fbpx

AKTUÁLNE! Držíme Ti miesto v tábore!              Prihlášky na šk.rok 2024/25 budú spustené od 15.6.

Deti a pohyb

Nie je žiadnym tajomstvom, že v dnešnej dobe sa veľa detí nevenuje žiadnej fyzickej aktivite a športu ako takému. Pohyb na čerstvom vzduchu vo veľkej miere nahradili počítače, hry, internet. Žiaľ, niekedy sa stáva, že rodičia majú menej času a občas popri pracovných povinnostiach zabudnú, že by mali svoje dieťa vziať von na čerstvý vzduch, na prechádzku alebo si s ním zahrať futbal, bedminton, ísť na bicykle alebo k vode.

Na výber je toho naozaj veľa, športových aktivít pod dohľadom profesionálov taktiež. Treba si len správne vybrať a nájsť si čas pre fyzické aktivity.

Preto je dôležité včas zistiť, ktorý šport je pre vaše dieťa najvhodnejší, aby v ňom mohlo dieťa aktívne pokračovať a rozvíjať svoje schopnosti. Ak v správny čas podchytíte, ktorý druh športu je pre dieťa najlepší, tak je veľká pravdepodobnosť, že v tejto aktivite bude pokračovať a bude v nej napredovať.

Prečo je pohyb dôležitý?

Čo robiť, aby sa šport postupne nevytrácal zo života detí? Pokiaľ aj samotní rodičia „nepestujú“ športovanie, nevenujú sa rôznym športom alebo aspoň k určitej pohybovej aktivite, tak aj dieťa bude pravdepodobne nasledovať vzor rodičov.

Pohyb je však dôležitý pre všetkých, dospelých aj deti. Podporuje zdravie a lepší imunitný systém, udržuje telesnú hmotnosť pod kontrolou, deti si športom zlepšujú koordináciu, rovnováhu, vytrvalosť a silu. Okrem iného má pohyb priaznivý vplyv na psychiku a je skvelým pomocníkom proti stresu a únave, ktorú môže mať dieťa napríklad zo školy a podobne. Taktiež je vynikajúcim výchovným prostriedkom – dieťa je menej agresívne a zvyšuje morálku si v škole. Ak sa venuje kolektívnym športom, dokáže sa lepšie včleniť do kolektívu, vie sa zmieriť s prípadnou prehrou a učí sa tu vzájomnej komunikácii a disciplíne.

Možnosť výberu

Menšie deti na prvom stupni základných škôl by sa mali venovať viacerým športom, ich záber by mal byť čo najširší. Je veľmi dôležité v tomto veku neprihliadať ani tak na perfektné výkony, ale skôr na radosť z pohybu. Samozrejme by sme dieťaťu mali umožniť výber takého športu, ktorý ho teší a má z neho radosť. Pri pestovaní rôznych športoch sa deti naučia pracovať v kolektíve, všeobecná pohybová príprava im pomôže zvládnuť základné pohybové zručnosti.

U starších deťoch už môže rodič rozmýšlať o konkrétnom športe, ktorý dieťa môže ďalej rozvíjať. Vďaka príprave, ktorú malo dieťa už predtým, sa môže sústrediť na zlepšovanie techniky a výkonov daného športu.

Na záver len dodáme, že sledujte svoje dieťa, jeho záujmy a umožnite mu už odmalička nahliadnuť do sveta športu. Prihláste ho do športového klubu, kde sa mu budú venovať profesionálni tréneri a dieťa tak bude vyvíjať svoje schopnosti a napredovať.