fbpx

AKTUÁLNE! Spúšťame jarné INLINE kurzy, od 13.3. v ANŠ na Pivonkovej ulici v Ružinove. Rovnako sa môžete prihlásiť do prebiehajúcich jarných plaveckých kurzov. 

Školy a škôlky kde pôsobíme

ZŠ Rajčianska

ZŠ Turnianska

SMŠ Pramienok

ZŠ Malokarpatské námestie

SŠ Tilgnerova

SŠ sv. rod. Gercenova

ZŠ Pankúchova

SŠ Pankúchova

ZŠ Tupolevova

ZŠ Vývojová, Rusovce

MŠ Vývojová, Rusovce

ZŠ Trnková, Jarovce

ZŠ Pavla Horova

ZŠ Majerníkova

SŠ sv. Fr. z Assisi, Karloveská

ZŠ sv. Fr. z Assisi, Veternicová

ZŠ Borodáčova