fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

BENI DANCE 3-6 r.

S chuťou sa pretancuj základnou tanečnou prípravou.

BENIDANCE je jedinečný tanečný program pre škôlkarov, v ktorom pod dohľadom skúsenej tanečnej inštruktorky, deti trénujú všeobecnú tanečnú prípravu.

Deti počas roka preberajú základy týchto tanečných štýlov:

 • klasický tanec
 • latino
 • hip-hop
 • show dance
 • ľudový tanec

Súčasťou tréningov je gymnastická príprava, rozvoj rytmiky, umeleckého prejavu a pohybovej kreativity.

Pri kurze Benidance používame zážitkovú metodiku BENITIKA.

Po prihlásení budete presmerovaný na platobnú stránku paysy.sk.

Informujte sa o preplatenie tohto kurzu u Vášho zamestnávateľa – Viac tu

Kurzovné:

2x týždenne: 198 € / jedna splátka
1x týždenne: 107 € / jedna splátka

Platba kurzovného je rozdelená do dvoch splátok, v septembri a v januári.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 1x týždenne je 33 tréningov.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 2x týždenne je 66 tréningov.

K cene bude pripočítaných 20 € (v každej splátke 10 €) za koncoročné hodnotenie dieťaťa.

V cene je udalosť BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodič + dieťa.

Odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

Tréningy prebiehajú v priestoroch materskej školy alebo v prípade externých skupín, na určenom mieste. V prípade externých skupín rodič dovedie dieťa na miesto konania kurzu v dostatočnom časovom predstihu, aby sa dieťa stihlo na tréning pripraviť (prezliecť, prezuť…). V MŠ si lektorka vyzdvihne deti priamo v triedach, po skončení tréningu ich odovzdá späť do tried. Je potrebné, aby rodičia v MŠ podpísali informovaný súhlas (info priamo v MŠ).

Tréning trvá 50 minút.

V školskom roku prebehne 64 tréningov pri frekvencii 2x týždenne a 32 tréningov pri frekvencii 1x týždenne.

Dieťa spozná rôzne tanečné techniky, aby sa vedelo rozhodnúť pre tanec, ktorý mu najviac vyhovuje. Tréningy sú pestré a zábavné, pretože dieťa sa nevie samo nakopnúť a musí byť motivované externými podnetmi. Radosť z pohybu je pre nás dôležitejšia ako tlak na výkonu, ktorý môže dieťa odradiť od tancovania.

Najdôležitejšie na tréningoch škôlkarov je osobnosť trénera, ktorý pozná hranice škôlkara a súčasne ide odvahou do naozajstného tancovania. Taneční tréneri pre túto vekovú kategóriu sú veľkí kreatívci, schopní pretlmočiť tanečné cviky do hravej formy. Súčasne musia poznať možné zaťaženie detí sa a dokázať pedagogicky udržať skupinu v pozornosti.

 • športové, pohodlné oblečenie
 • fľašu s pitím
 • BENIbook (dieťa dostane na prvom tréningu)

Na konci školského roka vypracujeme (pri frekvencii 2x týždenne) individuálne hodnotenie dieťaťa v podobe športového profilu.

 • Informácia o možnostiach poistenia dieťaťa pre prípad úrazu na tréningoch:
  Na ošetrenie možných úrazov, vzniknutých počas tréningov sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie dieťaťa.
  Rodič môže dieťa pripoistiť pre prípad vážnejších úrazov prostredníctvom:
  1.  úrazového poistenie – krátkodobého, v ktorom sú kryté najčastejšie úkony ako sú hospitalizácia, trvalé následky úrazu.
  2.  v rámci životného poistenia rodiča – rodič si môže vo svojej zmluve pripoistiť svoje dieťa, získava tým bezkonkurenčnú cenu poistenia. Môže si vybrať z množstva druhov pripoistenia, ako napr. odškodné za chirurgický zákrok, opatrovanie člena domácnosti, hospitalizácia.
  Tréneri Benitimu sú poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú svojim konaním voči 3. osobe.

Termíny a školy

MapaNázov kurzuŠkolaMestská časťDni 1+2Deň 1Deň 2Poznámka
BENI DANCE 3-6 r.MŠ Vývojová, RusovceBratislava 5
Pondelok 15:15
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 15:15
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri

Benitika – naša metodika

Športujeme inak a jedinečne

Používame vlastnú metodiku, ktorej hlavným pilierom je celostný pohľad na rozvoj dieťaťa a upevňovanie štyroch základných aspektov života: rozum, telo, vôľa a vzťahy.

 • deti rozvíjame prostredníctvom viacerých športov,
 • zabezpečujeme komplexný športový rozvoj dieťaťa a jeho osobnosti.
 • vytvárame dieťaťu priestor na prejavenie radosti z pohybu a následného prirodzeného výberu vhodných športov
 • dávame dieťaťu šancu zistiť, čo ho baví
 • socializujeme každé dieťa
 • venujeme mimoriadnu pozornosť potrebám dieťaťa z pedagogicko-psychologickej stránky.