fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sme práve spustili:-) Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

Šport maniak CUP

Beni beni hej, hej, hej!

ŠPORTMANIAK CUP je medziškolská súťaž športmaniakov 6-10 rokov.  ŠPORTmaniak CUP je súťaž pre všetkých trénujúcich ŠPORTmaniakov, v ktorej si jednotlivé školské tímy porovnávajú sily so ŠPORTmaniakmi z iných škôl. Deti súťažia po celý školský rok, zbierajú body a na konci roka sa výsledky z rôznych športových disciplín porovnávajú medzi cca 25 školami v Bratislave, kde BENITIM pôsobí.

Tento rok bol opäť veľmi vyrovnaný a sme nesmierne radi, že putovný pohár môžeme odovzdať osobne ďalším šikovným športovcom. Za školský rok 2022/2023 ho bude hrdo opatrovať

tím ŠPORTmaniakov zo ZŠ Tbiliská.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Funguje to takto

V pravidelných tréningoch ŠPORTmaniak na školách za celý školský rok deti absolvujú súťažné disciplíny zo všestrannej športovej prípravy a zo špecializovaného športu, ktorý práve trénujú. Získané orgány sa započítavajú do celkového poradia. Výsledky sa aktualizujú vždy po skončení tréningového bloku.

Konečné výsledky za šiesty blok v šk. r. 2022/2023

Máme za sebou posledný blok súťaže a dostali sme sa do finále. Dňa 5.6. boli spočítané všetky údaje, čím sa súťaž ŠPORTMANIAK CUP tento rok uzavrela a výsledná hodnotiaca tabuľka je na svete. Môžeme hrdo konštatovať, že máme nového víťaza. Tím športmaniakov zo ZŠ Tbiliská v poslednom bloku zamakal a oplatilo sa. Získal putovný pohár od ZŠ Gercenova, ktorá pohár opatrovala ostatný školský rok.  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na slávnostné odovzdanie ceny

Súťažné disciplíny

A. Všeobecná kondičná príprava beh rebriny skok cez lavičky kotúl drepy trafiť cieľ angličáky B. Blokované špeciálne športy florbal futbal dodgebal úpolový šport (judo, karate) Kin-bal C. Nešportové disciplíny – účasť na tréningoch, foto/video skupiny, BENI booky na tréningoch

Mesto/Škola
Beh
Rebriny
Kotúľ
Drepy
Trafiť cieľ
Angličáky
Skok cez lavičky
SPOLU
UMIESTNENIE
CZŠ Narnia
40
40
ZŠ Pankúchova ext.
ZŠ Dudova
48
48
Sp.Š Sv.rodiny
47
47
ZŠ Vývojová
ZŠ A.Dubčeka
40
40
ZŠ Nejedlého
ZŠ Horova
53
53
ZŠ Cádrová
25
25
SPŠ Drieňová / Ostredkova
ZŠ Sv.Františka z Asissi - Veternicová
52
52
ZŠ Borodáčova
43
43
ZŠ J.A.Komenského
41
41
ZŠ Medzilaborecká
47
47
ZŠ Hlboká cesta
ZŠ Tupolevova
ZŠ Teplická
46
46
ZŠ Lachova
50
50
ZŠ Trnková
68
68
ZŠ Tilgnerova
45
45
Sp.Š a gym. Pankúchova
42
42
ZŠ Tbiliská
ZŠ Rajčianska
ZŠ Železničná
38
38
ZŠ Pankúchova
45
45