fbpx

BENITIM BATOH

Milí rodičia,
pripravujeme pre Vás BENITIM BATOH.
Vrecko plné malých športových pomôcok s návodmi na cvičenie. Aby sa stal pohyb pre deti samozrejmosťou a aby športovali s chuťou doma. Projekt Benitim batoh vznikol aj vďaka podpore Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.
Benitim Batoh

Rodičia, nenechajte deti bez pohybu!

Nepodceňujte dôležitosť ich fyzických aktivít. Už prvé vlny pandémie ukázali zhoršenie psychického stavu detí. Pohyb preto môže v tejto situácii veľmi pomôcť.

Mimoškolské aktivity boli nástupom tretej vlny prenesené do dištančnej formy výučby. Ak túto online formu rodič dieťaťu zamietne a nechá ho bez organizovaného pohybu, nebude to šťastné riešenie. Naopak! Môže to vážnym spôsobom narušiť jeho duševné zdravie.

Opäť sa dieťa dostáva do stavu, kedy mu je odobraté to, na čo sa teší možno najviac z celého dňa…pohyb v telocvični s kamošmi. Prežíva smútok, že nemôže ísť tam, kde to má rád a je frustrovaný. Súčasne jeho telo stráca to, na čo bolo pravidelnými tréningami zvyknuté a dáva mozgu signál, že je nespokojný. Dieťa prechádza veľkou psychickou záťažou.

POHYB je jednou zo základných potrieb dieťaťa. Keď ho nemá dostatok, spôsobuje mu vnútorný stres, ktorý sa prejaví hnevom, výbušnosťou, letargiou, poruchami spánku, nechutenstvom, alebo naopak prejedaním sa. Deti nedostatok čohokoľvek veľmi často zajedajú. A tento stav – naviac umocnený zmiešanými pocitmi z toho, čo sa okolo pandémie deje, môže vyvolať stavy úzkosti a depresie. Výskumy totiž po prvých dvoch korona vlnách poukazujú na zhoršenie psychického zdravia u detí – malých aj tých väčších.

DIEŤA POTREBUJE DENNE neorganizovaný pohyb. Sú to rôzne aktivity vonku s kamarátmi, prechádzky s rodinou, turistika, bicykel, in line korčuľovanie. Deti ktoré boli zvyknuté na PRAVIDELNÉ tréningy, potrebujú pokračovať minimálne v online výučbe. Ak dospelý stratí pohyb na mesiac, nie je to to isté, ako u dieťaťa vo vývine. Navyše ak rýchlo rastie a súčasne prestane cvičiť, dochádza k svalovým zmenám, čo má za následok deformitu celého pohybového aparátu. Na zvrátenie tohto stavu bude musieť vynaložiť oveľa viac námahy. Prerušením tréningov stráca pohybové vzory, tým sa stáva menej pohyblivý, sám sebe si pripadá ťarbavý, je zo seba nervózny. Ak dieťa necvičí, stráca schopnosť priestorovej orientácie, čo priamo vplýva na učenie. Problém má pri písaní, s geometriou aj s predstavivosťou v mnohých ďalších predmetoch. Prerušením tréningov naviac stráca aj pohybovú pamäť, čoho následkom je demotivácia a nechuť opäť začať. Nakopnúť sa opäť k športovaniu, býva potom veľký problém. Boli sme toho svedkami už v prvej vlne.

RODIČIA, nepodceňujte túto situáciu! Deti sa samé nechceli dostať do stavu, kedy opäť budú viac sedieť, ako sa hýbať.

PRETO NEDOPUSŤME TO, čo sa dialo pred rokom.

Deti pohyb naozaj potrebujú!

myTEEN je celoročný, voľnočasový, športovo-edukačný projekt pre základné školy. Jeho cieľom je motivovať slovenské dievčatá k pohybu a starostlivosti o svoje zdravie. Chceme edukovať o zdravom životnom štýle, naučiť dievčatá, ako dbať o svoju psychohygienu. Osvojiť si pritom zdravé návyky a vzorce správania, ktoré ich budú sprevádzať aj do dospelosti. Program je určený len pre dievčatá vo veku 11 – 15 rokov.

Predchádzajúca veta vás zrejme prekvapila. Dovoľte nám ozrejmiť vám náš záujem práve o túto skupinu.

