fbpx

Prihlášky na šk.rok 2024/25 sú spustené!

Športmaniak 3-6 r.

S chuťou športuj s kamošmi.

Pre zdravý vývoj dieťaťa je dôležité, aby sa rozvíjalo v niekoľkých športoch súčasne. Len tak dosiahneme jeho rovnomerný rozvoj. Striedaním športov, dynamikou a pestrosťou tréningov, množstvom pomôcok a prístupom láskavého trénera, udržiavame jeho pozornosť na maxime. 

V programe ŠPORTMANIAK sa sústreďujeme na prípravné cvičenia pre tieto športy:

GYMNASTIKA, ATLETIKA,  KIN-BALL, KARATE/JUDO, ŠERM, FLORBAL, FUTBAL, DODGEBAL

Pokračujúce deti zo školského roku 2023/2024 si  prehĺbia zručnosti z jednotlivých športových disciplín, zvýšia intenzitu tréningov a natrénujú nové prvky z už preberaného športu. To všetko pochopiteľne s prihliadnutím na individuálne schopnosti každého dieťaťa. 

Rodič na záver každého školského roka obdrží POHYBOVÝ PROFIL s hodnotením aktuálneho pohybového stavu dieťaťa a tiež jeho vzťah k jednotlivým preberaným športom.

 

Výsledok programu ŠPORTMANIAK: 

zdravotné a kondičné benefity: Vďaka tréningom majú deti vypestované pevné svaly a kosti, kondíciu, rýchlosť, vytrvalosť, koordináciu, stabilitu, flexibilitu, zlepšia si imunitu a vybudujú návyk na pravidelný pohyb.

sociálno psychologické benefity:

 • dieťa vie pracovať v tíme a akceptuje trénera
 • zlepší si vnútornú motiváciu, sebaovládanie a spozná svoje potreby
 • zlepší si pamäť a pocit zodpovednosti 
 • dieťa je oveľa viac odolné voči záťaži

po absolvovaní programu je dieťa: 

 • pohybovo rozvinuté 
 • zvláda svoje emócie
 • je zvyknuté na pravidelný fyzický výkon 

Mimoriadnu pozornosť venujeme individuálnym potrebám detí. Na ich spokojnosť v tíme dohliada špeciálny pedagóg, ktorý zároveň pomáha trénerovi pri riešení mimoriadnych individuálnych situácií. 

Po prihlásení budete presmerovaný na platobnú stránku paysy.sk.

Informujte sa o preplatenie tohto kurzu u Vášho zamestnávateľa – Viac tu

Kurzovné:

2x týždenne: 215 € / jedna splátka
1x týždenne: 132 € / jedna splátka

Platba kurzovného je rozdelená do dvoch splátok, v septembri a v januári.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 1x týždenne je 33 tréningov.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 2x týždenne je 66 tréningov.

K cene bude pripočítaných 20 € (v každej splátke po 10 €) za koncoročné hodnotenie dieťaťa.

V cene je udalosť BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodiča s dieťaťom.

Odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú v našej komunikácii samozrejmosťou.

Kurz pre škôlkarov prebieha v telocvičniach a vonkajších športoviskách na základných alebo materských školách v Bratislave. Prosíme, aby rodičia vozili deti na tréning s dostatočným predstihom. Rodičia sú vítaní na 1. tréningu, následne deti trénujú bez ich prítomnosti. V prípade kurzov realizovaných priamo v MŠ, deti vyzdvihuje tréner.

 

Na tréningoch si dieťa zlepší rovnováhu, vytrvalosť, kondíciu, ohybnosť, obratnosť, posilní si končatiny a svaly brucha, celkovo si zlepší držanie tela. Športovaním u nás získa „širokú škálu pohybov“, vďaka ktorým neskôr zvládne akýkoľvek šport, ktorý si vyberie.

Naučí sa spolupracovať s trénerom aj s tímom, vybuduje si komunikačné zručnosti, bude schopný rešpektovať pravidlá. Športovanie sa stane prirodzenou súčasťou jeho života.

