Mirka Š.

Mirka je v Benitime našim stabilným pracovným pilierom. Svojou výraznou charizmou a mimoriadne priateľskou komunikatívnou povahou si získava každoročne srdcia desiatok detí v táboroch, ktorých sa pravidelne zúčastňuje ako animátorka aj koordinátorka. Študuje psychológiu (zameranie pracovná a školská psychológia), ktorú v praxi využíva pri testovaní detí v ŠPORT TESTE. S deťmi pracuje už od svojich 17 rokov. Práca s nimi ju nesmierne baví a napĺňa. Má rada leto a všetko čo s ním súvisí :-)
Jej motto:
Myslím, že je na svete krásne, pokiaľ sú v ňom tulipány, more, knihy, surikaty, vŕby a milí ľudia"

Moja Galéria