fbpx

Prihlášky na šk.rok 2024/25 sú spustené!

Benitim testovanie na školách

BENITIM TEST

Čo je Benitim Test?

Benitim test je osobnostná diagnostika dieťaťa pre športové oblasti. Jej cieľom je nájsť pre každé dieťa tie pohybové aktivity vyhovujúce jeho vlastnostiam. Diagnostika zmapuje osobnosť dieťaťa a spomedzi 200 športových disciplín vyberie tie najvhodnejšie. Benitim test rýchlym spôsobom nasmeruje dieťa k najvhodnejším športom, prispieva k zvýšeniu počtu dlhodobo športujúcich detí.

BENITIM TEST psychodiagnostika pre športy

Čo vieme určiť vďaka originálnej
osobnostnej analýze?

- identifikujeme spomedzi 200 športových disciplín tú najvhodnejšiu
- určíme výkonnostnú úroveň, na akej dieťa športy zvládne - nastavíme tréning a regeneráciu tak, aby dieťa zostalo motivované a nepreťažené - zhodnotíme, či dieťa zvládne nároky individuálneho športu - zistíme, či má dostatok vôľových predpokladov pre vytrvalostné aktivity

Prínos Benitim Testu pre dieťa

- prispieva k úspešnému uplatneniu dieťaťa v športe a znižuje riziko demotivácie - zdanlivým nešportovcom ukáže, v ktorých aktivitách sa môžu realizovať a na akej úrovni - u aktívnych športovcov overí výber športu a nastavuje tréningový proces pre dlhodobé motivovanie - teenegerom pomôže zorientovať sa - nasmeruje fyzický vývoj dieťaťa tak, aby sa dieťa vyvíjalo rovnomerne a mohlo vykonávať akýkoľvek šport

Prínos Benitim Testu pre školu

Škola získa prehľad o pohybových preferenciách detí. Telesná výchova a pohybové aktivity na školách sú podstatné pre následné športovanie detí. Preto je dôležité, aby sa výber aktivít na telesnej výchove nastavil na potreby žiakov v každej triede. Pomocou osobnostného testovania možno vyhodnotiť väčšinové potreby žiakov a podľa toho nastaviť program či už na telocviku alebo na popoludňajších pohybových aktivitách.

Škola ako
významný partner
Benitim Testu

  • uľahčíte rodičom nájsť dieťaťu vhodný šport
  • nasmerujete deti k ich športovej aktivite
  • pomôžete zlepšiť vzťah detí k športovaniu
  • rodičom umožníte poznanie osobnosti svojho dieťaťa
  • radosť zo športu prinesie zlepšenie školských výsledkov
  • výsledky šport testu pomôžu nastaviť škole skladbu voľnočasových aktivít a aj smerovanie telesnej výchovy
Buďte školou, ktorá umožní svojim žiakom absolvovať BENITIM test priamo na Vašej škole!
BENITIM TEST diagnostika pre športy

O všetko sa postaráme

Rodičia sa prihlásia v Benitime, my zabezpečíme plynulý priebeh šport testu. Máme svoje pomôcky, výsledky posielame rodičom. Následne rodiča kontkatujeme pre skonzultovanie výsledkov.

Súčinnosť školy je minimálna

  • osloviť rodičov prostredníctvom Edupage, emailom
  • stanoviť termín testovania vyhovujúci škole
  • poskytnúť priestory: šatne, telocvičňu, kabinet príp. knižnicu

S radosťou zrealizujeme Benitim test aj pre deti na Vašej škole. V prípade záujmu nás kontaktujte krátkou správou, následne Vás budeme kontaktovať.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vašou školou!