fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

Gymnastika 6-15 r.

Ohýbaj ma mamko, kým som Janko...

S gymnastikou je náš pohyb v živote krajší a ľahší!

Na celoročnom kurze športovej gymnastiky deti hravým a pestrým spôsobom vedieme k ovládaniu svojich pohybov , základných prvkov športovej gymnastiky a cvičení na náradí.  

Na tréningoch sa zameriame na  zlepšenie  výbušnej  sily horných a dolných končatín,  spevneniu stredu tela.  Trénujeme  kotúle, skoky, preskoky, doskoky a ich varácie, mostíkové odrazy a  stojkové variácie….Gymnastické prvky spájame do plynulých gymnastických zostáv.  Rozvíjame  koordinačné schopnosti – od reakcie, rovnováhu, priestorovú orientáciu, rytmickosť až po kinestetickú diferenciáciu. To všetko spoločne s flexibilitou a pohybovou fantáziou prispieva k  zvládnutiu vyšších nárokov  nielen v športe alej aj v učení . Gymnastika nám pomáha v bežnom živote , prispieva k zlepšeniu fyzickej kondície , rovnováhy a pozitívne vplýva na správne držanie tela a postavenie nôh, pripravuje telo na rýchle reakcie pri rizikových situáciách. 

Po prihlásení budete presmerovaný na platobnú stránku paysy.sk.

Informujte sa o preplatenie tohto kurzu u Vášho zamestnávateľa – Viac tu

Kurzovné:

2x týždenne: 231 € / jedna splátka
1x týždenne: 132 € / jedna splátka

Platba kurzovného je rozdelená do dvoch splátok, v septembri a v januári.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 1x týždenne je 33 tréningov.

Celkový počet tréningov pri frekvencii 2x týždenne je 66 tréningov.

K cene bude pripočítaných 20 € (v každej splátke 10 €) za koncoročné hodnotenie dieťaťa.

V cene je udalosť BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodič + dieťa.

Odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

Gymnastika prebieha v telocvičniach na základných školách v Bratislave.

Tréneri deti vyzdvihnú v ŠKD a po skončení tréningu odovzdajú priamo rodičovi alebo vrátia späť do ŠKD.

Rodič môže voziť dieťa na tréningy podľa rozpisu aj z externého prostredia.

Samotný tréning trvá 60 minút, koná sa 1x alebo 2x týždenne a v školskom roku prebehne 30, resp. 60 tréningov (podľa frekvencie tréningov).

Na konci školského roka dostane dieťa, ktoré navštevuje kurz 2x týždenne osobný športový profil, ktorý vypracuje jeho tréner.

Vaše dieťa si v kurze osvojí základy gymnastiky, zlepší si stabilitu, koordináciu, držanie tela, spevnenie sa, získa schopnosť spolupráce a radosť z pohybu. Rodič na konci školského roka prijme športový profil dieťaťa s uvedením športov, ktorým by sa dieťa mohlo v budúcnosti venovať (platí pri frekvencii 2x týždenne).

Gymnastika rozvíja celkovú zdatnosť tela s predchádzaním zraneniam, výbušnú silu horných a dolných končatín, stabilizačno – rovnovážne schopnosti na spevnenie stredu tela (core), zdokonaľovanie kotúľov, skokov, preskokov, doskokov a ich variácií, mostíkové odrazy, stojkové variácie, koordinačné schopnosti – od reakcie, rovnováhu, priestorovú orientáciu, rytmickosti až po kinestetickú diferenciáciu (presnosť). To všetko spoločne s flexibilitou, pohybovou fantáziou, dokáže zvládnuť vyššie nároky nielen v športe – zlepšuje sa aj v učení a predĺženiu výkonnosti a športového života.

 • športové, pohodlné oblečenie
 • fľašu s pitím
 • BENIbook (dieťa dostane na prvom tréningu)
 • Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, dokážeme dieťaťu iba udržiavať momentálny stav, odtrénuje len časť športov, ktoré v programe máme, nie sme schopní vypracovať záverečný športový profil dieťaťa.
 • V prípade, že sa prihlasujete do už naplneného kurzu, automaticky uprednostníme dieťa, hlásiace sa na frekvenciu 2x týždenne.
 • Za náš prístup v športovom vzdelávaní detí, v pedagogickom prístupe trénerov a za individuálny prístup pri trénovaní sme získali Mimoriadnu cenu nadácie Orange za rok 2016.
 • Naši tréneri sú skúsení vo svojej oblasti a prichádzajú z praxe športovej gymnastiky. Spoločne s pedagogicko – didaktickým vzdelávaním, našou internou koordináciou a školením sa dostávajú aj hlbšie do metodickým postupov, ktoré edukačne korelujú s výučbou pre vekové a výkonnostné skupiny. Spoločne s praxou u nás sa stávajú adekvátnymi trénermi pre tréningy gymnastiky.
 • Informácia o možnostiach poistenia dieťaťa pre prípad úrazu na tréningoch:
  Na ošetrenie možných úrazov, vzniknutých počas tréningov sa vzťahuje bežné zdravotné poistenie dieťaťa.
  Rodič môže dieťa pripoistiť pre prípad vážnejších úrazov prostredníctvom:
  1.  úrazového poistenie – krátkodobého, v ktorom sú kryté najčastejšie úkony ako sú hospitalizácia, trvalé následky úrazu.
  2.  v rámci životného poistenia rodiča – rodič si môže vo svojej zmluve pripoistiť svoje dieťa, získava tým bezkonkurenčnú cenu poistenia. Môže si vybrať z množstva druhov pripoistenia, ako napr. odškodné za chirurgický zákrok, opatrovanie člena domácnosti, hospitalizácia.
  Tréneri Benitimu sú poistení za zodpovednosť za škodu spôsobenú svojim konaním voči 3. osobe.

Termíny a školy

MapaNázov kurzuŠkolaMestská časťDni 1+2Deň 1Deň 2Poznámka
Gymnastika 6-15 r.ZŠ OstredkováBratislava 2
Streda 14:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Piatok 14:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Gymnastika 6-15 r.ZŠ CádrováBratislava 3
 
Piatok 15:00
Prihláška
prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Gymnastika 6-15 r.ZŠ TbiliskáBratislava 3
 
Streda 16:00
Prihláška
prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Gymnastika 6-15 r.SŠ sv. rod. GercenovaBratislava 5
Pondelok 15:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 15:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

len pre deti z CZŠ Gercenová, prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Gymnastika 6-15 r.SŠ sv. rod. GercenovaBratislava 5
Pondelok 16:30
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

Štvrtok 16:00
Prihláška

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa, odtrénuje len časť športov v programe, a nedostáva záverečný športový profil dieťaťa. Odporúčame vybrať si kurz 2x do týždňa.

prvé tréningy a presné časy potvrdíme v septembri
Gymnastika 6-15 r.CZŠ NarniaBratislava 5
 
PRIPRAVUJEME