fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

Postup pri prihlasovaní

PRE PRIHLASOVANIE NA ZAČIATKU ŠK. ROKA 

1.Vyberte si kurz – miesto, čas a frekvenciu tréningov

2. Vyplňte prihlášku

 • Aby ste mali istotu miesta v kurze vyplňte prihlášku čo najskôr.
 • Ak ste už registrovaní v Benitime v systéme Paysy budete presmerovaný do prihláškového systému Paysy.
 • Paysy Vám pošle spätný mail, ktorý potvrdzuje, že ste PRIHLÁSENÝ do nového kurzu aj s informáciami o kurze.
 • Ak sa prvýkrát zaregistrujete do Paysy, dostanete najskôr aktivačný email s prihlasovacími údajmi a heslom.
 • Ak prihlasujete aj ďalšie dieťa, je potrebné po prihlásení sa do Paysy “nový člen”

3. Prvý tréning

 • Pri kurze máte uvedený termín prvého tréningu – www.benitim.sk .
 • školáka v ŠKD na 1. tréning vyzdvihneme z ŠKD na základe prihlášky (neplatí pre krátkodobý kurz plávanie, in line, športové testovanie )
 • škôlkara priveďte na 1. tréning. Ak kurz prebieha v vašej škôlke, dieťa vyzdvihneme na základe prihlášky ( neplatí pre krátkodobý kurz plávanie, in line, športové testovanie )

4. Úhrada kurzovného

 • Platbu za prvý polrok uhraďte na základe emailovej výzvy z Paysy.
 • Prosíme Vás o úhradu prvej splátky najneskôr 14 dní po prihlásení.
 • V celoročných kurzoch sú nastavené  dve splátky – v septembri a januári, ktoré sú rozdelené na polovicu podľa počtu nastavených tréningov.
 • Avízo k úhrade druhej splátky Vám zasiela systém Paysy  v priebehu mesiaca január.
 • Je možné uhradiť celoročné kurzy v jednej splátke, ak tak chcete urobiť, kontaktujte našu kanceláriu.

5. Ukážková hodina pre celoročné kurzy (neplatí pre krátkodobý kurz plávanie, in line, športové testovanie)

 • Ak nie ste istý, či je kurz vhodný pre Vaše dieťa, príďte si vyskúšať tréning.
 • Skúšobný tréning môže dieťa absolvovať aj v rozbehnutých kurzoch počas celého roka.
 • K absolvovaniu ukážkovej hodiny je tiež potrebné, aby ste vyplnili prihlášku .
 • Pre školáka: ak kurz do termínu splatnosti po skúšobnom tréningu neuhradíte, budeme Vašu prihlášku považovať za bezpredmetnú. Pre škôlkara: ak kurz po 2 skúšobných tréningoch neuhradíte, budeme Vašu prihlášku považovať za bezpredmetnú.
 • Ak dieťa nastúpi do kurzu, ukážková hodina sa stáva jeho prvým plateným tréningom.

AK SA PRIHLASUJETE DO UŽ PREBIEHAJÚCEHO KURZU

 • Do kurzu môže dieťa nastúpiť počas celého školského roka.
 • Po vyplnení prihlášky dostanete aktivačný email zo systému paysy (ak ste úplne nový člen) alebo mail o obdržaní prihlášky (ak ste už prihlásený v systéme paysy) s informáciou o platbe kurzovného – platbu prosím ešte nerealizujte.
 • Po overení voľnej  kapacity v kurze, Vás budeme do 2 pracovných dní informovať o termíne nástupu do kurzu a aj o výške alikvótnej čiastky kurzovného.
 • V ojedinelých prípadoch sa stáva, že môže byť kurz naplnený. Vtedy sa Vám do 2 pracovných dní ohlásime a nájdeme spoločné riešenie pre čo najlepšie umiestnenie dieťaťa do kurzu.
 • Ak nastupujete do prebiehajúceho kurzu, ponížime Vám výšku kurzovného o sumu v objeme neodchodených tréningov. Túto úpravu ako aj úpravy platieb  spoplatňujeme sadzbou 5 €, ktorá bude zarátaná do výšky kurzovného.

 

Tešíme sa na Vaše deti!