fbpx

AKTUÁLNE! – Prvé tréningy spúšťame  postupne od 19.9.  Všetci dostanú email s presnými informáciami. Ďakujeme za pochopenie.

BENITIM test

Ktoré športy sú pre Vaše deti vhodné?

Všetci si želáme, aby naše deti boli zdravé a športovali.  Každé dieťa od prírody v sebe nosí športovca a či bude športovať, záleží od toho, či sa stretne so športom, ktorý bude vyhovovať jeho vlastnostiam. Nestačí, ak dieťa má fyzické predpoklady pre určitý  šport, ak ho daný šport nebaví, nevydrží pri ňom.

Postarajme sa spoločne o to, aby sme dieťaťu vybrali také športy, ktoré zodpovedajú  jeho osobnosti. Vytvoríme tak predpoklad pre dlhodobý záujem dieťaťa o športovanie a pre jeho napredovanie v športe.  Súčasne znížime riziko straty záujmu dieťaťa o pohyb.

TEST PRE DOSPELÝCH?

Novinka: testujeme aj dospelých
BENITIm TEST športová diagnostika

O Benitim teste

Benitim test je inovatívna analýza osobnosti pre výber najvhodnejších športov. Používa jedinečnú metodiku, vyvinutú na Slovensku. Fyzické Eurofit testy mapujúce  fyzický stav dieťaťa, sme doplnili o analýzu jeho osobnosti v športe, kde ide o príjemný rozhovor medzi dieťaťom a psychológom, ktorý vyhodnocuje odpovede dieťaťa, pocity a jeho postoje. Vďaka originálnemu testu vieme presne určiť nielen typ športovej aktivity, ale aj výkonnostnú úroveň dieťaťa, ďalej jeho nároky na prípravu či nastavenie tréningu tak, aby dieťa zostalo motivované, šťastné a nepreťažené. Výsledkom je komplexná analýza, ktorú má možnosť rodič ešte konzultovať so psychológom.

priebeh testovania a cena

Benitim test je  2-hodinový program a prebieha v telocvični a učebni.

osobnostný test

30 minútový rozhovor s psychológom, prispôsobený veku dieťaťa, individuálne sedenie 1:1 v učebni.

CENA: 40 Eur

Fyzický test

8 športových disciplín EUROFIT. Vykonáva sa v telocvični v skupine zábavnou formou.

CENA: 33 Eur

KOMPLET TEST

je absolvovanie oboch testov. Je to najvýhodnejší a komplexný obraz o predispozíciách dieťaťa pre športy.

CENA: 65 Eur

Výsledky oboch testov vyhodnocujú športoví tréneri a psychológ. Rodič obdrží do 2 týždňov rozsiahly profil dieťaťa s odporúčaniami najvhodnejších športov.

UPOZORNENIE: Dieťa mladšie ako 7 rokov nemusí vzhľadom na svoj vek vedieť formulovať svoje potreby jednoznačne pre vyhodnotenie osobnostnej diagnostiky. 

INFORMUJTE SA O PREPLATENIE TOHTO TESTU U VÁŠHO ZAMESTNÁVATEĽA – VIAC TU.

Kedy testujeme

Výberom jedného z testov Vás presmerujeme na formulár, ktorý vyplňte a odošlite.

Údaje k platbe obdržíte do mailu po odoslaní prihlášky. Zálohu vo výške 25 € je potrebné uhradiť prevodom do 3 dní a rozdiel v hotovosti na mieste v deň testovania. 

najbližší termín

PRIHLÁŠKA

Nasledujúci termín: november – info čoskoro

benefity

  • test motivuje k športovaniu  – zdanlivým nešportovcom ukáže, v ktorých športoch sa môžu realizovať 
  • aktívni športovci zistia, či šport, ktorému venujú množstvo energie je ten, ktorý ich bude baviť dlhodobo, test im pomôže nastaviť tréningový proces tak, aby boli dlhodobo motivovaní  
  • teenagerom, ktorí cítia, že pohyb je dôležitý, ukáže správny smer 
  • test prispieva k úspešnému uplatneniu dieťaťa v športe a znižuje riziko demotivácie
  • test pomôže nasmerovať fyzický rozvoj dieťaťa pre jeho rovnomerný vývoj
  • získajú jasne stanovené fyzické a osobnostné dispozície svojich detí
  • eliminujú sa mylné stanoviská rodičov o športovom smerovaní dieťaťa
  • ušetria energiu aj peniaze pri skúšaní rôznych športov
  • garancia vrátenia peňazí, v prípade nemožnosti kontroly

Telesná výchova a pohybové krúžky sú podstatné pre formovanie záujmov detí k športu, preto je dôležité, aby sa výber aktivít na telesnej výchove nastavil na potreby žiakov v každej triede.  Pomocou osobnostného testovania možno vyhodnotiť väčšinové potreby a podľa toho nastaviť program aktivít na telesnej výchove alebo na pohybových krúžkoch. 

Klubom test pomôže pre potreby dieťaťa počas tréningového procesu, aj počas súťaže. Prispôsobením podmienok počas tréningu a súťaže bude dieťa spokojnejšie, viac motivované, čo vytvorí predpoklad pre jeho rýchlejšie napredovanie.

Ukážka hodnotenia

Benitim test ukážka hdonotenia
Benitim test ukážka hdonotenia

referencie

Odborní konzultanti

BENITIM TEST Adriana Aganbegovič

Mgr. Adriana Aganbegovič

Špeciálna pedagogička, zodpovedá za pedagogickú stránku ku tréningom. Školí BENITIM trénerov v motivačnej pedagogike. Má na starosti stmeľovanie detského tímu v jednotlivých jednotlivých. Je pedagogickou podporou pri riešení problémových situácií v tímoch. Pôsobí ako odborná konzultantka pre športové testovanie.

benitim test

Mgr. Eduard Kučera

Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu, odbor Šport zdravie a Učiteľstvo telesnej výchovy. Špecializuje sa na šport pre všetkých. Má V. kvalifikačný stupeň + regeneračný pracovník.