Miesto Frekvencia Po Uto Str Štv Pia So Ne Vek Cena Začiatok Tréner / Lektor
BA 3 N. Mesto - ŠpMND Teplická 2x týždenne 16:00 - 17:00 - 16:00 - 17:00 - - - - 6 - 10 r. 21.09.2022 Neurčený
BA 4 Devínska Nová Ves - ZŠ Pavla Horova 2x týždenne 16:00 - 17:00 - 16:00 - 17:00 - - - - 6 - 10 r. 19.09.2022 Neurčený
BA 4 Karlova Ves - SpŠ Sv. Františka z Assisi - Veternicová 2x týždenne - 14:30 - 15:30 - 14:30 -15:30 - - - 6 - 10 r. 27.09.2022 Neurčený
BA 4 Karlova Ves - ZŠ Majerníkova 2x týždenne - 16:30 - 17:30 - 16:30 - 17:30 - - - 6 - 10 r. Neurčený
BA 2 Ružinov - ZŠ Medzilaborecká 2x týždenne - 15:00 - 16:00 - - 14:00 - 15:00 - - 6 - 10 r. 23.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Lachova 2x týždenne - 15:00 - 16:00 - 15:00 -16:00 - - - 6 - 10 r. 29.09.2022 Neurčený
BA 2 Ružinov - ZŠ Ostredková/SPŠ Drieňová 2x týždenne - 16:00 - 17:00 - 15:30 - 16:30 - - - 6 - 10 r. 13.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Cádrová 1 a 2 ročník 1x týždenne - len žiaci zo ZŠ Cádrová - - - - 14:00 - 15:00 - - 6 - 10 r. 23.09.2022 Neurčený
BA 3 Kramáre - ZŠ Cádrová 3 a 4 ročník 1x týždenne - len žiaci zo ZŠ Cádrová - - - - 15:00 - 16:00 - - 6 - 10 r. 23.09.2022 Neurčený
BA 1 Staré Mesto - ZŠ Hlboká cesta 1 - 4 ročník 2x týždenne - 14:45 - 15:45 - 14:45 - 15:45 - - - 6 - 10 r. 13.09.2022 Neurčený
BA 2 Ružinov - ZŠ Borodáčova 2x týždenne - 16:00 - 17:00 - 14:00 - 15:00 - - - 6 - 10 r. 22.09.2022 Neurčený
BA 2 Ružinov - ZŠ Ružová dolina 2x týždenne - 15:00 - 16:00 - 15:00 - 16:00 - - - 6 - 10 r. 22.09.2022 Neurčený
BA 4 Dúbravka - ZŠ Nejedlého 2x týždenne - - 16:30 - 17:30 - - - - 6 - 10 r. 05.10.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Gercenova 2x týždenne - (zľava pre žiakov z CZŠ Gercenova) - 14:45 -15:45 - 14:00 - 15:00 - - 6 - 10 r. 20.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Dudova 2x týždenne - - 13:30 - 14:30 - 14:00-15:00 - - 6 - 10 r. 14.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka – CZŠ Narnia 2x týždenne - len pre žiakov z CZŠ Narnia - 15:00 - 16:00 - 15:00 - 16:00 - - - 6 - 10 r. 27.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Pankúchova 2x týždenne 14:30 - 15:30 - 14:30 - 15:30 - - - - 6 - 10 r. 21.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Pankúchova 2x týždenne - 17:00 - 18:00 - 17:00 - 18:00 - - - 6 - 10 r. 20.09.2022 Neurčený
BA 5 - Spojená škola + gymnázium Pankúchova 6 1x týždenne - len pre žiakov z danej školy - - 14:30 - 15:30 - - - - 6 - 10 r. 28.09.2022 Neurčený
BA 5 Rusovce - ZŠ Vývojová 1x týždenne - - 16:00 - 17:00 - - - - 6 - 10 r. 26.09.2022 Neurčený
BA 2 P. Biskupice - ZŠ Podzáhradná 1x týždenne - - 14:00 - 15:00 - - - - 6 - 10 r. 28.09.2022 Neurčený
BA 5 Petržalka - ZŠ Tupolevova 2x týždenne 15:00 - 16:00 - - - 14:00 - 15:00 - - 6 - 10 r. 19.09.2022 Neurčený
BA 5 Jarovce - ZŠ Trnková 2x týždenne - 15:00 - 16:00 - 15:00 - 16:00 - - - 6 - 10 r. 27.09.2022 Neurčený
BA 3 Rača - ZŠ Hubeného 1x týždenne (len pre deti zo ZŠ Hubeného) - - 15:00 - 16:00 - - - - 6 - 10 r. 05.10.2022 Neurčený
BA 4 Karlova Ves - ZŠ Tilgnerova 2x týždenne - - 16:00 - 17:00 - 14:00 - 15:00 - - 6 - 10 r. 30.09.2022 Neurčený
BA 3 Rača - ZŠ Tbiliská 2x týždenne - - 15:00 - 16:00 - 15:00 - 16:00 - - 6 - 10 r. 05.10.2022 Neurčený
BA 4 Lamač - SZŠ M. Montessori 1x týždenne - - - 14:30 - 15:30 - - - 6 – 10 r. 29.09.2022 Neurčený
BA 2 Ružinov - SPŠ Drieňová 1x týždenne 17:00 - 18:00 - - - - - - 6 - 10 r. Neurčený

