fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

Školy a škôlky kde pôsobíme

ZŠ Odborárska

ZŠ Pri Kríži

ZŠ Rajčianska

ZŠ Turnianska

SMŠ Pramienok

ZŠ Malokarpatské námestie

ZŠ Majerníkova

SŠ sv. Fr. z Assisi, Karloveská

ZŠ sv. Fr. z Assisi, Veternicová

SŠ Tilgnerova

SŠ sv. rod. Gercenova

ZŠ Pankúchova

SŠ Pankúchova

ZŠ Tupolevova

ZŠ Vývojová, Rusovce

MŠ Vývojová, Rusovce

ZŠ Trnková, Jarovce