Nestojí za ním jeden príbeh, ale hneď niekoľko desiatok. Za posledných 10 rokov sme sa stretli s mnohými prípadmi dievčat, ktoré o pohyb stratili záujem a svoj voľný čas trávia pasívne. Často ide o dievčatá, ktoré u nás aktívne športovali v mladšom školskom veku, alebo sme ich stretávali v denných letných táboroch. Za tie roky sme si vytvorili s dievčatami dôverné vzťahy, vieme o ich starostiach, trápeniach a snažíme sa pochopiť ich motivácie. Ich prechod do dospievania však už nezažívame s nimi. Je to preto, lebo dievčatá približne v 11 – 13 rokoch od pohybových aktivít upúšťajú, strácajú záujem o šport, okolie a uzatvárajú sa do seba.

slovenské dievčatá majú najnižšie sebavedomie v Európe

Tento priebeh všetci dôverne poznáme. Z pozície rodičov, pedagógov, trénerov, aj ako celá spoločnosť. Ak by dôsledky tohto trendu neboli také alarmujúce, možno by sme sa s touto skutočnosťou snažili zmieriť. Za týchto okolností však chceme o zdravie slovenských dievčat bojovať.

Čo tým máme na mysli?

Podľa medzinárodného Európskeho výskumu hodnôt z roku 2017 majú slovenské dievčatá najnižšie sebavedomie v Európe (za nimi zaostávajú už len Ukrajinky). Aj slovenský výskum, ktorý uskutočnil doktor Róbert Tomšík potvrdzuje, že slovenské dievčatá patria medzi najmenej šťastné a spokojné. Podľa Správy o zdraví a so zdravím súvisiacim správaním, vysoký počet trinásťročných dievčat berie lieky päťkrát týždenne, a to na upokojenie, proti depresiám, nespavosti či bolesti hlavy. Naše dievčatá jednoducho vykazujú najhoršie výsledky spokojnosti. 

Rôzne výskumy dokazujú, že nepriaznivý životný štýl a zanedbanie pohybu počas adolescencie vplývajú na hmotnosť dievčaťa a vedú k narušeniu stravovacích návykov. To sa často premieta do obezity, alebo naopak výraznej straty hmotnosti, anorexie a bulímie, čo ďalej ovplyvňuje zdravie v dospelosti a psychický stav.

Za posledné desaťročia sa pohybová aktivita detí znížila. Súčasné deti vydajú o 600 kcal/deň menej, ako tomu bolo u ich rovesníkov pred 50 rokmi (Boreham a Riddoch, 2001). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča pre deti a mládež vo veku 5 – 17 rokov minimálne 60 minút miernej až vysoko intenzívnej fyzickej aktivity denne.

Vplyvom mnohých atribútov, ako je obdobie puberty, prostredie, výchova, fyzické a psychické zmeny, začínajú dievčatá pohyb obmedzovať a snažia sa nájsť alternatívu k udržaniu štíhlej postavy, príp. k jej dosiahnutiu.  Často sú to však nezdravé, krátkodobé riešenia s dlhodobým negatívnym prejavom. Preto sú mladé dievčatá v období puberty potenciálne najviac náchylné k škodlivým stravovacím návykom.  

•       •       •

To potvrdzuje aj prieskum Projektu Sebadôvery Dove, podľa ktorého to, či sa 10 – 13 ročné dievča cíti šťastné, závisí až zo 75 % od toho, či je spokojné s vlastným telom. Podľa prieskumu sa však vyše polovici – 54 % opýtaných vlastné telo nepáči. Nespokojnosť dokáže prerásť do takej miery, že dievčatá obmedzuje v budovaní sociálnych kontaktov, či dokonca vedie k zdravotným rizikám. Osem z desiatich dievčat nespokojných s vlastným telom sa priznalo, že sa kvôli svojmu výzoru vyhýba spoločenským aktivitám, alebo dokonca vystúpilo z krúžku, v ktorom zvykli pôsobiť. Alarmujúce je taktiež zistenie, že sedem z desiatich dievčat nespokojných s vlastnou postavou sa vyhýba návšteve lekára alebo obmedzuje konzumáciu jedla. 

spokojná s vlastným telom, spokojná so sebou

Ako konštatuje jedna zo zakladateliek OZ BENITIM, Andrea Čvapková: “Dlhodobo vnímam, že slovenské dievčatá sa prestávajú hýbať. Z našich tréningov na školách vidíme, že sa pri športovaní hanbia. Vyhýbajú sa aktivitám, pri ktorých by sa museli prejavovať. Skrývajú sa, vymýšľajú si výhovorky, uzatvárajú sa. A ako vieme, keď sa nehľadá príčina základného problému, vzniká ďalší. Dievčatá tak strácajú dobrú kondíciu, výrazne naberajú na hmotnosti a prichádzajú o ohybnosť. Nedostatok pohybu spôsobuje aj ich emočnú labilitu. Pohyb a pravidelná psychohygiena je však dobrá prevencia pred vznikom vážnejších problémov.