športové kurzy pre deti BENITIM športový poukaz

 • športové, pohodlné oblečenie
 • fľašu s pitím
 • BENIbook (dieťa dostane na prvom tréningu)

ŠPORTMANIAK prebieha v telocvičniach a vonkajších športoviskách na základných školách v Bratislave. Dieťa môže navštevovať tréningy na (niektorých) školách aj z externého prostredia.

Tréning trvá 60 minút. V školskom roku prebehne 60 tréningov pri frekvencii 2x týždenne a 30 tréningov pri frekvencii 1x týždenne.

ŠPORTmaniak poskytuje deťom všestranný a zdravý pohyb zábavnou formou.

Vaše dieťa si v kurze osvojí základy mnohých športov, zlepší si stabilitu, koordináciu, držanie tela, spevnenie sa, získa schopnosť spolupráce a radosť z pohybu. Rodič na konci školského roka prijme športový profil dieťaťa s uvedením športov, ktorým by sa dieťa mohlo v budúcnosti venovať (platí pri frekvencii 2x týždenne).

Pred kurzom vyzdvihujeme deti z ŠKD, čím pomáhame odbremeniť rodičov.

Všetky deti zúčastnené na kurze ŠPORTmaniak súťažia o pohár v celoročnej medziškolskej súťaži ŠPORTmaniak CUP. Tento šk. rok 2021/2022 ho drží v rukách ZŠ Gercenova, ktorá s počtom bodov 418, suverénne zvíťazila.

Naši tréneri

Trénerov si starostlivo vyberáme a všetkých zaškoľujeme do našej prepracovanej metodiky. Vyberáme si kreatívnych učiteľov telesnej výchovy s výbornými pedagogickými zručnosťami. Keďže pracujeme aj s deťmi so špeciálnymi potrebami, k dispozícii majú poradenstvo špeciálneho pedagóga.


Po prihlásení budete presmerovaný na stránku paysy.sk.

Ak dieťa chodí na tréningy len 1x do týždňa:
 • dokážeme dieťaťu iba udržiavať momentálny stav
 • odtrénuje len časť športov, ktoré v programe máme
 • nie sme schopní vypracovať záverečný športový profil dieťaťa
 • v prípade, že sa prihlasujete do už naplneného kurzu, automaticky uprednostníme dieťa, hlásiace sa na frekvenciu 2x týždenne.
Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Cena kurzu

Cena jedného tréningu pri frekvencii 1x týždenne: 6,50 €

 1. splátka za 1.polrok: 104 €
 2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov.

Cena jedného tréningu pri frekvencii 2x týždenne: 5,50 €

 1. splátka za 1.polrok: 165 €
 2. splátka za 2.polrok: bude vypočítaná podľa zostávajúceho počtu tréningov. Cena bude zohľadňovať aj koncoročné hodnotenie.

V školskom roku garantujeme 60 tréningov – pri frekvencii 2x týždenne a 30 tréningov – pri frekvencii 1x týždenne. BENI Day hodnotiaci spoločný tréning rodič dieťa, odmeňovacie darčeky vrátane medailí a informovanie prostredníctvom sms o zrušení, príp. presune tréningov sú samozrejmosťou v našej komunikácii.

 

 

Obrázky

Videá