Tomáš R.

Tomáš je študentom 5. ročníka Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Je absolventom Športového gymnázia vo futbalovom odbore. Tomu sa venuje od detstva. Bavia ho však aj iné športy ako bedminton, hokej, florbal... S prácou s deťmi má Tomi skúsenosti, keďže dlhšie obdobie trénoval vo futbalovej akadémií Mareka Hamšíka a taktiež  viedol športové a pohybové krúžky na základných školách.
Tomášove motto: „Šport charakter neutvára, ale odkrýva ho.“