Adam D.

Študuje na fakulte humanitných štúdií Karlovej Univerzity. . Adam je náš dlhoročný športový tréner. Je bývalý hokejista, oduševnený športovec, od malička sa venoval korčuliam, preto aj v Benitime začal ako inline- tréner. S deťmi má skúsenosti ako v kurzoch, tak aj v letných táboroch, ktorých sa pravidelne zúčastňuje. Je vášnivým čitateľom vážnej literatúry, s čím súvisí jeho bývalé štúdium politológie. Typickým Adamovým znakom sú svaly, nakoľko zdvíha ťažké váhy.