíva radosť zo športu, preto si pozitívny pocit musíme prepožičať odtiaľ, kde ho dieťa prežíva….cez to čo ho baví, v čom sa cíti sebaisté.

Keď spoznáme záujmy dieťaťa, dokážeme vymyslieť fyzicky aktívny spôsob “prerozprávania” jeho obľúbených činností…

Inšpirovala  by som tým, čo dieťa baví. Je úplne jedno, či je to hra na klavír, počítačová hra, maľovanie, záujem o zvieratká, obľúbený superhrdina. Od toho by som sa odrazila. ” Ja si zahrám s tebou, potom ty so mnou…”

 • Zrealizujme si počitačovú hru, alebo akčné scény z filmu v priestore bytu, domu.
 • Skúsme vypozorovať 5-6 typických pohybov obľúbeného zvieratka a vyskladať z nich sériu cvičení.
 • Pustime si obľúbeného interpreta a tancujme podľa emócií z hudby.
 • Rozložme po byte 5-6 výkresov A2 a skúsme na ne nanášať farby zároveň s cvičením.

Každodenným nenásilným cvičením takýmto spôsobom môžeme preklenúť jeho nevôľu a sprostredkovať mu dobrý pocit z pohybu.

 

Adriana Aganbegovič , špeciálny pedagóg Benitim

Nedostal /-a som od vás žiadny email. Čo mám robiť?

Je možné, že naša emailová adresa benitim@benitim.sk končí vo vašom spame. Skontrolujte si priečinok SPAM, prípadne reklamy vo vašom emailovom konte. Ak áno, z adries spamu ju odstráňte.

Ako na to? Kliknete na kategóriu správ označenú ako SPAM, vyhľadáte mail od nás a kliknete na tlačidlo „toto nie je spam“. Od tejto chvíle by vám mali aj ďalšie správy prichádzať priamo do doručenej pošty, nie do spamu.

Potrebujem zmeniť frekvenciu tréningov. Je to možné aj počas roka?

Áno, je to možné od druhého polroka, teda po zrealizovaní 30 tréningov / lekcií z našej strany. Na 2. polrok Vám následne upravíme cenu kurzovného.

Moje dieťa začalo chodiť na tréningy celoročného kurzu neskôr. Akú cenu budeme platiť?

Ak nastúpite neskôr ako na 4. tréningu v školskom roku, cenu kurzovného Vám alikvótne znížime.

Kedy začína kurz a kedy bude prebiehať kurz?

Všetky kurzy väčšinou začínajú v druhej polovici septembra alebo začiatkom októbra. O presnom termíne začatia Vás budeme informovať e-mailom, prípadne sledujte náš web, konkrétne tabuľku „Miesta a časy kurzu“, ktorá je v každom našom kurze. Ak v tabuľke ešte nie je uvedený termín, znamená to, že ho ešte nemáme potvrdený, ale ne tom pracujeme. Našu stránku www.benitim.sk priebežne aktualizujeme.

Kde prebiehajú kurzy a ako sa dieťa na kurz dostane?

Kurzy zvyčajne prebiehajú na základných školách v Bratislave. Mladších žiakov vyberáme z ŠKD, no môžete ho/ju doviezť aj z externého prostredia (pre žiakov inej školy, prípadne pre tých, čo nenavštevujú ŠKD). Kurzy pre škôlkarov taktiež prebiehajú zvyčajne v základných školách, ak nie je na stránke uvedené inak. V tom prípade privediete dieťa na kurz sami a po lekcii / tréningu dieťa vyzdvihnete.

Aká je cena kurzu?

Všetky ceny nájdete priamo v jednotlivých kurzoch. Ak cena ešte nie je uvedená, informujte sa mailom na benitim@benitim.sk. Prvá platba je splatná do 2. tréningu, druhá do 31.1.2021.

Ako sa dá na kurz prihlásiť?

Dá sa prihlásiť elektronicky cez formulár, ktorý nájdete vo vybratom kurze alebo priamo na stránke s prihláškami, kde si vyberiete kurz.

Prihlášku je nutné vyplniť čo najskôr, aby ste mali rezervované miesto v kurze, najneskôr však do 3. tréningu.

Po odoslaní prihlášky Vám príde sumarizácia registrácie a najneskôr do 48 hodín aj potvrdzujúci email z adresy benitim@benitim.sk. Zhruba 1 týždeň pred začatím kurzu Vám príde mail so všetkými potrebnými informáciami. Stránku priebežne aktualizujeme, sledujte ju.

Podrobné informácie o prihlásení nájdete tu.

Čo je obsahom tréningov?

Všetky informácie nájdete vo vybratom kurze.

Nájdete tu obsah kurzu, priebeh kurzu, ponúkané športy, školy, na ktorých daný kurz prebieha, čo ku kurzu potrebujete, ako sa dieťa na kurz dostane (mladších školákov zvyčajne vyberáme z ŠKD), termíny konania kurzu, prvý tréning, cenu tréningu, vekovú skupinu detí a prihlášku.