Niekoľko výskumov naznačuje nepriaznivý trend v oblasti psychofyzického vývoja dievčat a starostlivosti o ich zdravie. Dievčatá majú nepriaznivý náhľad na seba a svoj vzhľad, pestujú si voči sebe negatívne postoje a sú so sebou výrazne nespokojné. 

•       •       •

S podobnými závermi prichádza aj už zmieňovaný prieskum Projektu sebadôvery Dove. Podľa neho Slovenky zaostávajú taktiež vo vnímaní vlastnej krásy. Zatiaľ čo vo zvyšku sveta sa 79 % sebavedomých dievčat považuje za krásne, na Slovensku to o sebe povie len 4,4 % opýtaných. Pričom dôležitým merítkom spokojnosti s vlastným telom je u mladých Sloveniek extrémna štíhlosť.  Spokojnosť so svojím telom prejavuje  len 2,9 %  Sloveniek  s normálnou váhou. Naopak, typická mladá Slovenka vyjadrujúca spokojnosť so svojím zovňajškom má podváhu. To, že je štíhlosť v slovenskom prostredí považovaná za kritérium krásy,  potvrdzuje tiež fakt, že až 46 % opýtaných Sloveniek by si želalo byť ešte chudších. 

OZ BENITIM sa svojím športovým pôsobením na slovenských základných školách k týmto výsledkom súhlasne prikláňa. Preto sa rozhodli venovať svoje úsilie celoročnému športovo-edukačnému projektu s názvom myTEEN, ktorý vzniká s podporou Projektu sebadôvery Dove.

Pestrá koncepcia programu bude pozostávať z pravidelných športových tréningov, ktoré budú doplnené o komunitné rozhovory s trénermi a psychológmi o zdravom životnom štýle. Témam, ktoré dievčatá trápia, bude vytvorený samostatný priestor v dôvernej zóne spolužiačok a odborníkov. 

pohyb, pokec, zábava – presne to vás čaká

“Pevne veríme, že pravidelný pohyb prispeje k zlepšeniu vzťahu dievčat k svojmu telu a k sebe samej. Prinesie pohodu a vyrovnanosť ako dôležitý predpoklad pre rozvahu v rozhodovaní. Taktiež sme realisti, nemáme ambíciu všetky problémy vyriešiť.  Chceme dievčatám pomôcť rozumnejšie ich prekonávať a priaznivo ich nasmerovať. Budeme im rozprávať o zásadách zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Rozhovormi vytvoríme priestor pre zorientovanie sa dievčat v sebe samých, čím by sa mohla zlepšiť ich sebaakceptácia a sebaúcta ako prevencia pre vznik psychických porúch a rizikového správania,“ uvádza Andrea Čvapková, spoluautorka projektu myTEEN. 

A čo vy, máte v okolí teenagerku, ktorá by v tomto období potrebovala trochu usmerniť? Dajte jej vedieť o našom projekte, s radosťou ju medzi nami uvítame a pomôžeme jej nájsť tie správne odpovede.

 

Text vznikol v spolupráci s Projektom sebadôvery Dove.

Foto: Matej Molnár

Pravidlá súťaže na Instagrame

 

 1. Usporiadateľ a organizátor súťaží

Usporiadateľ a organizátor súťaže: Beni klub, o.z. Balkánska 95, Bratislava , 

IČ SK 42180309, (ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

 1. Termíny a miesta konania súťaží:
 2. Súťaže prebiehajú priebežne na Instagrame https://www.instagram.com/benitimpredeti
 3. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

