fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

BENI DANCE 6-8, 9-12 r.

Objavuj rôzne tanečné štýly s chuťou.

Rozvíjame u dieťaťa hudobno tanečné vnímanie. Schopnosť vyjadriť sa a ovládať pohyby, rytmiku, koordináciu, postoje, silu svalov, obratnosť, ohybnosť, držanie tela, kondíciu a sebauvedomenie. Výsledkom nášho programu je, že dieťa spozná rôzne tanečné techniky a naučí sa choreografie.

NOVINKA !!! Objavujeme a vytvárame priestor pre talenty. BENI Dance v spolupráci s tanečnou školou JUMBO Dance bude na svojich kurzoch deti  pripravovať  pre pôsobenie v tejto známej tanečnej škole. Po zabsolvovaní nášho programu budú mať deti so skutočným záujmom o tanec, možnosť absolvovať tréningy s profi tanečníkmi. Už počas roka v BENI Dance deti tanečnú akadémiu navštívia a zúčastnia sa profesionálneho tréningu. Jumbo Dance vychováva všestranných tanečníkov s pohybovým rozsahom pre rôzne tanečné štýly pre televízne, divadelné a rôzne iné  show programy.  

Súčasne hľadáme možnosti realizácie všetkým deťom, tak aby tancovali pre radosť a boli v aktívnom pohybe. Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo motivovať, musí byť motivované externými podnetmi. Súčasťou tréningov sú športové pohybové hry, pre zlepšenie koordinácie a kondície.

Trénujeme:

 •  SHOW DANCE * MODERNÝ TANEC * LATINO SHOW * HIP HOP * DISCO DANCE * STREET DANCE *KLASICKÝ TANEC
 • dieťa získa do budúcna všestranný tanečný rozsah – základ pre rôzne tanečné štýly.
 • dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje
 • striedaním tancov zamedzíme jednotvárnosti tréningov a jedného trénera
 • pozorovaním dieťaťa počas roka zistíme, pre ktorý tanec má dieťa najlepšie fyzické dispozície a a z ktorého štýlu má dieťa najväčšiu RADOSŤ
 • talentované deti dostanú predpoklady pre absolvovanie tréningov v JUMBO Dance, kde ich posúvame ďalej a kde budú v tanci napredovať

Po prihlásení budete presmerovaný na platobnú stránku paysy.sk.

Informujte sa o preplatenie tohto kurzu u Vášho zamestnávateľa – Viac tu

Kurzovné:

2x týždenne: 165 € / jedna splátka
1x týždenne: 107 € / jedna splátka

Platba kurzovného je rozdelená do dvoch splátok, v septembri a v januári.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 1x týždenne je 33 tréningov.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 2x týždenne je 66 tréningov.

K cene bude pripočítaných 20 € (v každej splátke 10 €) za koncoročné hodnotenie dieťaťa.

V cene je udalosť BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodič + dieťa.

Odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

Tréningy prebiehajú v telocvičniach a vonkajších športoviskách na základných školách v Bratislave. Dieťa môže navštevovať tréningy na (niektorých) školách aj z externého prostredia. Tréning trvá 60 minút. Kurzy, na ktoré je zabezpečené preberanie detí z ŠKD, tréner preberie 10 minút pred začiatkom tréningu. Odovzdanie detí späť do ŠKD je pri každej škole riešené individuálne, o tejto informácii dostáva rodič email pred začiatkom kurzu, spolu s ostatnými inštrukciami k nástupu.

Jednotlivé tanečné štýly trénujú špecializovaní tréneri, absolventi FTVŠ, konzervatórií alebo jednotlivých tanečných škôl.

Rodičov pozývame na OTVORENÉ HODINY, kde môžu tancovať spolu s deťmi. Dieťa dostáva spätnú väzbu po každom tréningu do osobného BENIbooku.