Kedy a na základe čoho treba kurz uhradiť?

Odoslaním prihlášky si objednávate miesto v kurze. Po prihlásení na kurz uhraďte platbu na 1. polrok (podľa informácií o platbe, ktorá Vám príde do e-mailu), najneskôr do 2. tréningu. Druhá platba je splatná do 31.1. v danom roku.

Zatiaľ nechcem poslať prihlášku, ale mám predbežný záujem o kurz.

Napíšte nám na benitim@benitim.sk alebo nám napíšte prostredníctvom formulára.

Mali by sme záujem o kurz alebo miesto, ktorý nenachádzam vo vašej ponuke.

Napíšte nám na benitim@benitim.sk alebo nám napíšte prostredníctvom formulára.

Čo ak kurz pre nedostatočný počet prihlásených neotvoríte?

Veríme, že kurz otvoríme. Ak by predsa len nie, budeme Vás informovať prostredníctvom e-mailu a odporučíme Vám najbližšiu školu, kde kurz otvárame. Samozrejme, ak sa rozhodnete náhradný kurz nenavštevovať, vrátime Vám peniaze.

Môže dieťa chodiť iba 1x do týždňa aj keď kurz prebieha 2x do týždňa?

Môže, avšak si treba uvedomiť, že pri voľbe frekvencie tréningov 1x týždenne dokážeme dieťaťu iba udržiavať momentálny stav. Ak chceme, aby sa dieťaťu rozvíjali svalové dispozície a získavalo kondíciu a pamätalo si úkony, je potrebné, aby navštevovalo tréningy 2x v týždni. Navyše, ak dieťa chodí na tréningy len raz do týždňa, neodtrénuje všetky športy / tance, ktoré v programe máme. Z tohto dôvodu nie sme schopní vypracovať záverečný športový / tanečný profil dieťaťa – teda informáciu pre rodiča o tom, aké športy dieťa najviac zaujali a tiež pohľad trénera na športovú / tanečnú budúcnosť dieťaťa.Taktiež sa pri jazykovom kurze môže stať, že dieťa navštevujúce kurz 1x týždenne môže zaostávať oproti ostatným.

V prípade, že sa prihlasujete do už naplneného kurzu, automaticky uprednostníme dieťa hlásiace sa na frekvenciu 2x týždenne.

Čo ak dieťa prihlásim na kurz, ktorý ešte nemá určený termín a po zverejnení termínov zistím, že mi nevyhovuje?

Dieťa môžete odhlásiť alebo presunúť na iný kurz. Samozrejme, ak sa rozhodnete kurz nenavštevovať, vrátime Vám peniaze.

Aká je platba za kurz, ak dieťa nastúpi neskôr?

V prípade, že dieťa nastúpilo na tréningy neskôr ako na štvrtý tréning v školskom roku, počet tréningov, ktoré dieťa neabsolvovalo z dôvodu neskoršieho nástupu, Vám odrátame z nasledujúcej platby.

Môže sa na tréningoch zúčastňovať aj rodič?

Rodičia sú vítaní na 1. až 2. tréningu, počas adaptácie dieťaťa na prostredie, následne už deti trénujú bez prítomnosti rodiča.

Prítomnosť rodiča je pre priebeh tréningu rušivá z dôvodu, že dieťa sa potrebuje koncentrovať na trénera. Ak je rodič prítomný v telocvični, je pre dieťa najvyššou autoritou, dieťa na neho upriamuje pozornosť a nesústredí sa na trénera. Nekoncentrovanosť dieťaťa vyrušuje aj ostatné deti, narúša sa tým celý tréningový proces a tiež môže dôjsť k úrazom.

Čo ak sa dieťaťu nebude kurz páčiť?

Naše tréningy / lekcie sú robené zážitkovou metódou s množstvom pomôcok, rôznymi zábavnými prvkami, naši lektori a tréneri sú skúsení pedagógovia s praxou / učení detí. Taktiež sú všetci pedagogicky školení, používajú pozitívnu motiváciu, preto je veľký predpoklad, že sa dieťaťu na kurze bude páčiť. Podmienky odhlásenia z kurzu nájdete tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Môže si dieťa tréning vyskúšať?

Áno. K dispozícii máte prvé 2 tréningy zdarma, kedy si dieťa vyskúša ich priebeh a následne sa rozhodnete, či v trénovaní bude pokračovať. V prípade, že sa rozhodne nepokračovať, ukážkové 2 tréningy sú zdarma. Ideálne je vyplniť si prihlášku a uhradiť 1. platbu, aby ste mali miesto v kurze rezervované. Môže sa totiž stať, že sa kurz medzičasom plne obsadí a už nebudete mať miesto. V prípade, že nebudete mať záujem pokračovať, platbu Vám vrátime.