III. Súťažiaci:

 1. Súťažiacim sa môže stať iba osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi, ako aj ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.
 3. Účasť v súťaži a určenie výhercu:
 4. Súťažiaci sa do súťaže o výhry zapojí tak, že splní súťažnú úlohu v aktuálnom súťažnom príspevku na nástenke.
 5. Výherca môže byť vybraný žrebovaním. Počet výhercov je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
 6. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry:
 7. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.
 8. Výherca bude vždy vyzvaný v komentári súťažného príspevku, aby prostredníctvom súkromnej správy poslal svoje údaje, a to do 10 dní od výzvy.
 9. Výhru si môže výherca vybrať do 14 dní od doručenie správy. Vyberie si z aktuálnej ponuky kurzov pre školský rok 2020/21.  
 10. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

Súťažiaci splnením súťažnej úlohy dáva súhlas so zaradením svojich osobných údajov v rozsahu registračného formulára (ďalej len „údaje“) do databáze usporiadateľa súťaže, a to výhradne za účelom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhier.

Účastníci súťaže výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 ZSb., v platnom znení, Občianskeho zákonníka, bezplatne nimi uvedené meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a ním poskytovaných služieb.

VII. Záverečné ustanovenia:

 1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
 2. Táto propagačná akcia (súťaž) nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook alebo Instagram.
 3. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než uvedené v týchto pravidlách.

 

V Bratislave, dňa 20.8.2020

benitim online treningy sportmaniak

Dostali sme sa do sitácie, kedy musíme hľadať neštandardné riešenia, aby sme deťom zabezpečili kvalitný pohyb.

Možno si myslíte, že keď chodíte s deťmi na prechádzky do prírody alebo behajú po záhrade, že to stači. Žiaľ, nie je to tak. Dali sme hlavy dokopy a našli spôsob ako nahradiť tréningy v telocvični. FUNGUJE to! Máme radosť zo skvelej nálady, ktorá tu panuje a dokonca si pokecáte aj s kamošmi!

PREČO sú pre teda ONLINE tréningy dôležité?

 • HLAVNÉ je, že to, čo sme na tréningoch zatiaľ natrénovali si UDRŽÍŠ a keď sa na tréningy vrátime, pôjde Ti to plynulo ďalej. Nestratíš čo máš doteraz zvládnuté. Predídeš frustrácii z neúspechu a budeš mať so športu naďalej radosť.
 • Precvičíš si rovnomerne celé telo, čo behaním po vonku a na prechádzkach nedosiahneš.
 • Budeme cvičiť cviky na lepšie držanie tela, keďže veľa sedíš pri počítači a knihách.
 • Budeš stále cítiť, že máš silu, kondičku, vytrvalosť a rýchlosť reakcií.
 • V septembri (ak sa tento šk.rok už nebudeme môcť stretnúť) plynulo prejdeme na ďalšie cviky, ktoré zvládneš s ľahkosťou.
 • Vďaka intenzívnemu pohybu sa budeš lepšie sústrediť, zlepší sa ti nálada aj spánok.
 • Zostaneš v spojení s trénerom a kamošmi z kurzu.
 • Pozbieraš si ďašie body do BENIbooku.
 • Získaš nový návyk cvičiť aj doma. Veľmi nás poteší, ak sa zapoja aj rodičia a súrodenci.

Naše online tréningy sú dobre prepracované na domáce prostredie, aj sa spolu zabavíme. Je to v tejto dobe to najlepšie, čo Ti môžeme priniesť.

Radi by sme Ti pripomenuli, že na online tréning sa dá pripojiť aj cez mobil, takže mama a tato môžu kľudne ďalej pracovať na svojich počítačoch 🙂

Sme vďační za všetky deti, ktoré s nami v týchto dňoch cvičia. Dáva nám to nádej a energiu posúvať sa dopredu, aby sme boli pre vás aj v týchto dňoch čo najviac užitoční. Veríme, že už čoskoro sa uvidíme na tréningoch na školách. Spolu to zvládneme!

Ahojte!

Opäť trénujeme online – ŠPORTmaniaci, Gumkáči, tanečnice z BENIdance, Piškótky a Karatisti.

