Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 5 Petržalka - ZŠ Dudova 2x týždenne 14:45 - 15:45 - 15:30 - 16:30 - - - - 6 - 10 r. 14.09.2022 Neurčený
BA 5 - Spojená škola + gymnázium Pankúchova 6 2x týždenne - VÝHRADNE PRE DETI ZO SŚ a GYMNÁZIA - 15:00 - 16:00 - 15:00 - 16:00 - - - 6 - 10 r. 29.09.2022 Neurčený
BA 5 Rusovce – pohybová sála v MŠ Vývojová 2x týždenne 16:30 - 17:30 - 16:30 - 17:30 - - - - 6 - 10 r. 03.10.2022 Neurčený

Trénerka deti pred tréningom vyzdvihne v ŠKD a po tréningu opäť vráti do ŠKD.

Jednotlivé tanečné štýly trénujú špecializovaní tréneri, absolventi FTVŠ, konzervatórií alebo jednotlivých tanečných škôl.

Rodičov pozývame na OTVORENÉ HODINY, kde môžu tancovať spolu s deťmi. Dieťa dostáva spätnú väzbu po každom tréningu do osobného BENIbooku.

Skupiny: dievčatá a chlapci 6 – 8 rokov, 9 – 11 rokov, 12 – 15 rokov

  • Úrovne: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí

Samotný tréning trvá 60 minút, koná sa 2x, resp. 1x týždenne a v školskom roku prebehne 60 tréningov (pri frekvencii 2x týždenne), resp. 30 tréningov (pri frekvencii 1x týždenne).

V prípade, že je skupina plne obsadená, uprednostníme deti prihlásené na frekvenciu tréningov / lekcií 2x týždenne.

 

Rozvíjame u dieťaťa hudobno tanečné vnímanie. Schopnosť vyjadriť sa a ovládať pohyby, rytmiku, koordináciu, postoje, silu svalov, obratnosť, ohybnosť, držanie tela, kondíciu a sebauvedomenie. Výsledkom nášho programu je, že dieťa spozná rôzne tanečné techniky a naučí sa choreografie. Na konci programu (t.j. na konci školského roka) rodičia obdržia TANEČNÝ PROFIL dieťaťa s odporúčaniami, pre ktorý tanečný štýl má dieťa najlepšie fyzické dispozície a ktorý tanec ho najviac teší.

Objavujeme a vytvárame priestor pre talenty. Súčasne hľadáme možnosti realizácie všetkým deťom, tak aby tancovali pre radosť a boli v aktívnom pohybe. Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo motivovať musí byť motivované externými podnetmi. Súčasťou tréningov sú športové pohybové hry, pre zlepšenie koordinácie a kondície.

Radosť z pohybu je pre nás dôležitejšia ako tlak výkonu, ktorý môže dieťa odradiť od tancovania. Najdôležitejšie pre dieťa je osobnosť trénera, tréner musí byť ODBORNÍK – poznať primerané cviky a záťaže (odbornosť) byť kreatívny a zábavný. Súčasne musí byť PEDAGÓG, musí vedieť udržať súlad skupiny, musí dieťa motivovať a pochopiť momentálne dispozície dieťaťa. Tréner nesmie dieťa urážať len preto, že nevie podať výkon. Preto naši tréneri musia spĺňať pedagogické nároky BENITIMU a prechádzajú školením motivácie detí. V zložitých situáciách trénerom radí špeciálna pedagogička.

Pozrite si ukážku tanečného profilu:

Cena kurzu

Cena jedného tréningu pri frekvencii 1x týždenne 6 €

  1. splátka za 1.polrok: 96 €
  2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov.

Cena jedného tréningu pri frekvencii 2x týždenne: 5 €

  1. splátka za 1.polrok: 160 €
  2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov. Cena bude zohľadňovať aj vypracovanie koncoročného hodnotenia.

V školskom roku garantujeme 60 tréningov – pri frekvencii 2x týždenne a 32 tréningov – pri frekvencii 1x týždenne. BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodiča dieťaťa, odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

Obrázky