fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sme práve spustili:-) Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

Ako na domáce vzdelávanie?

Urobili sme pre vás súhrn užitočných zdrojov na domáce vzdelávanie.

BEZKRIEDY – učebné materiály. Prístupový kód si pýtajte od učiteľa.

ALF – vzdelávacia platforma pre žiakov a učiteľov. Prístupový kód si pýtajte od učiteľa.

KHAN AKADÉMIA – online vzdelávanie

PLANÉTA VEDOMOSTÍ – zdroj vzdelávacích materiálov pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ.

VIEMETO – Online precvičovanie školského učiva

https://viki.iedu.sk/ – zdroj vzdelávacích materiálov

https://eduworld.sk/ – portál o vzdelávaní a sebarozvoji

KOZMIX – úlohy zo slovenčiny a matematiky zábavnou formou zadarmo

FENOMÉNY SVETA – aktivity na medzipredmetovú výučbu

AITEC – internetová knižnica učebníc

TAKTIK – interaktívne pracovné zošity

Fyzika a chémia

elektrotechnické značky

Rande s fyzikou Bádatelia

Michaelovy experimenty Experimentuj

Fyzika hrou Populárna fyzika

Animovaná fyzika O škole fyzika

Fyzweb Prevody jednotiek

Asociácia pre mládež,vedu a techniku Otestuj sa

Hustota kvapalín Mladý vedec

Experimenty Chemické reakcie

Domáce chemické pokusy Pitná voda

Virtuálne chemické laboratórium

 

Geografia a prírodoveda

O koronavíruse pre deti

Interaktívna učebnica – Afrika

Geografické hry

EDUmapa

Turistická mapa

DATAKABINET

JURAJVIE

DIGITÁLNA KNIŽNICA

Spoznaj štáty podľa obrysov

Cestovateľský blog 1

Cestovateľský blog 2

SLNEĆNÁ SÚSTAVA

BOL RAZ JEDEN ŽIVOT- kreslené rozprávky

POZORUJ ZVIERATÁ

DAPHNE

 

Slovenský jazyk

VIEME PO SLOVENSKY

Daniel Hevier učí tvorivosti: https://www.facebook.com/Daniel-Hevier-240733315990270/

Úlohy zo slovenčiny

Interaktívne cvičenia zo SJL pre 5. – 9. roč.

 

Matematika

MATEMATIKA HROU

MATEMATIKA cez YouTube

Úlohy z MATEMATIKY

Zlomky zábavne na YouTube

 

Cudzie jazyky

VIEME PO ANGLICKY

Slovná zásoba, frázy na POČÚVANIE, kontakt na jazykových partnerov: (aj iné jazyky)

Takmer VŠETKO o NEMČINE

(nielen) nemčina online

https://www.helpforenglish.cz/

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.englisch-hilfen.de/en/

http://www.myenglishpages.com/

http://www.jazyky-online.info/anglictina/

http://www.e-academy.cz/kurz/anglictina

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos

https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA

https://www.engvid.com/

https://www.learnamericanenglishonline.com/

https://www.youtube.com/user/learnexmumbai

https://www.youtube.com/watch?v=ELOKiH1UEe0&list=PLD-YxwW2jAGx_cEWF35KuVgpvUpiOm_LA

https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA

https://www.youtube.com/watch?v=ZIVNFl6SVG8

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?referrer=playlist-the_most_popular_talks_of_all#t-95842

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?referrer=playlist-the_most_popular_talks_of_all#t-77646

https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other

https://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happines

DETSKÁ PESNIČKA

ROZDIELY v nemčine v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku

POZDRAVY v nemčine

JAZYKOLAMY v nemčine

DER, DIE? DAS

POŽIADAŤ O JEDLO

HOBBY

MIESTNOSTI V BYTE

SLOVESÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ

OBLEČENIE

FARBY

ZVIERATÁ

POZDRAVY

RODINA

ROZPRÁVKY v nemčine (ruská stránka, NEJ rozprávky treba trochu hľadať)

MODLITBY v nemčine

SLOVNÍK

STRÁNKA na nemčinu aj angličtinu – gramatika, vysvetlenie

HUDBA, SKLADBY v nemčine

PREHĽAD slov a fráz – začiatočníci (stránka je v nemčine!)

prehľad rozprávok a príbehov – KNIHY nahovorené v nemčine (stránka je v nemčine!)

ONLINE cvičenia – začiatočníci, úroveň A1: (stránka je v nemčine!)

JEDLO a NÁPOJE

PREDSTAVIŤ SA

PREDLOŽKY

KNIHA DŽUNGLÍ

sloveso DÜRFEN – video

 

Dejepis

Dejepis inak

Dejiny udatného českého národa

Neolitická osada

Keltská osada

Veľkomoravské hradisko

Stavba časti Karlovho mostu v 14. stor.

Postupná prestavba zámku vo Versailles

Berlínsky múr a hranice NDR

Stalin

Osviecim

Hirošima – Nagasaki

Výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Rozdelenie Korei

Pád dvojičiek – 11. september 2001

History – nečakané súvislosti dejín

 

Finančná gramotnosť

https://www.financnahitparada.sk/

http://banky.sk/

https://peniaze.sme.sk/bezucelovy-uver/?ref=menu

https://www.ceknito.sk/video/20003

http://www.onlinekalkulacka.sk/

https://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince

http://www.muzeumkremnica.sk/sk/lice-a-rub-penazi/dejiny-penazi-na-slovensku/

https://www.posta.sk/

 

Občianska náuka

http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/

http://cenastatu.sk/

https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

https://www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/deti/rozpravka-o-inflacnej-prisere

http://transparency.sk/sk/