fbpx

Prihlášky na šk.rok 2024/25 sú spustené!

Ako počas prázdnin nestratiť pohybové zručnosti a návyky?

Alebo prečo je dôležité pokračovať v trénovaní v ďalšom školskom roku? 

Milí rodičia, sme radi, že ste rodičmi  podporujúci svoje dieťa v pohybovom rozvoji. Tvoríte pevný základ pre jeho zdravý a vyrovnaný život. Vaše dieťa je vo vývoji a potrebuje aktivitu, ktorá mu zabezpečí rovnomerný rozvoj celého tela.  Preto je metodika v BENITIMe pre deti do 10 rokov nastavená tak, aby trénovalo viacero športov/tancov.

Vaše deti s nami trénujú silu a pružnosť svalov, ohybnosť, rovnováhu, správne  držanie tela, koordináciu, rýchlosť pohybov, motoriku, vytrvalosť a reakčné schopnosti. Toto všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú pohyby v každodennom živote:  chceme sa po niečo zohnúť, chceme vybehnúť po schodoch bez prílišného zadýchania, chceme vládať na túre a áno, chceme sa naučiť aj správne zareagovať pri páde. Tak, aby sme si nezlomili ruku či nohu. Okrem toho deti na našich tréningoch  získavajú duševný rozvoj, dobrú náladu,  lepšiu koncentráciu, sebakontrolu, pokojný spánok, sú cieľavedomejšie, majú veľkú sebamotiváciu, ľahšie zdolávajú prekážky a celkovo sú oveľa spokojnejšie. Pravidelným tréningom zase získavajú sociálny kontakt s trénermi a pocit spolupatričnosti k cvičiacej skupine.

V LETE je potrebné vypnúť a vyčistiť si hlavu od režimu, teda aj od pravidelných tréningov. Ale pozor! Nie vypnúť telo od POHYBU! Je preto dôležité hýbať sa aj vo voľnom čase. Plávajte, bicyklujte, turistikujte, korčuľujte, hrajte sa s nimi loptové hry, alebo ich pošlite do pohybových táborov. Po lete je potom dôležité POKRAČOVAŤ a nadviazať v novom školskom roku na rozbehnutý proces, aby dieťa každým ďalším tréningom akcelerovalo. Využívajúc pritom nadobudnuté tréningové skúsenosti z predchádzajúceho roku.

ŠPORTmaniaci školáci trénujú v prvom roku v škole 6 nových športov.

Pokračujúci ŠPORTmaniaci budú mať tréningový program rozšírený o ďalšie 3 nové športy. Tanečníčky školáčky sa zas budú učiť nové tanečné štýly.

ŠPORTmaniaci ŠKÔLKARI budú zdokonaľovať svoje prípravné pohybové zručnosti pre rôzne športy/tance.

GYMNASTI, PLAVCI, PARKOURISTI, KORČULIARI, FUTBALISTI a FLORBALISTI nadviažu na tréningové postupy do vyššej úrovne daného športu.

Radi sa o Vaše deti postaráme aj v budúcom školskom roku 2024/2025. Preto NEZABUDNITE vyplniť kurzovú prihlášku! Ako náš člen získate vernostnú zľavu 10 € (pri 1-frekvenčnom kurze) a 20 € (pri 2-frekvenčnom kurze).