fbpx

AKTUÁLNE! Prihlášky na tábory 2024 sme práve spustili:-) Zarezervujte si miesto v turnuse už teraz.

Pri výbere vhodného športu pre dieťa, je dôležité riadiť sa jeho osobnosťou

Väčšina rodičov túži mať doma spokojné a pohybovo aktívne dieťa. Ich rozhodovanie pri výbere pohybovej aktivity sa riadi skôr zvykovosťou a spontánnosťou. Kritériom je buď popularita športu/tanca  alebo jeho vplyv na zdravie dieťaťa. A tak deti trénujú predovšetkým gymnastiku, korčuľovanie, tanec, atletiku, plávanie, lyžovanie, karate – teda skôr individuálne typy športov. Zo 7 ročných  výsledkov  BENITIM testu  vyplývajú nasledovné zistenia:

  1. 70% detskej populácie inklinuje viac ku kolektívnym športom a 30% k tým individuálnym. Pri kolektívnych športoch dieťa rozkladá svoj výkon a pozornosť medzi seba a kolektív. Je predvídavé, bojovné, vytrvalé, schopné spolupráce a sociability. Naopak, pri individuálnych športoch dieťa spolieha len na vlastné schopnosti. Má vysokú mieru  koncentrácie a zodpovednosti počas celého výkonu,   rovnako ako silnú vnútornú motiváciu. Ak ste vybrali dieťaťu – plávanie, gymnastiku, atletiku, či lyžovanie…vybrali  ste individuálny šport. “Ste si istí, že patrí do spomínanej 30% detskej populácie a unesie tlak z vykonávania aktivity osamote, bez kolektívu?
  2. 75% detskej populácie na Slovensku vo veku 8 – 18 rokov inklinuje viac k dlhodobým športom a 25 % ku krátkodobým. Pri športoch s dlhodobým priebehom výkonu ako sú napr. beh či plávanie na dlhé trate, cestná cyklistika, bežkovanie, turistika atď. je  tlak na výkon dieťaťa  rozptýlený. Nároky na jeho koncentráciu ako aj schopnosti manažovať svoje sily sú nižšie.  Naopak krátkodobé typy športov napríklad beh, plávanie na krátke vzdialenosti, atletické skoky, vrhy, hody atď. vyžadujú od športovca  zvýšenú koncentráciu nahromadenú do  krátkeho časového výkonu, zvýšenú mieru vôľového úsilia a psychickej odolnosti.
  3. Prekvapivé je, že až 83% chlapcov na Slovensku (8 – 18 rokov) inklinuje k esteticko-koordinačným športom. Do tejto kategórie patria napr. gymnastika, parkour, bojové umenia a tanečné športy. Aktivity sú tu zamerané na kvalitu a presnosť prevedenia pohybu. Od dieťaťa sa  vyžaduje pohybová pamäť a priestorová predstavivosť, schopnosť dôsledne ovládať svoje pohyby.
  4. Súčasne až 85% dievčat a 85% chlapcov na Slovensku (8 – 18 rokov) má osobnostné  predispozície pre výkon senzomotorických športov. Sú to napr. strelecké športy, bowling či golf. Aktivity pri týchto disciplínach sa vyznačujú maximálnym udržaním krátkodobej pozornosti a koncentrácie, vyžadujú emočnú stabilitu a rozhodnosť.

Dlhoročné skúsenosti z trénovania rôznych športov v Benitime a výsledky osobnostného testovania (Benitim test) detí  jednoznačne ukazujú, že kľúčom k výberu najvhodnejších športov pre dieťa, je jeho OSOBNOSŤ.   Rodičia by mali poznať nároky jednotlivých športov na vlastnosti športovca a porovnať ich s vlastnosťami dieťaťa. To je však veľmi náročné. Preto vznikol Benitim test, ktorý už niekoľko rokov  pomáha rodičom s výberom športov a tancov, ktoré budú ich  dieťa z dlhodobého hľadiska uspokojovať. Efektívna diagnostika nasmeruje dieťa k ideálnym disciplínam, skráti proces hľadania a predchádza tak k demotivácii z náhodne vybraného športu. Ak je dieťa vo vybranej aktivite šťastné, je motivované v nej napredovať a dosahovať kvalitné výsledky. Preto neplytvajme s detským časom a chuťou, ale vsaďme na istotu. Pretože TEN správny pohyb je pre všetkých zárukou zdravia a pokojnej mysle.