Ak moje dieťa chodilo na kurz už minulý rok a prihlásim ho opäť, bude robiť to isté?

Nie, kurzy nebývajú rovnaké. V tomto roku zaradíme nové športy, ktoré v minulom roku neboli zaradené. Ak dieťa v minulosti na kurz chodilo, tréner ho zaradí do vyššej výkonnostnej skupiny a dieťa absolvuje iné cvičenia ako začiatočníci.

Vekové rozpätie detí pri niektorých tréningoch máte veľmi veľké. Moje dieťa je už väčšie a nechce trénovať s malými. Ako to riešite?

Áno, v prípade dostatočného počtu detí sa deti delia do samostatných skupín podľa veku. Ak je detí menej, delia sa len pri jednotlivých cvičeniach tak, aby cvičenia zodpovedali ich veku a úrovni, staršie deti a pokročilí prevádzajú cvičenia vo vyššej intenzite a v náročnejšom prevedení.

Môžeme použiť na Vaše kurzy vzdelávacie poukazy?

Žiaľ, pre mimoriadne striktné a špecifické požiadavky ministerstva školstva nutné na splnenie podmienok prijímateľa vzdelávacích poukazov sa vzdelávacie poukazy na úhradu našich kurzov použiť nedajú.

Koľko tréningov / lekcií v roku dieťa absolvuje?

Prihlásením dieťaťa na kurz a úhradou kurzovného mu zabezpečujete miesto v kurze na celý školský rok (alebo na čas od prihlásenia do konca tréningového obdobia). Z tohto dôvodu nie je možné prihlasovať dieťa len na určitý počet tréningov, ako to býva napríklad pri vstupe do posilňovne.

Školáci absolvujú ročne 60 tréningov / lekcií (pri frekvencii 2x týždenne). Škôlkári odtrénujú 60 tréningov / lekcií plus 2 tréningy zdarma určené na náhradu vynechaných tréningov / lekcií v dôsledku choroby a iných absencií. Školské prázdniny a štátne sviatky preskakujeme, do počtu tréningov / lekcií ich nerátame. V prípade, že sa niektorý tréning / lekcia neuskutoční z nášho zavinenia, automaticky posúvame poradové číslo tréningu / lekcie tak, aby bol odtrénovaný / odučený garantovaný počet tréningov / lekcií.

Ako dlho trvá jedna lekcia / kurz?

Táto informácia je uvedená pri každom kurze. Celoročné športové a tanečné tréningy pre školákov trvajú 60 minút, lekcia angličtiny škôlkarov trvá 30 minút, lekcia angličtiny školákov trvá 45 minút a tréningy tanečnej pre škôlkarov trvajú 45 minút.

Čo ak je dieťa počas tréningov choré?

Pre prípady časovo rôzne náročných ochorení si prečítajte podmienky absolvovania celoročných kurzov, nájdete ich tu: https://benitim.sk/podmienky-celorocne-kurzy/.

Čo v prípade veľkej chorobnosti? Koľko detí musí byť na tréningu, aby sa tréning konal?

Ak sa na tréning z dôvodu veľkej chorobnosti detí dostaví iba 1 dieťa – tréning je zrušený. Ak sa dostavia minimálne 2 deti – tréning sa zrealizuje v trvaní 30 min. Pri počte 3 alebo 4 deti trvá tréning 45 minút.

Čo v prípade ak dieťa tréner nevyzdvihne v škole na tréning?

K tomuto výnimočne dochádza zo začiatku šk. roka, kedy ešte tréneri nepoznajú deti a ani učitelia nepoznajú rozvrhy detí. Preto sa môže stať, že sú deti počas ŠKD rôzne roztrúsené a nie je v trénerových silách dieťa vyhľadať. Ďalej ak vychovávateľa zastupuje iný učiteľ, nevie presne kde má dieťa predchádzajúcu aktivitu alebo či je dieťa choré, hoci môže byť v momente vyzdvihovania na WC. Ak sa Vám podobná situácia stane, napíšte nám na benitim@benitim.sk.

Čo v prípade zranenia dieťaťa na tréningu?

Okamžite Vás kontaktujeme. Deti nie sú v cene kurzovného pripoisťované, liečenie sa vykonáva v rámci bežného zdravotného poistenia dieťaťa, alebo Vám odporúčame uzatvoriť úrazové poistenie v niektorej z komerčných poisťovní.

Ako získam klubovú kartu?

V prípade, že Vaše celkové platby za všetky nami realizované kurzy a tábory dosiahnu sumu min. 1.500 €, máte nárok na Klubovú kartu BENITIM, ktorá vám zabezpečuje 5% zľavu na všetky ďalšie aktivity organizované BENITIM-om. V takom prípade nám pošlite žiadosť na benitim@benitim.sk.

Môžem dieťa z kurzu v priebehu roka odhlásiť?

