fbpx

1.Vyberte si kurz – miesto, čas a frekvenciu tréningov 

2. Vyplňte prihlášku 

 • Aby ste mali istotu miesta v kurze vyplňte prihlášku čo najskôr. 
 • Ak ste už registrovaní v Benitime v systéme Paysy budete presmerovaný do prihláškového systému Paysy. 
 • Paysy Vám pošle spätný mail, ktorý potvrdzuje, že ste PRIHLÁSENÝ do nového kurzu aj s informáciami o kurze.
 • Ak sa prvýkrát zaregistrujete do Paysy, dostanete najskôr aktivačný email s prihlasovacími údajmi a heslom.
 • Ak prihlasujete aj ďalšie dieťa, je potrebné po prihlásení sa do Paysy “nový člen”

3. Prvý tréning 

 • Pri kurze máte uvedený termín prvého tréningu –  www.benitim.sk
 • školáka v ŠKD na 1. tréning vyzdvihneme z ŠKD na základe prihlášky ( neplatí pre krátkodobý kurz plávanie, in line, športové testovanie )
 • škôlkara priveďte na 1. tréning. Ak kurz prebieha v vašej škôlke, dieťa vyzdvihneme na základe prihlášky ( neplatí pre krátkodobý kurz plávanie, in line, športové testovanie )

4. Úhrada kurzovného 

 • Platbu za prvý polrok uhraďte na základe emailovej výzvy z Paysy
 • Prosíme Vás o úhradu  najneskôr do 7.10. 2022.  
 • Prvá splátka je výpočtom 16 tréningov (tréningy 1x týždenne) resp. 30 tréningov (tréningy 2x týždenne)
 • Druhá splátka kurzovného bude vypočítaná v závislosti od počtu tréningov odtrénovaných v II. polroku ( cca 15 – 20 tréningov pri frekvencii 1x v týždenne alebo 30 – 40 tréningov pri frekvencii 2x týždenne) Informácie k úhrade Vám zašleme mailom v januári. 
 • Je možné uhradiť aj celoročné kurzy v jednej splátke, ak chcete urobiť, kontaktujte našu kanceláriu.

5. Ukážková hodina pre celoročné kurzy (neplatí pre krátkodobý kurz plávanie, in line, športové testovanie)

 • Ak nie ste istý, či je kurz vhodný pre vaše dieťa, príďte si vyskúšať tréning.
 • Skúšobný tréning môže dieťa absolvovať aj v rozbehnutých kurzoch počas celého roka. 
 • K absolvovaniu ukážkovej hodiny je tiež potrebné, aby ste vyplnili prihlášku
 • Pre školáka: ak kurz do termínu splatnosti po skušobnom tréningu neuhradíte, budeme Vašu prihlášku považovať za bezpredmetnú. Pre škôlkara: ak kurz po 2 skúšobných tréningoch neuhradíte, budeme Vašu prihlášku považovať za bezpredmetnú.
 • Ak dieťa nastúpi do kurzu, ukážková hodina sa stáva jeho prvým plateným tréningom.

6. Ak sa prihlasujete po 15.10. 2022  

 • Do kurzu môže dieťa nastúpiť počas celého školského roka. 
 • Ak po vyplnení prihlášky dostanete email z paysy, dieťa očakávame na tréningu.  V ojedinelých prípadoch sa stáva, že môže byť kurz naplnený, vtedy sa Vám do 2 pracovných dní ohlásime a nájdeme spoločné riešenie pre čo najlepšie umiestnenie dieťaťa do kurzu.
 • Ak nastúpite do kurzu po 15.10. 2022 ponížime Vám výšku kurzovné o sumu v objeme neodchodených tréningov, o výšku sumy Vám dobijeme kredit pri 2. splátke kurzovného. Túto úpravu ako aj úpravy platieb z ostatných dôvodov spoplatňujeme platbou 5€. 

 

Tešíme sa na Vaše deti!

BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.