 • športové, pohodlné oblečenie
 • fľašu s pitím
 • BENIbook (dieťa dostane na prvom tréningu)
 • Najdôležitejšie na tréningoch škôlkarov je osobnosť trénera, ktorý pozná hranice detí a súčasne ide s odvahou do naozajstného športovania. Tréneri tejto vekovej kategórie sú veľkí kreatívci, schopní pretlmočiť cvičenie do hravej formy. Súčasne musia poznať možné zaťaženie detí a dokázať pedagogicky udržať skupinu v pozornosti. V zložitých situáciách trénerom radí špeciálna pedagogička. Na konci školského roka vypracujeme (pri frekvencii 2x týždenne) individuálne hodnotenie dieťaťa v podobe športového profilu.
 • Informácia o možnostiach poistenia dieťaťa pre prípad úrazu na tréningoch:
  Na ošetrenie možných úrazov, vzniknutých počas tréningov sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie dieťaťa.
  Rodič môže dieťa pripoistiť pre prípad vážnejších úrazov prostredníctvom:
  1.  úrazového poistenia – krátkodobého, v ktorom sú kryté najčastejšie úkony ako sú hospitalizácia, trvalé následky úrazu.
  2.  v rámci životného poistenia rodiča – rodič si môže vo svojej zmluve pripoistiť svoje dieťa, získava tým bezkonkurenčnú cenu poistenia. Môže si vybrať z množstva druhov. pripoistenia, ako napr. odškodné za chirurgický zákrok, opatrovanie člena domácnosti, hospitalizácia.
  Tréneri Benitimu sú poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú svojim konaním voči 3. osobe.

Termíny a školy

MapaNázov kurzuŠkolaMestská časťDni 1+2Deň 1Deň 2Poznámka
Športmaniak 3-6 r.ZŠ BorodáčovaBratislava 2
Pondelok 15:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 15:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ ŽelezničnáBratislava 2
Pondelok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.SPŠ stavebná a geodetická, DrieňováBratislava 2
Utorok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

16.9. 2024
Športmaniak 3-6 r.ŠPMND TeplickáBratislava 3
Pondelok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ TbiliskáBratislava 3
 
Streda 17:00
Prihláška
prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ NejedléhoBratislava 4
Pondelok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ Pavla HorovaBratislava 4
Pondelok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.SŠ TilgnerovaBratislava 4
Pondelok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.CZŠ NarniaBratislava 5
 
Utorok 17:00
Štvrtok 17:00
Športmaniak 3-6 r.ZŠ LachovaBratislava 5
Utorok 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.SŠ PankúchovaBratislava 5
 
PRIPRAVUJEME
Športmaniak 3-6 r.ZŠ TupolevovaBratislava 5
Pondelok 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ Trnková, JarovceBratislava 5
Utorok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.SŠ sv. rod. GercenovaBratislava 5
Utorok 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ DudovaBratislava 5
 
Streda 16:30
Prihláška
prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ RajčianskaBratislava 2
Utorok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ Ružová dolinaBratislava 2
Pondelok 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ MajerníkovaBratislava 4
Utorok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ Pri KrížiBratislava 4
Pondelok 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 17:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Športmaniak 3-6 r.ZŠ Vývojová, RusovceBratislava 5
 
Pondelok 17:00
Prihláška
Streda 16:45
prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri

Benitika – naša metodika

Športujeme inak a jedinečne

Používame vlastnú metodiku, ktorej hlavným pilierom je celostný pohľad na rozvoj dieťaťa a upevňovanie štyroch základných aspektov života: rozum, telo, vôľa a vzťahy.

 • deti rozvíjame prostredníctvom viacerých športov / tanečných štýlov
 • zabezpečujeme komplexný športový / tanečný rozvoj dieťaťa a jeho osobnosti
 • vytvárame dieťaťu priestor na prejavenie radosti z pohybu a následného prirodzeného výberu vhodných športov / tancov
 • dávame dieťaťu šancu zistiť, čo ho najviac baví
 • socializujeme každé dieťa
 • venujeme mimoriadnu pozornosť potrebám dieťaťa z pedagogicko-psychologickej stránky