V prípade, že sa rozhodne v priebehu tréningového obdobia z kurzu odhlásiť (či už z dôvodu vysokej chorobnosti dieťaťa, sťahovania, zmeny rozvrhu, nezáujmu dieťaťa o tréningy…) urobte tak písomne e-mailom na benitim@benitim.sk. Vraciame alikvótnu čiastku kurzovného odo dňa, kedy prišla odhláška, zníženú o MANIPULAČNÝ POPLATOK vo výške 20,-€

Môžem dieťa odhlásiť po využití Rekreačného poukazu?

V súvislosti s využívaním Rekreačných poukazov a / alebo poukazov od Vášho zamestnávateľa (systém Benefit Plus / Cafeteria, apod.) si Vás dovoľujeme upozorniť, že nie je možná ich finančná refundácia, a to ani v prípade, ak nevyužijete službu (kurzy, tábory a pod.), na ktorú ste poukaz uplatnili.

Športový klub BENITIM ide za deťmi aj v Rusovciach. Snažíme sa byť čo najbližšie k deťom a umožniť im zdravý pohyb prostredníctvom rôznych športov a tanca. Naše tréningy a lekcie robíme kurzovo. Prinášame vám prehľad jednotlivých kurzov v Rusovciach.

čítať viac

Hlavnou myšlienkou Benitimu je priniesť profesionálny športový klub do škôl, aby zároveň rodičia nemuseli voziť deti na športové kurzy a krúžky po škole. Okrem športových kurzov prinášame aj lekcie tanca a angličtiny. Stojí za nami profesionálny tím trénerov, lektorov, pričom spolupracujeme aj so športovým psychológom.

čítať viac

Aktuálne články

Ako dieťa motivovať/povzbudiť, aby sa dlhodobo venovalo pohybu?

benitim tabor sport

Zdá sa, že spolu s internetom a stúpajúcim množstvom obrazoviek, na ktoré sa dá pozerať, sa hýbeme stále menej a menej. Tie časy, kedy deti behali po ihriskách, skákali cez gumu, či len tak si hádzali loptu kdesi v blízkom okolí ich bydliska, sú z rôznych dôvodov asi nenávratne preč. Menej sa hýbu nielen deti, ale aj rodičia, čím si nechtiac zužujú možnosti ako priviesť svoje deti k športu. Pretože tá najjednoduchšia možnosť je, že dieťa svojho rodiča napodobňuje a nasleduje. 

Ako teda priviesť deti k športu, keď im rodičia nejdú príkladom? 

Zabezpečte si za seba náhradu. Športovým vzorom pre dieťa môže byť napríklad tréner. Na rodičoch ostane to, aby zabezpečili, že deti začnú s pohybom a športom čo najskôr.

Platí totiž, že čím skôr sa rodičom podarí dieťa do športových aktivít zapojiť, tým pevnejší základ na zdravý život dostane. 

Takisto výber športu, ktorému sa dieťa bude venovať, môžu rodičia nechať na deti a na trénerov.  Je lákavé presadiť si šport, v ktorom boli dobrí rodičia, alebo šport, o ktorom rodičia snívali alebo stále snívajú. Ak ale rodičia v sebe nájdu dôveru a doprajú dieťaťu možnosť výberu a možnosť zažiť si skúsenosti vo viacerých športoch, dieťa si vyberie samé to, čo mu vyhovuje. 

Čo ale robiť, keď dieťa odmieta športovať? 

V takejto situácii môže rodič prevziať zodpovednosť za svojedieťa a rozhodnúť za neho. Nie v tom, aký šport má robiť, ale v tom, že ho do nejakého športového krúžku prihlási aj bez jeho súhlasu. 

Väčšina rodičov chce, aby deti so všetkým, čo od nich chcú, súhlasili a keď dieťa povie NIE, tak sa zľaknú a prestanú na svojich požiadavkách trvať. To nie je úplne správne. Dieťa potrebuje zažiť aj jasné usmernenie od svojich rodičov, aby sa naučilo posúvať svoje hranice.

Milí rodičia, sú situácie, kedy musíte za svoje dieťa rozhodnúť vy, pretože viete viac ako ony a vidíte  ďalej do budúcnosti. Zástupná sila na rozdiel od donucovacej sily nijakonezneváži potrebu dieťaťa (napríklad hrať sa na počítači alebo tráviť voľný čas doma), dieťa si ju môže ponechať, len ju v danom momente nemôže naplniť. Hrozí tu nepohoda z toho, že dieťa bude nejakým spôsobom bojkotovať vaše rodičovstvo, ale toto budete musieť ustáť.

Ak si budete istí svojím konaním a tým, že dokážete v začiatkoch dieťa podporiť svojou prítomnosťou na tréningoch, môžete zástupnú silu použiť. Vaša vnútorná istota, že šport jedôležitý a prináša celoživotné bonusy, sa postará o to, že odpor dieťaťa čoskoro pominie. Ak by náhodou nepominul, bude treba situáciu prehodnotiť. Možno dieťa potrebuje iný šport, možno sa stalo niečo, čo dieťa zneistilo a treba to riešiť. Vy, rodičia, spolu deťmi a s trénermi. 

