fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

BENITIM test

Ktoré športy sú pre Vaše deti vhodné, zistí BENITIM test

Každé dieťa od prírody v sebe nosí športovca a či bude športovať s radosťou záleží od toho, či nájde šport, ktorý bude vyhovovať jeho vlastnostiam. Pre dlhodobý záujem o šport nestačí len fyzické predpoklady, ak ho daný šport neuspokojuje mentálne, nevydrží pri ňom. Veď povedzme si úprimne milí rodiča, ani my dospeláci nerobíme športy, ktoré nás nebavia. 

A prečo nás niektoré športy lákajú a iné odrádzajú? Kúzlo tkvie v našej jedinečnej  kombinácií vlastností. Ak sa tie zhodnú s vlastnosťami, ktoré konkrétna športová disciplína vyžaduje od človeka, potom máme z daného pohybu radosť. 

Postarajme sa spoločne o to, aby sme dieťaťu vybrali také športy, ktoré zodpovedajú  jeho osobnosti. Vytvoríme tak predpoklad pre dlhodobý záujem dieťaťa o športovanie a pre jeho napredovanie v športe.  

BENITIM TEST PRE DOSPELÝCH?

Novinka: testujeme aj dospelých
BENITIm TEST športová diagnostika

O Benitim teste

Benitim test je inovatívna analýza osobnosti pre výber najvhodnejších športov, vyvinutá na Slovensku. Prostredníctvom cielene vedeného rozhovoru s dieťaťom mapujeme jeho osobnosť a spomedzi 200 športových disciplín mu vyberáme tie, ktoré najviac zodpovedajú jeho osobitej kombinácií vlastností. Benitim test dokáže presne určiť nielen typ športovej aktivity, ale aj výkonnostnú úroveň dieťaťa, ďalej jeho nároky na prípravu či nastavenie tréningu tak, aby dieťa zostalo motivované, šťastné a nepreťažené. Osobnostnú analýzu dopľňame Eurofit fyzickými testami, aby sme zhodnotili aktuálny fyzický stav dieťaťa a navrhli aktivity pre najdzravší fyzický rozvoj dieťaťa. Výsledkom oboch testovaní je komplexná analýza, ktorú má možnosť rodič ešte konzultovať so psychológom.

priebeh testovania a cena

1. osobnostný test v kancelárii Benitimu, kedykoľvek po dohode termínu testovania 

2. komplet test je 2-hodinový program a prebieha v telocvični a učebni v najbližšom termíne

 

osobnostný test

30 minútový rozhovor s psychológom, prispôsobený veku dieťaťa, individuálne sedenie 1:1 v učebni alebo v kancelárii Benitimu.

CENA: 40 Eur

Fyzický test

8 športových disciplín EUROFIT. Vykonáva sa v telocvični v skupine detí zábavnou formou v termíne testovania, uvedeného nižšie

 CENA: 33 Eur

KOMPLET TEST

je absolvovanie psychologického a  fyzického testu v 1 deň. Rodič získa   komplexný obraz o dieťati pre športové oblasti  

CENA: 65 Eur

Výsledky oboch testov vyhodnocujú športoví tréneri a psychológ. Rodič obdrží do 2 týždňov rozsiahly profil dieťaťa s odporúčaniami najvhodnejších športov.

UPOZORNENIE: Dieťa mladšie ako 7 rokov nemusí vzhľadom na svoj vek vedieť formulovať svoje potreby jednoznačne pre vyhodnotenie osobnostnej diagnostiky. 

INFORMUJTE SA O PREPLATENIE TOHTO TESTU U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA – VIAC TU.

Kedy testujeme

Výberom jedného z testov Vás presmerujeme na formulár, ktorý vyplňte a odošlite.

Údaje k platbe obdržíte do mailu po odoslaní prihlášky. Zálohu vo výške 25 € je potrebné uhradiť prevodom do 3 dní a rozdiel v hotovosti na mieste v deň testovania. 

najbližší termín

PRIHLÁŠKA

Nasledujúci termín: október 2024, miesto aj čas budú upresnené.

benefity

  • test rýchlo nasmeruje dieťaťa k najvhodnejším športom, dieťa nie je demotivované opakovaným skúšaním rôznych aktivít 
  • test motivuje k športovaniu  – aj zdanlivým nešportovcom ukáže, v ktorých športoch sa môžu realizovať 
  • aktívni športovci zistia, či šport, ktorému venujú množstvo energie je vhodný a bude ich baviť dlhodobo, test im pomôže nastaviť tréningový proces tak, aby boli motivovaní  
  • teenagerom, ktorí cítia, že pohyb je dôležitý, ukáže správny smer 
  • test prispieva k úspešnému uplatneniu dieťaťa v športe a znižuje riziko demotivácie
  • test pomôže nasmerovať fyzický rozvoj dieťaťa pre jeho rovnomerný vývoj
  • získajú jasne stanovené fyzické a osobnostné dispozície svojich detí
  • eliminujú sa mylné stanoviská rodičov o športovom smerovaní dieťaťa
  • ušetria energiu aj peniaze pri skúšaní rôznych športov
  • garancia vrátenia peňazí, v prípade nemožnosti kontroly

Telesná výchova a pohybové krúžky sú podstatné pre formovanie záujmov detí k športu, preto je dôležité, aby sa výber aktivít na telesnej výchove nastavil na potreby žiakov v každej triede.  Pomocou osobnostného testovania možno vyhodnotiť väčšinové potreby a podľa toho nastaviť program aktivít na telesnej výchove alebo na pohybových krúžkoch. 

Klubom test pomôže pre potreby dieťaťa počas tréningového procesu, aj počas súťaže. Prispôsobením podmienok počas tréningu a súťaže bude dieťa spokojnejšie, viac motivované, čo vytvorí predpoklad pre jeho rýchlejšie napredovanie.

Ukážka hodnotenia

Benitim test ukážka hdonotenia
Benitim test ukážka hdonotenia

referencie

Odborní konzultanti

BENITIM TEST Adriana Aganbegovič

Mgr. Adriana Aganbegovič

Špeciálna pedagogička, zodpovedá za pedagogickú stránku ku tréningom. Školí BENITIM trénerov v motivačnej pedagogike. Má na starosti stmeľovanie detského tímu v jednotlivých jednotlivých. Je pedagogickou podporou pri riešení problémových situácií v tímoch. Pôsobí ako odborná konzultantka pre športové testovanie.

benitim test

Mgr. Eduard Kučera

Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor Šport zdravie a Učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializuje sa na šport pre všetkých. Má V. kvalifikačný stupeň + regeneračný pracovník.

Mgr. Mária Šimčák - Tóthová

Odborný garant pre BENITIM TEST, osobnostnej analýzy pre výber športov. Je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už viac ako 25 rokov. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi. Je členkou Rady pre reklamu ako odborník na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež, rodičov. Pracuje s projektom sebadôvery Dove pre dievčatá, matky a všetky deti, ktoré potrebujú obstáť v modernom svete. Napísala niekoľko kníh: Som rodič a čo s tým?, Testujme a rozvíjajme svoje dieťa. Je šťastnou mamou dvoch detí.