fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sme práve spustili:-) Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

Prečo sme výnimoční?

BENITIM šport s chuťou

Už od prírody má každé dieťa rado pohyb. Má v sebe nadšenie a chuť skúšať všetko nové. Vyliezť na preliezku a s úsmevom sa škeriť na mamu. Zahryznúť sa do nového ovocia a okúsiť jeho chuť. Táto chuť hýbať sa a objavovať ho sprevádza celé detstvo. Sme Benitim a motivujeme všetky deti bez rozdielu, aby nestratili chuť hýbať sa.

Prečo je “chuť hýbať sa” tak dôležitá?

Vieme, že pohyb pomáha deťom správne sa vyvíjať ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Deti, ktoré sa radi a často hýbu, majú lepšiu imunitu, silnejšie kosti, lepšie sebavedomie a rýchlejšie sa vyrovnávajú so stresom. Šport pestuje detskú osobnosť, sebapoznanie, spokojnosť aj športovú gramotnosť. Snažíme sa o to, aby si deti cez objavenú chuť k športu pestovali návyk športovať celý život. Iba tak z nich môžu vyrásť zdraví a vyrovnaní dospelí, naša budúcnosť. Deti sa však budú hýbať len vtedy, keď ich to bude baviť a budú robiť šport s chuťou.

Ako zažiť šport s chuťou?

Vieme, že každé dieťa v sebe nosí športovca. My sa zameriavame na pestrosť pohybu, nie na výkon a výsledky. Túžime, aby deti aj vo vyššom veku mali radosť z pohybu a zažívali zábavu a smiech tak, ako keď boli malé.

Čo preto robíme?

Vyvinuli sme vlastné autorské športové programy ŠPORTmaniak a BENIdancejedinečné celostné metodiky všestranného športovania. Dieťa v programoch trénuje súčasne rôzne športy / tance a tak na vlastnom zážitku zistí, ktorý šport / tanec mu vyhovuje najviac. Takto pomáhame rodinám a deťom nasmerovať sa v športe. Metodiky sú nastavené pre všetky bez bez rozdielu na pohybovú zdatnosť a s ohľadom na individuálne potreby dieťaťa.

Vo svojich programoch vychádzame z medzinárodne používaného konceptu pre pohybový rozvoj športovca LTAD, podľa ktorého by sa dieťa do 11,12 veku života malo skôr všestranne pohybovo rozvíjať – trénovaním rôznych športov súčasne, ako sa zameriavať na jeden a ten istý šport.

Naše autorské programy dostali mimoriadnu cenu od pedagogickej komisie Nadácie Orange.

Akí sme?

Našim cieľom je spolupracovať len s odborníkmi a profesionálnymi trénermi, a tak do všetkých aktivít vniesť profesionalitu a odbornosť. Naši tréneri sú predovšetkým kvalifikovaní, ukončení absolventi FTVŠ. Zakladáme si na tom, aby mali nielen pozitívny vzťah k deťom, ale aby boli v prvom rade silní a kvalitní pedagógovia. Všetky naše programi sú zostavané odborne a metodicky, no zároveň sú veľmi pestré a kreatívne. Sú plné hier a zábavy a taký je aj náš prístup k deťom. Hravý, veselý, povzbudzujúci a motivujúci. Ročne trénujeme vyše tisíc detí vo všetkých mestských častiach Bratislavy. V denných táboroch sa každé leto staráme o cca šesťsto detí.

Tak čo myslíte? Pridajú sa k nám aj vaše deti, aby zažili čo znamená športovať s chuťou?