Ako si rodičia môžu zvýšiť šance, že keď už svoje deti priviedli k športu, tak pri ňom aj zostanú? 

Tak, že premenia vonkajšiu motiváciu na vnútornú.

Všetko, čo vychádza z vnútornej motivácie, má veľké šance vydržať. Aby sa vonkajšia motivácia premenila na vnútornú, je dôležité, aby sa dieťa pri športovaní cítilo v konečnom dôsledku dobre a aby tie bonusy, o ktorých mu rodičia hovorili, mohlo aj zažiť.

Samozrejme, šport je aj o prekonávaní samého seba, preto nie je nutné každú nevôľu dieťaťa riešiť tak, že sa rodičia postarajú o to, aby sa už nezopakovala a nechajú dieťa radšej sedieť pri počítači. Dôležité je to, aby dieťa našlo v rodičoch oporu, aby im mohlo povedať, ako sa cíti, bez toho, že by ho zahanbili alebo zhodili. Dieťa potrebuje byť vypočuté a potrebuje, aby rodičia nebrali jeho pocity a emócie na ľahkú váhu. 

Rodičia, aj pri športe platí, že dieťa sa učí prekonávať nepohodu spolu s tými, ktorí ho majú radi. 

Preto je na vás, aby ste zistili spolu s trénermi, či to, čo vaše dieťa trápi, je niečo vážne a naozaj treba zmeniť okolnosti, alebo je to niečo, čo spolu zvládnete a prekonáte a vaše dieťa si zvýši emočnú odolnosť. 

Keď sa naučíte rozoznávať NIE a NIE vašich detí a budete vedieť, kedy použiť zástupnú silu (vy rozhodnete za dieťa s vnútornou istotou, že viete, čo robíte) a kedy urobíte to, čo dieťa potrebuje pre to, aby sa aj pri športe zažívalo príjemné pocity, tak je veľká šanca, že dieťa pri športe zostane. 

Ak dieťa potrebuje, aby ste s ním zostávali na tréningu, určite mu túto potrebu v začiatkoch naplňte. Nenechávajte ho samé, ak vám signalizuje, že si v kolektíve nie je dostatočne isté samo sebou. Možno stačí, ak tam budete ako tichý pozorovateľ, možno ho povzbudíte tým, že sa tiež zapojíte do športových aktivít. 

Nehnevajte sa na svoje dieťa, ak sa nebude zapájať podľa vašich predstáv, nehnevajte sa, keď sa bude snažiť ísť ľahšou cestou a zostať radšej doma. Keď si bude isté vašou podporou a dôverou, jeho počiatočná neistota prejde. 

Vnútorná motivácia rastie spolu so slobodou a s dôverou. Oboje však musia prísť najskôr od rodičov. Na začiatok stačí, ak slobodu a dôveru vložíte okrem svojich detí aj do trénerov. Ten správny tréner v spolupráci s vami rodičmi môže s deťmi urobiť naozaj veľké pokroky nielen v športe, ale aj na poli zdravého sebavedomia. 

Keď budete k svojim deťom, ktoré ste zverili do rúk trénerov, pristupovať s rešpektom a trpezlivosťou, môžete s nimi zažívať rovnako krásne chvíľky spojenia, aké by ste zažívali, keby ste s nimi športovali. 

A to stojí za to, čo myslíte? 

autor: Jana Mladá, vzťahová mediátorka a emočná koučka

Máte problémy s výchovou detí? Naša nová psychologická posila, Janka Mladá, vám s nimi bude pomáhať

Veľmi sa tešíme, že naša kamarátka, Janka Mladá, sa stala našou novou konzultantkou v oblasti vzťahového poradenstva. Venuje sa všetkým, ktorí potrebujú podporu pri riešení problémov vo vzťahoch a vo výchove – či už sú to problémy komunikačného alebo emočného charakteru. Podporuje rodičov, aby svojou výchovou dali deťom základy zdravého sebavedomia a sebahodnoty, čo im pomôže viesť spokojnejší život.

Naša vzťahová poradkyňa, Janka, bude reagovať na rodičovské témy

Venuje sa aj ľuďom, ktorí chcú znovuobjaviť svoje prirodzené sebavedomie a sebahodnotu. Robí tak najmä cez individuálne sedenia, ale aj cez prednášky a workshopy. Verí, že je veľmi veľa vecí, ktoré nám môžu zlepšiť vzťahy a uľahčiť život. V škole sa im však nevenujú.

Teší sa z každého človiečika, ktorý hľadá nové cesty a možnosti – snaží sa cez zmenu seba samého postupne meniť aj životy svojich blízkych.

