fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

myTEEN: Prečo potrebujú slovenské dievčatá našu pozornosť?

myTEEN je celoročný, voľnočasový, športovo-edukačný projekt pre základné školy. Jeho cieľom je motivovať slovenské dievčatá k pohybu a starostlivosti o svoje zdravie. Chceme edukovať o zdravom životnom štýle, naučiť dievčatá, ako dbať o svoju psychohygienu. Osvojiť si pritom zdravé návyky a vzorce správania, ktoré ich budú sprevádzať aj do dospelosti. Program je určený len pre dievčatá vo veku 11 – 15 rokov.

Predchádzajúca veta vás zrejme prekvapila. Dovoľte nám ozrejmiť vám náš záujem práve o túto skupinu.

Nestojí za ním jeden príbeh, ale hneď niekoľko desiatok. Za posledných 10 rokov sme sa stretli s mnohými prípadmi dievčat, ktoré o pohyb stratili záujem a svoj voľný čas trávia pasívne. Často ide o dievčatá, ktoré u nás aktívne športovali v mladšom školskom veku, alebo sme ich stretávali v denných letných táboroch. Za tie roky sme si vytvorili s dievčatami dôverné vzťahy, vieme o ich starostiach, trápeniach a snažíme sa pochopiť ich motivácie. Ich prechod do dospievania však už nezažívame s nimi. Je to preto, lebo dievčatá približne v 11 – 13 rokoch od pohybových aktivít upúšťajú, strácajú záujem o šport, okolie a uzatvárajú sa do seba.

slovenské dievčatá majú najnižšie sebavedomie v Európe

Tento priebeh všetci dôverne poznáme. Z pozície rodičov, pedagógov, trénerov, aj ako celá spoločnosť. Ak by dôsledky tohto trendu neboli také alarmujúce, možno by sme sa s touto skutočnosťou snažili zmieriť. Za týchto okolností však chceme o zdravie slovenských dievčat bojovať.

Čo tým máme na mysli?

Podľa medzinárodného Európskeho výskumu hodnôt z roku 2017 majú slovenské dievčatá najnižšie sebavedomie v Európe (za nimi zaostávajú už len Ukrajinky). Aj slovenský výskum, ktorý uskutočnil doktor Róbert Tomšík potvrdzuje, že slovenské dievčatá patria medzi najmenej šťastné a spokojné. Podľa Správy o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním, vysoký počet trinásťročných dievčat berie lieky päťkrát týždenne, a to na upokojenie, proti depresiám, nespavosti či bolesti hlavy. Naše dievčatá jednoducho vykazujú najhoršie výsledky spokojnosti.

Rôzne výskumy dokazujú, že nepriaznivý životný štýl a zanedbanie pohybu počas adolescencie vplývajú na hmotnosť dievčaťa a vedú k narušeniu stravovacích návykov. To sa často premieta do obezity, alebo naopak výraznej straty hmotnosti, anorexie a bulímie, čo ďalej ovplyvňuje zdravie v dospelosti a psychický stav.

Za posledné desaťročia sa pohybová aktivita detí znížila. Súčasné deti vydajú o 600 kcal/deň menej, ako tomu bolo u ich rovesníkov pred 50 rokmi (Boreham a Riddoch, 2001). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča pre deti a mládež vo veku 5 – 17 rokov minimálne 60 minút miernej až vysoko intenzívnej fyzickej aktivity denne.

Vplyvom mnohých atribútov, ako je obdobie puberty, prostredie, výchova, fyzické a psychické zmeny, začínajú dievčatá pohyb obmedzovať a snažia sa nájsť alternatívu k udržaniu štíhlej postavy, príp. k jej dosiahnutiu. Často sú to však nezdravé, krátkodobé riešenia s dlhodobým negatívnym prejavom. Preto sú mladé dievčatá v období puberty potenciálne najviac náchylné k škodlivým stravovacím návykom.