Skupiny: dievčatá a chlapci 6 – 8 rokov, 9 – 11 rokov, 12 – 15 rokov

Úrovne: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí

Samotný tréning trvá 60 minút, koná sa 2x, resp. 1x týždenne a v školskom roku prebehne 60 tréningov (pri frekvencii 2x týždenne), resp. 30 tréningov (pri frekvencii 1x týždenne).

V našom programe dieťa trénuje viacero tanečných štýlov počas roka. PREČO?

Ak dieťa trénuje len jeden štýl, jeho a postoj tela sa prispôsobia tomuto tanečnému štýlu a pre iný nebudú dostatočné. Preto sme zvolili pre ranný vek detí najzdravšiu formu tanečných tréningov – striedanie štýlov vo forme SHOW DANCE. Počas zábavných a kreatívnych tréningov tancujeme choreografiu s príbehom tak, aby bola pre deti pestrá s minimom drilu. Spojením rôznych tanečných štýlov získa dieťa základy pre ďalšie tanečné smerovanie podľa svojho výberu.

 

 

 • športové, pohodlné oblečenie
 • fľašu s pitím
 • BENIbook (dieťa dostane na prvom tréningu)
 • Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, dokážeme dieťaťu iba udržiavať momentálny stav, odtrénuje len časť tancov, ktoré v programe máme, nie sme schopní vypracovať záverečný športový profil dieťaťa.
 • V prípade, že sa prihlasujete do už naplneného kurzu, automaticky uprednostníme dieťa, hlásiace sa na frekvenciu 2x týždenne.
 • Informácia o možnostiach poistenia dieťaťa pre prípad úrazu na tréningoch:
  Na ošetrenie možných úrazov, vzniknutých počas tréningov sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie dieťaťa.
  Rodič môže dieťa pripoistiť pre prípad vážnejších úrazov prostredníctvom:
  1.  úrazového poistenie – krátkodobého, v ktorom sú kryté najčastejšie úkony ako sú hospitalizácia, trvalé následky úrazu.
  2.  v rámci životného poistenia rodiča – rodič si môže vo svojej zmluve pripoistiť svoje dieťa, získava tým bezkonkurenčnú cenu poistenia. Môže si vybrať z množstva druhov pripoistenia, ako napr. odškodné za chirurgický zákrok, opatrovanie člena domácnosti, hospitalizácia.
  Tréneri Benitimu sú poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú svojim konaním voči 3. osobe.

Termíny a školy

MapaNázov kurzuŠkolaMestská časťDni 1+2Deň 1Deň 2Poznámka
BENI DANCE 6-8, 9-12 r.MŠ Vývojová, RusovceBratislava 5
Pondelok 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
BENI DANCE 6-8, 9-12 r.SŠ PankúchovaBratislava 5
 
PRIPRAVUJEME
BENI DANCE 6-8, 9-12 r.ZŠ DudovaBratislava 5
Pondelok 14:45
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 15:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
BENI DANCE 6-8, 9-12 r.ŠPMND TeplickáBratislava 3
 
Streda 15:00
Prihláška
prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
BENI DANCE 6-8, 9-12 r.SŠ TilgnerovaBratislava 4
Pondelok 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri

Benitika – naša metodika

Športujeme inak a jedinečne

Používame vlastnú metodiku, ktorej hlavným pilierom je celostný pohľad na rozvoj dieťaťa a upevňovanie štyroch základných aspektov života: rozum, telo, vôľa a vzťahy.

 • deti rozvíjame prostredníctvom viacerých športov,
 • zabezpečujeme komplexný športový rozvoj dieťaťa a jeho osobnosti.
 • vytvárame dieťaťu priestor na prejavenie radosti z pohybu a následného prirodzeného výberu vhodných športov
 • dávame dieťaťu šancu zistiť, čo ho baví
 • socializujeme každé dieťa
 • venujeme mimoriadnu pozornosť potrebám dieťaťa z pedagogicko-psychologickej stránky.