fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

POSTUP AKO VENOVAŤ 2%

V roku 2010 Ministerstvo vnútra odsúhlasilo založenie a zmysluplnosť občianskeho združenia Benitim. 

Každoročne mu priznáva možnosť prijímať 2%,  ako formu podpory štátu, ktorý sa takto vzdáva príjmu z daní občanov a presúva ich  občianskym združeniam na aktivity, ktoré by mal inak vykonávať štát. 

Prečo je Benitim občianskym združením?  

 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť Benitim.  

Pre poukázanie 2% potrebujete nasledovné údaje a tlačivá.

Obchodné meno, názov: Benitim
právna forma: občianske združenie
Fláviovská 43
Bratislava 851 10
IČO: 42180309

Tlačivá na stiahnutie:

Vyplnenie tlačív ONLINE (Vyhlásenie + Potvrdenie, je potrebné doplniť BENITIM a IČO: 42180309 )

Vyhlásenie o poukázaní dane  (2023. pdf. – predvyplnené na Benitim o.z.)

Potvrdenie o zaplatení dane (2023. pdf.)

POSTUP PRE POUKÁZANIE PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Ak ste zamestnanec

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania najneskôr do 15. 2. 2024. Zamestnávateľ Vám po vykonaní zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní dane   alebo VYPLŇTE ONLINE TLAČIVÁ – obe tlačivá sú pod sebou, a doručte ho osobne alebo poštou na daňový úrad v mieste Vášho bydliska, najneskôr do 30. 4. 2024. Vyhlásenie potvrdené  daňovým úradom odfoťte a pošlite na benitim@benitim.sk. Ak posielate tlačivá na daňový úrad  vyhlásenie a podací lístok odfoťte a tiež  nám pošlite na: benitim@benitim.sk 

Niektorí zamestnávatelia dokonca za svojich zamestnancov vyplnia aj vyhlásenie, ktoré odošlú na daňový úrad. V tom prípade jediné, čo musíte urobiť, je oznámiť zamestnávateľovi, že 2%, resp. 3% z vašej dane chcete venovať občianskemu združeniu Benitim.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Ak si podávate daňové priznanie sami, jednoducho do daňového priznania uvediete údaje na Benitim, výšku 2%, prípadne 3% z vašej dane a celé daňové priznanie doručíte na váš daňový úrad. Vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste Vášho bydliska do 31.3. a zároveň v tomto termíne zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom.

Bližšie informácie o poukazovaní 2%, príp. 3% z dane nájdete na stránke Finančnej správy SR.

Ďakujeme.

Prečo by ste mali poukázať 2% z daní?