V jej blogoch vám budeme pravidelne odporúčať, ako pozitívne nasmerovať vaše deti a zvládať výchovné výzvy.

Doteraz ste si mohli prečítať o jej pohľade a návrhoch na zvládanie socializácie u detí v tomto našom blogu:

Čo robiť, keď dieťa nezvláda socializáciu?

Čoskoro vám prinesieme ďalšie z jej terapeutických skúseností s rodičmi a deťmi. Ak by ste o Janke chceli vedieť viac, nahliadnite na jej webku.

 

Priviesť dieťa k pohybu a nezaťažiť ho náročnými tréningami? Prezradíme vám, ako na to

Intenzívna krátkodobá športová činnosť má vplyv na kontrolu pozornosti a myšlienkové procesy. Pre deti to znamená, že pokiaľ sa venujú pohybu pravidelne, zväčša sa aj lepšie učia. Ale čo ak je pohyb jednostranný a neprináša dieťaťu radosť? Predstavujeme vám naše riešenie.

Sedíte v autobuse a stanete sa neúmyselnou súčasťou rozhovoru mamičky s dieťaťom. Dieťa má za sebou prvý týždeň tréningu a odmieta prísť na ďalší. Zachytíte len zlomok rozhovoru. Kontext však rýchlo pochopíte a ako mamička sa dokážete so situáciou rýchlo stotožniť. Matka presviedča svoje dieťa, aby to nevzdalo a v tréningoch vytrvalo. Ono však vzdoruje, lebo vybraný tréning ho nijak neuspokojuje.

Asi viacero z vás sa v tomto príbehu spoznalo a zrejme sa teda pýtate:

Ako priviesť dieťa k pochopeniu, že pohyb má preň nezameniteľnú hodnotu?  A naviac, vybrať mu ten správny?

Prejdime si najskôr riziká a možné nástrahy

Jednostranné, fyzicky či psychicky náročné tréningy deti nadmerne zaťažujú a neprinášajú im z pohybu radosť. Tréneri kladú na deti privysoké nároky a obhajujú ich tým, že je nutné podávať výkon. Záťaž ani apely na výkon nemusí dieťa dobre zvládať a výsledkom často býva jeho frustrácia. V extrémnych prípadoch dokonca na pohyb úplne zanevrie.

Niektorí rodičia rezignujú. Po prehováraní dieťaťa na pravidelný pohyb a jeho dlhodobom vzdore a odmietaní, mu odchod z tréningu povolia. Je to však škoda, lebo pohyb prináša dieťaťu množstvo benefitov:

 • športovaním si zvyšuje imunitu,
 • disciplinovanosť,
 • rozvážnosť,
 • lepšia koncentrácia,
 • tímové vedomie a spolupráca,

ŠPORTmaniak: chlapci sú dnes nerozluční kamaráti

📸: Matej Molnár

 • pravidelný šport je účinnou prevenciou proti obezite a iným zdravotným problémom,
 • jednoduchšia adaptabilita – hravo sa prispôsobuje okolnostiam,
 • dieťa vedené k športovaniu bude, pravdepodobne, aktívnejšie aj v dospelosti,
 • v dospelosti bude lepšie napĺňať svoje stanovené ciele,
 • pochopenie princípu súťaživosti,
 • dokáže zvládať prehry, skutočne oceniť výhry.

ŠPORTmaniak: nadšené deti si užívajú víťazstvo

📸: Matej Molnár

Už 10 rokov prinášame riešenie

Vytvorili sme program ŠPORTmaniak, v ktorom deti prirodzenou formou trénujú počas roka viacero športov – gymnastiku, parkour, kin-ball, atletiku, karate, judo, fitness, šerm, frisbee, tenis, florbal, bedminton, dodgebal, basketbal, futbal, hádzanú či pohybové hry.

Ťažiskom programu je dômyselný tréningový plán, dynamická skladba tréningu, zábavné tréningové prvky, netradičné náradie, a predovšetkým mladí, kreatívni tréneri so silnými pedagogickými schopnosťami. Výsledkom tréningov je, že dieťa  dostane  všestranný základ pre viacero športov,  zoznámi sa s nimi  a to mu umožní vybrať si práve ten šport, v ktorom nájde najväčšie potešenie.  

ŠPORTmaniak: chvíle šantenia a radosti z aktívnej zábavy 

📸: Matej Molnár

ŠPORTmaniak zároveň oslobodzuje rodičov od namáhavého hľadania najvhodnejšej aktivity pre dieťa.

Práve v týchto chvíľach prebieha na základných školách v Bratislave nábor nových detí. Môžu si tak celkom zadarmo prísť zacvičiť a vyskúšať  tento jedinečný zážitkový športový program. 

Aj tento rok trénujeme v skupinách:

 •  Gumkáči vo veku 3 – 6 rokov,
 •  Junior 6 – 10 rokov,
 •  Teenage vo veku 10 – 15 rokov. 

