fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sme práve spustili:-) Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

V SPRÁVNOM VÝBERE ŠPORTU PRE DIEŤA SME ODBORNÍCI

BENITIm TEST športová diagnostika

Väčšina rodičov túži mať doma spokojné a pohybovo aktívne dieťa.

Rozhodovanie rodičov pri výbere športu pre svoje dieťa sa riadi zvykovosťou, spontánnosťou a v neposlednom rade najmä dostupnosťou. Avšak často sa to deje bez premyslenia.  Kritériom pre výber daného športu je jeho popularita alebo vplyv športovej disciplíny na zdravie. A tak deti prevažne  trénujú gymnastiku, atletiku, plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, karate, tanec, futbal, florbal, hokej…. Až na futbal, florbal a hokej ide o individuálne športy, ktoré sú náročné na koncentráciu a výkon jednotlivca, kedy je dieťa psychicky odkázané samo na seba. Pokiaľ vyberáme aktivitu s krátkodobým cieľom, naučiť dieťa určitý šport – je to v poriadku. Čo keď si zvolí plávanie ako kompenzáciu iných športov? Napríklad hokejistom sa to odporúča. Alebo futbalistom gymnastika ako strečing. Ak kvôli bezpečnosti chceme naučiť dieťa napr. plávať,  pravidelne ho vodíme na plaváreň a je to rozumné. Ak sa však dieťaťu darí a  očakávame, že plávanie bude jeho športom budúcnosti, popremýšľajme, zvážme dlhodobú prognózu vzťahu dieťaťa k športu. Stáva sa, že napriek tomu, že je dieťa  vo vybranom športe úspešné a napreduje, po čase ho aktivita prestane baviť a zostáva športom demotivované. Rodič je bezradný, veď vynaložil on aj dieťa mnoho času a energie vozením na tréningy. Ukazuje sa, že spontánnosť pri voľbe športovej či tanečnej aktivity nestačí. Smerodajná je kombinácia detských vlastností. Poznanie osobnosti je kĺúčom k výberu najvhodnejších  športov pre dieťa. Rodičia by mali poznať nároky jednotlivých športových a tanečných disciplín na vlastnosti dieťaťa a porovnať si ich s tými, aké má ich dieťa doma. Zo 7 ročných výsledkov BENITIM testu vyplývajú nasledovné zistenia:

VEDELI STE,  že 70% detskej populácie na Slovensku  ( 8 – 18 rokov) inklinuje viac ku kolektívnym športom a 30% k individuálnym športom?

Z toho vyplýva, že len 30% detskej populácie zvláda špecifiká a náročnosť individuálneho športu. Ak ste vybrali dieťaťu – plávanie, gymnastiku, atletiku, lyžovanie…vybrali ste individuálny šport. “Ste si istí, že Vaše dieťa / patrí do 30% detskej populácie, ktorá bez ťažkostí zvláda náročnosť individuálnej aktivity? Ste si istí, že má Vaše dieťa dostatok trpezlivosti, koncentrácie a psychickej odolnosti, aby vykonávalo šport samo?

  1. 75% detskej populácie vo veku (8 – 18 rokov) inklinuje viac ku dlhodobým športom a 25 % ku krátkodobým športom. Pri športoch s dlhodobým priebehom výkonu ako sú napr. beh a plávanie na dlhé trate, cestná cyklistika, bežkovanie, turistika atď. je  tlak na výkon dieťaťa  rozptýlený. Nároky na koncentráciu ako aj schopnosti menežovať svoje sily a udržať koncentráciu vôľovej zložky je nižšia ako pri krátkodobých športoch. Krátkodobé typy športov vyžadujú od športovca  zvýšenú koncentráciu zhustenú do krátkeho času športového výkonu. Osobnosť musí mať  zvýšenú mieru vôľového úsilia a psychickej odolnosti. Krátkodobé športy sú napríklad beh, plávanie na krátke vzdialenosti, atletické skoky, vrhy, hody atď.
  2. Prekvapivé je, že až 83% chlapcov na Slovensku (8 – 18 rokov) inklinuje osobnostne k esteticko-koordinačným športom. Do tejto kategórie patrí napr. gymnastika, parkour, bojové umenia tanečné športy, atď….Aktivity pri esteticko-koordinačných typoch športov sú zamerané na kvalitu a presnosť prevedenia pohybu. Od dieťaťa sa  vyžaduje pohybová pamäť a priestorová predstavivosť, schopnosť dôsledne ovládať  svoje pohyby. 
  3. Súčasne až 85% dievčat a 85% chlapcov na Slovensku má osobnostné  predispozície pre výkon senzomotorických športov – strelecké športy, bowling, golf …atď. Aktivity sa pri týchto disciplínach vyznačujú maximálnym udržaním krátkodobej pozornosti a koncentrácie, vyžadujú vytrvalosť,  emočnú stabilitu a rozhodnosť.

Je mnoho ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú výber športu. Je preto pochopiteľné, že pre rodiča je náročné analyzovať zákutia detskej osobnosti a porovnať ich s nárokmi športov. Nepoznáme športovú oblasť  tak dokonale, aby sme vedeli, aká vlastnosť je pre ktorý šport tá najpodstatnejšia. Dobrou správou však je, že s výberom aktivít, ktoré budú dieťa z dlhodobého hľadiska uspokojovať, pomáha práve osobnostné testovanie. Dlhoročné skúsenosti z trénovania rôznych športov v kurzoch ŠPORTMANIAK a výsledky osobnostného testovania v BENITIM TESTE  detí  jednoznačne ukazujú, že kľúčom k výberu najvhodnejších športov pre dieťa, je práve jeho OSOBNOSŤ.   Rodičia by mali poznať nároky jednotlivých športov na vlastnosti športovca a porovnať ich s vlastnosťami dieťaťa. To je však veľmi náročné. Preto vznikol Benitim test, ktorý už niekoľko rokov  pomáha rodičom s výberom športov a tancov, ktoré budú ich  dieťa z dlhodobého hľadiska uspokojovať. Efektívna diagnostika nasmeruje dieťa k ideálnym disciplínam, skráti proces hľadania a predchádza tak k demotivácii z náhodne vybraného športu. Ak je dieťa vo vybranej aktivite šťastné, je motivované v nej napredovať a dosahovať kvalitné výsledky. Preto neplytvajme s detským časom a chuťou, ale vsaďme na istotu. Pretože TEN správny pohyb je pre všetkých zárukou zdravia a pokojnej mysle.