fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sú spustené. Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

Je fyzický stav vášho dieťaťa primeraný jeho veku? Otestuje ho!

Mnohí rodičia ani len netušia ako je na tom ich dieťa z hľadiska fyzických schopností. Väčšinou nemajú s kým a ako porovnávať, no pripravili sme pre vás test, ktorý vám to môže napovedať.

Ak výsledky testu nedopadnú priaznivo, vaše dieťa by malo začať pravidelne športovať. Ako na to? Najvhodnejšie je začať všestrannou športovou prípravou pod vedením odborných trénerov.

Správne držanie tela

Nevhodné držanie tela môže spôsobovať deformitu chrbta, bolesti hlavy, kĺbov a preťaženie platničiek. Správne držanie tela je aj estetickou záležitosťou a vplýva na primerané sebavedomie.

TEST: Dieťa stojí vzpriamene, ruky má v 90-stupňovom predpažení. V tomto postoji necháme dieťa zotrvať 30 sekúnd.

Vyhodnotenie: Ak v tomto časovom limite dôjde k zmenám v držaní hlavy, horná časť hrudníka sa skláňa dozadu, ramená klesajú dopredu, dieťa vystrkuje brucho – ide o nesprávne držanie tela.

Ohybnosť

Ohybnosť je dôležitá pri fyzickom pohybe a väčšine športov. Ak je dieťa nedostatočne ohybné, môže sa veľmi ľahko zraniť – napríklad aj pri obyčajnom skoku.

TEST: Dieťa stojí na lavičke, vzpaží ruky a postupne sa predkláňa. Vystreté prsty rúk pritom sunie pod lavičku. Nohy musia zostať vystreté. Pravítkom odmeriate, koľko cm pod úroveň lavičky má dieťa konce prstov.

Priemerný výsledok detí vo veku 7 – 9 rokov: dievčatá 5 cm pod lavičku, chlapci 4 cm pod lavičku

 

Postavenie kolien

Nesprávne postavenie kolien – nohy do X a nohy do O – má vplyv na správne držanie tela a následne aj na fyzický výkon.

Následky nesprávneho postavenia kolien: zdravotné ťažkosti kolenných či bedrových kĺbov, preťažené svaly, estetický problém.

Rovnováha

Rovnováha je jednou z kľúčových schopností v mnohých športoch a tiež je dôležitá pre správne držanie tela či zvládanie fyzických zmien v teenagerskom veku.

TEST: Dieťa sa bez topánok postaví s rukami vbok, jednu nohu pokrčí v kolene a chodidlo položí na vnútornú stranu kolena. Na povel zatvorí oči a snaží sa čo najdlhšie zotrvať bez pohnutia, zatiaľčo meriate čas. Vo chvíli, keď otvorí oči, zakolíše sa, spustí opretú nohu, začne vytáčať chodidlo alebo poskakovať, zastavte stopky. Test zopakujte na druhej nohe.

Priemerný výkon detí vo veku 7 – 9 rokov: 6 – 9 sekúnd (chlapci aj dievčatá)

Reakčné schopnosti

Primeraná reakčná schopnosť umožňuje dieťaťu rýchlu fyzickú reakciu na neočakávané situácie aj v bežnom živote. Ďalej vplýva na pozitívny výsledok pri športovom výkone.

TEST: Postavte sa s dieťaťom tvárou proti sebe. Držte v rukách v predpažení dve menšie loptičky. Dieťa stojí a je v strehu. Pustite nečakane vždy niektorú z loptičiek. Dieťa sa ju snaží chytiť (pohybom protiľahlej ruky – podľa padajúcej loptičky – zhora nadol). Púšťanie loptičiek je nepravidelné, nestrieda sa vždy pravá a ľavá ruka. Vykonajte 10 pokusov, počítajte úspešne chytené loptičky.

Vyhodnotenie (chlapci aj dievčatá): 10 – 8 výborne, 7 – 6 veľmi dobre, 5 – 4 uspokojivo, 3 – 0 nedostatočne

Úplne vľavo zdravá noha, ďalšie nohy sú rôzne štádia plochonožia

Ploché nohy

Plochonožie má negatívny vplyv na chôdzu, následne na držanie tela. Po rokoch sa to odrazí na bolestiach a deformácii kĺbov a chrbtice. Ploché nohy znižujú športový výkon o 20%.

TEST: Namočte dieťaťu nohu do vody a urobte chodidlom “pečiatku” na papier.

Vyhodnotenie: Ak nemá plochú nohu, objaví sa typický oblúčik správnej klenby chodidla. Ak tento problém má, otlačí sa vám celé chodidlo v dokonalom obryse.

Ak výsledky testu dopadli v neprospech vášho dieťaťa, je potrebné, aby začalo pravidelne športovať.

 

Vedeli ste, že šport vplýva aj na osobnosť dieťaťa?

Ak pozorujete na Vašom dieťati niektorý z nasledujúcich prejavov, športová aktivita mu môže pomôcť zmeniť jeho momentálny stav.

Nešportujúce dieťa

môže byť výbušné * ťažko sa prispôsobuje zmenám * nevydrží dlho pri jednej činnosti * rýchlo sa vzdáva * nevie prehrávať * ťažšie spolupracuje * nemá pevnú disciplínu * má obavy z nových vecí

 

Športujúce dieťa

je rozvážnejšie * vie sa lepšie koncentrovať * lepšie zvláda nové výzvy * je cieľavedomé * ľahšie sa prispôsobuje okolnostiam * dokáže sa lepšie vyrovnať s prehrami * vie pracovať v tíme * je disciplinované