fbpx

AKTUÁLNE! – Prvé tréningy spúšťame  postupne od 19.9.  Všetci dostanú email s presnými informáciami. Ďakujeme za pochopenie.

POSTUP AKO NÁM VENOVAŤ 2%

Štát vytvoril mechanizmus poukázania 2% (3%) z daní preto, aby dal právo každému daňovníkovi darovať časť zo svojich daní neziskovým organizáciám – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie.

Využite svoje právo a nám to pomôže.

Obchodné meno, názov: Benitim
právna forma: občianske združenie
Fláviovská 43
Bratislava 851 10
IČO: 42180309

Tlačivá na stiahnutie:

Vyplnenie tlačív ONLINE (Vyhlásenie + Potvrdenie, je potrebné doplniť BENITIM a IČO: 42180309 )

Vyhlásenie o poukázaní dane  (2022. pdf. – predvyplnené na Benitim o.z.)

Potvrdenie o zaplatení dane (2022. pdf.)

 

POSTUP PRE POUKÁZANIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE

 

Ak ste zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2023. Zamestnávateľ Vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní dane   alebo VYPLŇTE ONLINE TLAČIVÁ – obe tlačivá sú pod sebou, a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30. 4. 2023. Vyhlásenie potvrdené  daňovým úradom odfoťte a pošlite na benitim@benitim.sk. Ak posielate tlačivá na daňový úrad  vyhlásenie a podací lístok odfoťte a tiež  nám pošlite na: benitim@benitim.sk 

Niektorí zamestnávatelia dokonca za svojich zamestnancov vyplnia aj vyhlásenie, ktoré odošlú na daňový úrad. V tom prípade jediné, čo musíte urobiť, je oznámiť zamestnávateľovi, že 2%, resp. 3% z vašej dane chcete venovať občianskemu združeniu Benitim.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Ak si podávate daňové priznanie sami, jednoducho do daňového priznania uvediete údaje na Benitim, výšku 2%, prípadne 3% z vašej dane a celé daňové priznanie doručíte na váš daňový úrad. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 31.3. a zároveň v tomto termíne zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom.

 

Bližšie informácie o poukazovaní 2%, príp. 3% z dane nájdete na stránke Finančnej správy SR.

Ďakujeme.

Prečo by ste mali poukázať 2% z daní?