Štandardne deti vyzdvihujeme – v školáckych skupinách tréneri vyzdvihnú deti v ŠKD a po skončení tréningu ich odovzdajú priamo rodičovi alebo vrátia späť do ŠKD. Rodič môže voziť dieťa na tréningy podľa rozpisu aj bez nášho vyzdvihnutia. V súvislosti s protiepideckými opatreniami sa však prispôsobujeme aktuálnym podmienkam školy. 

Nenechajte si ujsť trénovanie ŠPORTmaniak už vtýchto dňoch. Ponúkame ho v dvoch variantoch: 

Prihláste sa už dnes.* 

Tešíme sa na vás. Veríme, že objavíme medzi deťmi množstvo nových talentov.

Organizačný tím BENI Klub, o.z.

 

*Ak by ste sa rozhodli v tréningoch nepokračovať, prvé dve hodiny si môžete vyskúšať bezplatne.

myTEEN: Prečo potrebujú slovenské dievčatá našu pozornosť?

myTEEN je celoročný, voľnočasový, športovo-edukačný projekt pre základné školy. Jeho cieľom je motivovať slovenské dievčatá k pohybu a starostlivosti o svoje zdravie. Chceme edukovať o zdravom životnom štýle, naučiť dievčatá, ako dbať o svoju psychohygienu. Osvojiť si pritom zdravé návyky a vzorce správania, ktoré ich budú sprevádzať aj do dospelosti. Program je určený len pre dievčatá vo veku 11 – 15 rokov.

Predchádzajúca veta vás zrejme prekvapila. Dovoľte nám ozrejmiť vám náš záujem práve o túto skupinu.

Nestojí za ním jeden príbeh, ale hneď niekoľko desiatok. Za posledných 10 rokov sme sa stretli s mnohými prípadmi dievčat, ktoré o pohyb stratili záujem a svoj voľný čas trávia pasívne. Často ide o dievčatá, ktoré u nás aktívne športovali v mladšom školskom veku, alebo sme ich stretávali v denných letných táboroch. Za tie roky sme si vytvorili s dievčatami dôverné vzťahy, vieme o ich starostiach, trápeniach a snažíme sa pochopiť ich motivácie. Ich prechod do dospievania však už nezažívame s nimi. Je to preto, lebo dievčatá približne v 11 – 13 rokoch od pohybových aktivít upúšťajú, strácajú záujem o šport, okolie a uzatvárajú sa do seba.

slovenské dievčatá majú najnižšie sebavedomie v Európe

Tento priebeh všetci dôverne poznáme. Z pozície rodičov, pedagógov, trénerov, aj ako celá spoločnosť. Ak by dôsledky tohto trendu neboli také alarmujúce, možno by sme sa s touto skutočnosťou snažili zmieriť. Za týchto okolností však chceme o zdravie slovenských dievčat bojovať.

Čo tým máme na mysli?

Podľa medzinárodného Európskeho výskumu hodnôt z roku 2017 majú slovenské dievčatá najnižšie sebavedomie v Európe (za nimi zaostávajú už len Ukrajinky). Aj slovenský výskum, ktorý uskutočnil doktor Róbert Tomšík potvrdzuje, že slovenské dievčatá patria medzi najmenej šťastné a spokojné. Podľa Správy o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním, vysoký počet trinásťročných dievčat berie lieky päťkrát týždenne, a to na upokojenie, proti depresiám, nespavosti či bolesti hlavy. Naše dievčatá jednoducho vykazujú najhoršie výsledky spokojnosti. 

Rôzne výskumy dokazujú, že nepriaznivý životný štýl a zanedbanie pohybu počas adolescencie vplývajú na hmotnosť dievčaťa a vedú k narušeniu stravovacích návykov. To sa často premieta do obezity, alebo naopak výraznej straty hmotnosti, anorexie a bulímie, čo ďalej ovplyvňuje zdravie v dospelosti a psychický stav.

Za posledné desaťročia sa pohybová aktivita detí znížila. Súčasné deti vydajú o 600 kcal/deň menej, ako tomu bolo u ich rovesníkov pred 50 rokmi (Boreham a Riddoch, 2001). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča pre deti a mládež vo veku 5 – 17 rokov minimálne 60 minút miernej až vysoko intenzívnej fyzickej aktivity denne.

Vplyvom mnohých atribútov, ako je obdobie puberty, prostredie, výchova, fyzické a psychické zmeny, začínajú dievčatá pohyb obmedzovať a snažia sa nájsť alternatívu k udržaniu štíhlej postavy, príp. k jej dosiahnutiu.  Často sú to však nezdravé, krátkodobé riešenia s dlhodobým negatívnym prejavom. Preto sú mladé dievčatá v období puberty potenciálne najviac náchylné k škodlivým stravovacím návykom.  

