fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sú spustené. Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

Poradňa špeciálneho pegagóga

BENITIM TEST Adriana Aganbegovič

Domáca izolácia postavila rodičov a deti pred pedagogické situácie, ktoré je bez odborných skúseností ťažké zvládnuť. Hlavne pri deťoch so špecifickými potrebami. Rodič nie je pedagóg a pri domácom vyučovaní čelí situáciám, ktoré by mali riešiť odborníci.

Ideme Vám na pomoc. Naša špeciálna pedagogička Adriana Aganbegovič pomáha rodičom a deťom zvládnuť domáce vyučovanie a zmierniť dopady domácej izolácie na psychiku detí.

Aké situácie Vám Adriana pomôže riešiť:

 

Adriana Aganbegovič

MOTIVÁCIA

 • dieťa má problém učiť sa doma – chýba mu komunikácia s triedou a uciteľom. Výklad učiva a diskusia s triedou mu pomáhajú zapamätať si učivo
 • bežná motivácia sa javí ako neúčinná
 • dieťa má väčšiu tendenciu unikať pred povinnosťami, vypytuje sa „koľko ešte“…“kedy skončíme“, pýta si piť a jesť, potrebuje na toaletu….
 • rodič má pocit, že ho dieťa nepočúva/nerešpektuje, je nedbanlivé, nepamätá si a neaplikuje viackrát objasnené
 • dieťa „krvopotne“ pracuje, ale výsledný efekt nekorenšponduje s mierou vynaloženého úsilia

POZORNOSŤ

 • udržanie pozornosti – dieťa je akoby „duchom neprítomné“
 • psychomotorický nepokoj pri učení: dieťa sa vrtí, poskakuje, pohybuje končatinami
 • dieťa pracuje povrchne, zaoberá sa množstvom iných vecí okolo, pri práci na jednej úlohe skáče pozornosťou na ďalšiu, nevšíma si detailne zadanie, neudrží pozornosť na sérii za sebou nasledujúcich krokov.

Rodič nedokáže relevantne podať dieťaťu nové učivo/ zručnosti, bežné spôsoby vysvetľovania sú neefektívne, dieťa je z nepochopenia dezorientované, mrznuté, demotivované, môže byť smutné, plačlivé, unavené alebo negativistické.

ŤAŽKOSTI SPOJENÉ S PORUCHAMI UČENIA

 • obratnosť jemnej motoriky,
 • zámena písmen,
 • zámena znamienok a čísel v matematike,
 • porucha gramatických schopností,
 • orientácie v priestore
 • dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspraxia, serialita
 • Aspergerov syndróm
 • mentálna retardácia

Domáca izolácia môže mať vplyv na zmenu psychického stavu dieťaťa, kedy má pocit straty bezpečia a neistoty.

Ten môže prameniť zo:

 • spôsobu komunikácie s deťmi o aktuálnej situácii
 • nastavenia denného režimu. Výpadok z bezpečia zaužívanej dennej rutiny, môže navodiť pocit chaosu pri využívaní času v nových životných podmienkach
 • domnelej straty možnosti sociálnych kontaktov so širším okolím
 • obavy spojenej z možnej stagnácie nadobudnutých schopností a zručností detí,
 • strachu o život a zdravie seba a svojich blízkych
 • vzťahov členov rodiny v domácom prostredí

 

Dá sa to riešiť.

Napíšte nám Vašu otázku na poradna@benitim.sk.

Najčastejšie otázky budú zodpovedané BEZPLATNE mailom a odpoveď Vám pošle Adriana do mailu. Môžete sa dohodnúť na následnej ON LINE konzultácii. Ak chcete riešiť situáciu intenzívnejšie, dohodnete sa na individuálnej konzultácii.

Individuálne online konzultácie:

 • ONLINE formou
 • zvýhodnehá cena pre tohtoročných členov OZ BENI klub. 18€/hod. (bežná cena 25€/hod.)
 • Cena pre nečlenov OZ BENI KLUB: 22€/hod.

Úhrada vopred bankovým prevodom na: SK54 0200 0000 0029 7783 1851.

Čas si dohodnete osobne s Adrianou Aganbegovič.

Vonkajšie okolnosti síce nedokážeme meniť, ale svoj postoj k nim áno. Takto dokážeme prežiť domácu izoláciu v zdraví a relatívnej pohode. Tieto nezvyčajné situácie nás veľa naučia a posilnia nás. Spolu to zvládneme