fbpx

AKTUÁLNE! – Prvé tréningy spúšťame  postupne od 19.9.  Všetci dostanú email s presnými informáciami. Ďakujeme za pochopenie.

Školy a škôlky kde pôsobíme

ZŠ Rajčianska

ZŠ Turnianska

SMŠ Pramienok

ZŠ Malokarpatské námestie

SŠ Tilgnerova

Spojená škola Svätej Rodiny (Gercenova)

ZŠ Pankúchova

Spojená škola Pankúchova

ZŠ Tupolevova

ZŠ Rusovce (Vývojová)

MŠ Rusovce (Vývojová)

ZŠ Trnková (Jarovce)

ZŠ Pavla Horova

ZŠ Alexandra Dubčeka (Majerníkova)

ZŠ Sv. Františka z Assisi, Veternicová

ZŠ Hlboká cesta

ZŠ Borodáčova