•       •       •

To potvrdzuje aj prieskum Projektu Sebadôvery Dove, podľa ktorého to, či sa 10 – 13 ročné dievča cíti šťastné, závisí až zo 75 % od toho, či je spokojné s vlastným telom. Podľa prieskumu sa však vyše polovici – 54 % opýtaných vlastné telo nepáči. Nespokojnosť dokáže prerásť do takej miery, že dievčatá obmedzuje v budovaní sociálnych kontaktov, či dokonca vedie k zdravotným rizikám. Osem z desiatich dievčat nespokojných s vlastným telom sa priznalo, že sa kvôli svojmu výzoru vyhýba spoločenským aktivitám, alebo dokonca vystúpilo z krúžku, v ktorom zvykli pôsobiť. Alarmujúce je taktiež zistenie, že sedem z desiatich dievčat nespokojných s vlastnou postavou sa vyhýba návšteve lekára alebo obmedzuje konzumáciu jedla. 

spokojná s vlastným telom, spokojná so sebou

Ako konštatuje jedna zo zakladateliek OZ BENITIM, Andrea Čvapková: “Dlhodobo vnímam, že slovenské dievčatá sa prestávajú hýbať. Z našich tréningov na školách vidíme, že sa pri športovaní hanbia. Vyhýbajú sa aktivitám, pri ktorých by sa museli prejavovať. Skrývajú sa, vymýšľajú si výhovorky, uzatvárajú sa. A ako vieme, keď sa nehľadá príčina základného problému, vzniká ďalší. Dievčatá tak strácajú dobrú kondíciu, výrazne naberajú na hmotnosti a prichádzajú o ohybnosť. Nedostatok pohybu spôsobuje aj ich emočnú labilitu. Pohyb a pravidelná psychohygiena je však dobrá prevencia pred vznikom vážnejších problémov.

Niekoľko výskumov naznačuje nepriaznivý trend v oblasti psychofyzického vývoja dievčat a starostlivosti o ich zdravie. Dievčatá majú nepriaznivý náhľad na seba a svoj vzhľad, pestujú si voči sebe negatívne postoje a sú so sebou výrazne nespokojné. 

•       •       •

S podobnými závermi prichádza aj už zmieňovaný prieskum Projektu sebadôvery Dove. Podľa neho Slovenky zaostávajú taktiež vo vnímaní vlastnej krásy. Zatiaľ čo vo zvyšku sveta sa 79 % sebavedomých dievčat považuje za krásne, na Slovensku to o sebe povie len 4,4 % opýtaných. Pričom dôležitým merítkom spokojnosti s vlastným telom je u mladých Sloveniek extrémna štíhlosť.  Spokojnosť so svojím telom prejavuje  len 2,9 %  Sloveniek  s normálnou váhou. Naopak, typická mladá Slovenka vyjadrujúca spokojnosť so svojím zovňajškom má podváhu. To, že je štíhlosť v slovenskom prostredí považovaná za kritérium krásy,  potvrdzuje tiež fakt, že až 46 % opýtaných Sloveniek by si želalo byť ešte chudších. 

OZ BENITIM sa svojím športovým pôsobením na slovenských základných školách k týmto výsledkom súhlasne prikláňa. Preto sa rozhodli venovať svoje úsilie celoročnému športovo-edukačnému projektu s názvom myTEEN, ktorý vzniká s podporou Projektu sebadôvery Dove.

Pestrá koncepcia programu bude pozostávať z pravidelných športových tréningov, ktoré budú doplnené o komunitné rozhovory s trénermi a psychológmi o zdravom životnom štýle. Témam, ktoré dievčatá trápia, bude vytvorený samostatný priestor v dôvernej zóne spolužiačok a odborníkov. 

pohyb, pokec, zábava – presne to vás čaká

“Pevne veríme, že pravidelný pohyb prispeje k zlepšeniu vzťahu dievčat k svojmu telu a k sebe samej. Prinesie pohodu a vyrovnanosť ako dôležitý predpoklad pre rozvahu v rozhodovaní. Taktiež sme realisti, nemáme ambíciu všetky problémy vyriešiť.  Chceme dievčatám pomôcť rozumnejšie ich prekonávať a priaznivo ich nasmerovať. Budeme im rozprávať o zásadách zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Rozhovormi vytvoríme priestor pre zorientovanie sa dievčat v sebe samých, čím by sa mohla zlepšiť ich sebaakceptácia a sebaúcta ako prevencia pre vznik psychických porúch a rizikového správania,“ uvádza Andrea Čvapková, spoluautorka projektu myTEEN. 

A čo vy, máte v okolí teenagerku, ktorá by v tomto období potrebovala trochu usmerniť? Dajte jej vedieť o našom projekte, s radosťou ju medzi nami uvítame a pomôžeme jej nájsť tie správne odpovede.

 

Text vznikol v spolupráci s Projektom sebadôvery Dove.

Foto: Matej Molnár

BENITIM o.z. | © 2012 - 2021 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.