  • • •

To potvrdzuje aj prieskum Projektu Sebadôvery Dove, podľa ktorého to, či sa 10 – 13 ročné dievča cíti šťastné, závisí až zo 75 % od toho, či je spokojné s vlastným telom. Podľa prieskumu sa však vyše polovici – 54 % opýtaných vlastné telo nepáči. Nespokojnosť dokáže prerásť do takej miery, že dievčatá obmedzuje v budovaní sociálnych kontaktov, či dokonca vedie k zdravotným rizikám. Osem z desiatich dievčat nespokojných s vlastným telom sa priznalo, že sa kvôli svojmu výzoru vyhýba spoločenským aktivitám, alebo dokonca vystúpilo z krúžku, v ktorom zvykli pôsobiť. Alarmujúce je taktiež zistenie, že sedem z desiatich dievčat nespokojných s vlastnou postavou sa vyhýba návšteve lekára alebo obmedzuje konzumáciu jedla.

spokojná s vlastným telom, spokojná so sebou

Ako konštatuje jedna zo zakladateliek OZ BENITIM, Andrea Čvapková: “Dlhodobo vnímam, že slovenské dievčatá sa prestávajú hýbať. Z našich tréningov na školách vidíme, že sa pri športovaní hanbia. Vyhýbajú sa aktivitám, pri ktorých by sa museli prejavovať. Skrývajú sa, vymýšľajú si výhovorky, uzatvárajú sa. A ako vieme, keď sa nehľadá príčina základného problému, vzniká ďalší. Dievčatá tak strácajú dobrú kondíciu, výrazne naberajú na hmotnosti a prichádzajú o ohybnosť. Nedostatok pohybu spôsobuje aj ich emočnú labilitu. Pohyb a pravidelná psychohygiena je však dobrá prevencia pred vznikom vážnejších problémov.”

Niekoľko výskumov naznačuje nepriaznivý trend v oblasti psychofyzického vývoja dievčat a starostlivosti o ich zdravie. Dievčatá majú nepriaznivý náhľad na seba a svoj vzhľad, pestujú si voči sebe negatívne postoje a sú so sebou výrazne nespokojné.

  • • •

S podobnými závermi prichádza aj už zmieňovaný prieskum Projektu sebadôvery Dove. Podľa neho Slovenky zaostávajú taktiež vo vnímaní vlastnej krásy. Zatiaľ čo vo zvyšku sveta sa 79 % sebavedomých dievčat považuje za krásne, na Slovensku to o sebe povie len 4,4 % opýtaných. Pričom dôležitým merítkom spokojnosti s vlastným telom je u mladých Sloveniek extrémna štíhlosť. Spokojnosť so svojím telom prejavuje len 2,9 % Sloveniek s normálnou váhou. Naopak, typická mladá Slovenka vyjadrujúca spokojnosť so svojím zovňajškom má podváhu. To, že je štíhlosť v slovenskom prostredí považovaná za kritérium krásy, potvrdzuje tiež fakt, že až 46 % opýtaných Sloveniek by si želalo byť ešte chudších.

OZ BENITIM sa svojím športovým pôsobením na slovenských základných školách k týmto výsledkom súhlasne prikláňa. Preto sa rozhodli venovať svoje úsilie celoročnému športovo-edukačnému projektu s názvom myTEEN, ktorý vzniká s podporou Projektu sebadôvery Dove.

Pestrá koncepcia programu bude pozostávať z pravidelných športových tréningov, ktoré budú doplnené o komunitné rozhovory s trénermi a psychológmi o zdravom životnom štýle. Témam, ktoré dievčatá trápia, bude vytvorený samostatný priestor v dôvernej zóne spolužiačok a odborníkov.

pohyb, pokec, zábava – presne to vás čaká

“Pevne veríme, že pravidelný pohyb prispeje k zlepšeniu vzťahu dievčat k svojmu telu a k sebe samej. Prinesie pohodu a vyrovnanosť ako dôležitý predpoklad pre rozvahu v rozhodovaní. Taktiež sme realisti, nemáme ambíciu všetky problémy vyriešiť. Chceme dievčatám pomôcť rozumnejšie ich prekonávať a priaznivo ich nasmerovať. Budeme im rozprávať o zásadách zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Rozhovormi vytvoríme priestor pre zorientovanie sa dievčat v sebe samých, čím by sa mohla zlepšiť ich sebaakceptácia a sebaúcta ako prevencia pre vznik psychických porúch a rizikového správania,“ uvádza Andrea Čvapková, spoluautorka projektu myTEEN.

A čo vy, máte v okolí teenagerku, ktorá by v tomto období potrebovala trochu usmerniť? Dajte jej vedieť o našom projekte, s radosťou ju medzi nami uvítame a pomôžeme jej nájsť tie správne odpovede.

 

Text vznikol v spolupráci s Projektom sebadôvery Dove.

Foto: Matej Molnár