fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sme práve spustili:-) Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

Florbal 9-11, 12-15 r.

S hokejkou v zime aj v lete.

Celoročný zážitkový kurz florbalu je postavený na rovnakých metodických princípoch ako ostatné naše kurzy. Je určený pre deti od 9 do 15 rokov.

Florbal je kolektívny halový šport, podobný pozemnému hokeju. Je vhodný pre menšie i väčšie deti.

Deti pri florbalovom kurze absolvujú:

 • základné techniky florbalovej hry
 • kondíciu, koordináciu tela
 • kvalitnú rozcvičku
 • herné zostavy, nájazdy, presilovky, streľby
 • vedenie loptičky a práca s loptičkou

Po prihlásení budete presmerovaný na platobnú stránku paysy.sk.

Informujte sa o preplatenie tohto kurzu u Vášho zamestnávateľa – Viac tu

Kurzovné:

2x týždenne: 165 € / jedna splátka
1x týždenne: 99 € / jedna splátka

Platba kurzovného je rozdelená do dvoch splátok, v septembri a v januári.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 1x týždenne je 33 tréningov.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 2x týždenne je 66 tréningov.

V cene je udalosť BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodič + dieťa.

Odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

Kurz prebieha v telocvičniach na základných školách v Bratislave.

Samotný tréning trvá 60 minút, koná sa 2x týždenne a v školskom roku prebehne 60 tréningov.

Tréneri deti vyzdvihnú v ŠKD a po skončení tréningu odovzdajú priamo rodičovi alebo vrátia späť do ŠKD. Rodič môže voziť dieťa na tréningy podľa rozpisu aj z externého prostredia.

Vaše dieťa si v kurze osvojí základy florbalovej hry, prácu s loptičkou, vedenie loptičky, rôzne florbalové situácie. Zameriavame sa na kvalitnú rozvičku, orientovanú na výdrž a beh, keďže pri florbalovej hre tvoria tieto dispozície 50% úspechu.

Po zvládnutí florbalových pravidiel a celého kurzu má dieťa zvládnutú zároveň aj prípravu na ďalší šport – hokej.

 • športové, pohodlné oblečenie
 • fľašu s pitím
 • BENIbook (dieťa dostane na prvom tréningu)

V prípade, že sa prihlasujete do už naplneného kurzu, automaticky uprednostníme dieťa, hlásiace sa na frekvenciu 2x týždenne.

Spolupracujeme s učiteľmi telesnej výchovy, kondičnými trénermi. Vyhľadávame kreatívnych trénerov a výborných pedagógov. Nami vyškolení tréneri sú špecialisti na detský šport.

 • Informácia o možnostiach poistenia dieťaťa pre prípad úrazu na tréningoch:
  Na ošetrenie možných úrazov, vzniknutých počas tréningov sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie dieťaťa.
  Rodič môže dieťa pripoistiť pre prípad vážnejších úrazov prostredníctvom:
  1.  úrazového poistenie – krátkodobého, v ktorom sú kryté najčastejšie úkony ako sú hospitalizácia, trvalé následky úrazu.
  2.  v rámci životného poistenia rodiča – rodič si môže vo svojej zmluve pripoistiť svoje dieťa, získava tým bezkonkurenčnú cenu poistenia. Môže si vybrať z množstva druhov pripoistenia, ako napr. odškodné za chirurgický zákrok, opatrovanie člena domácnosti, hospitalizácia.
  Tréneri Benitimu sú poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú svojim konaním voči 3. osobe.

Termíny a školy

MapaNázov kurzuŠkolaMestská časťDni 1+2Deň 1Deň 2Poznámka
Florbal 9-11, 12-15 r.ZŠ Trnková, JarovceBratislava 5
Pondelok 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Streda 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Prihlásenie je stále možné