Pre jednoduché pripojenie a trénovanie online s našimi trénermi nasledujte tieto inštrukcie:  

 • Na Váš e-mail Vám zašleme 2 pozvánky na 2 tréningy v týždni (ak trénujete 2x, inak len 1 pozvánka)
 • V týchto pozvánkach (v každej zvlášť) bude uvedený dátum a čas tréningu Vášho dieťaťa – budeme vysielať naživo, treba ho dodržať!
 • Približne 2-3 minúty pred začiatkom tréningu kliknite v pozvánke na link pod textom „Pripojiť sa Hangouts Meet“
 • Skôr ako 5 minút pred tréningom sa nepripájajte, tréner môže mať ešte tréning s inými skupinami.
 • Týmto linkom sa dostanete priamo do videočetu, tu stlačte PRIPOJIŤ.
 • Mali by ste postupne vidieť trénera i ostatné deti.
 • Povoľte používanie kamery a mikrofónu, ak si to aplikácia vyžiada.
 • NASTAVENIA: nájdite si obrazovku, na ktorej je tréner, kliknite na ňu. Uprostred obrazu s trénerom je ikona pripínačky – stlačte ju, aby Vám obraz trénera zostal po celý čas na najväčšej obrazovke, inak sa môžu stále prepínať obrazovky detí.
 • Na spodnej bielej lište nájdete 3 ikony – ikonu mikrofónu, ikonu telef. slúchadla a ikonu kamery. Kliknutím na mikrofón alebo kameru ich pripájate alebo odpájate, kliknutím na slúchadlo sa odpojtíte s celého videočetu. Ak sa Vám to stane, opäť sa pripojte cez link v pozvánke.
 • Ak budete mať akýkoľvek problém s pripojením sa k tréningu, v pozvánke nájdete telefónne číslo na niektorého z našich kolegov, ktorí sa Vám pokúsia pomôcť alebo nasmerovať vás.
 • Na tréningy v ďalších táýždňoch sa pripojíte vždy kliknutím na tú istú (prvú) pozvánku, ktorú sme Vám zaslali (ak trénujete v pondelok, tak vždy kliknete na pondelkovú pozvánku, v stredu na stredajšiu pozvánku, atď.).

Pripravte si BENIbooky, body budeme zbierať aj online 🙂

Tešíme sa na vás!

BENI, BENI hej-hej-hej!!!!

benitim sport pre deti lenive obezne deti

Jednou z výchovných úloh rodičov je, aby sa postarali o psychickú a fyzickú kondíciu dieťaťa, teda aby športovalo a aj malo doma pohodu.

V dnešnej dobe plnej dobrôt a počítačových hier je ťažké mať doma FIT dieťa po fyzickej aj psychickej stránke. Pohodlné a obézne deti nám pred očami rastú a pribúdajú.

Ako sa na problematiku šport a pohodlné/obézne dieťa pozerá špeciálna pedagogička Benitimu Adriana Agenbegovič:

“Pre dieťa je podstatné pozitívne prežívanie pri pohybe, čo pri obéznom dieťati je z hľadiska fyzického diskomfortu, ale aj psychického pocitu mennejcennosti najťažšie dosiahnuť.“

Obézne dieťa spravidla nemá pozitívne pocity pri fyzickej námahe, neprežíva radosť zo športu, preto si pozitívny pocit musíme prepožičať odtiaľ, kde ho dieťa prežíva….cez to čo ho baví, v čom sa cíti sebaisté.

Keď spoznáme záujmy dieťaťa, dokážeme vymyslieť fyzicky aktívny spôsob „prerozprávania“ jeho obľúbených činností…

Inšpirovala  by som tým, čo dieťa baví. Je úplne jedno, či je to hra na klavír, počítačová hra, maľovanie, záujem o zvieratká, obľúbený superhrdina. Od toho by som sa odrazila. “ Ja si zahrám s tebou, potom ty so mnou…“

 • Zrealizujme si počitačovú hru, alebo akčné scény z filmu v priestore bytu, domu.
 • Skúsme vypozorovať 5-6 typických pohybov obľúbeného zvieratka a vyskladať z nich sériu cvičení.
 • Pustime si obľúbeného interpreta a tancujme podľa emócií z hudby.
 • Rozložme po byte 5-6 výkresov A2 a skúsme na ne nanášať farby zároveň s cvičením.

Každodenným nenásilným cvičením takýmto spôsobom môžeme preklenúť jeho nevôľu a sprostredkovať mu dobrý pocit z pohybu.

 

Adriana Aganbegovič , špeciálny pedagóg Benitim

domace vzdelavanie benitim

Urobili sme pre vás súhrn užitočných zdrojov na domáce vzdelávanie.

BEZKRIEDY – učebné materiály. Prístupový kód si pýtajte od učiteľa.

ALF – vzdelávacia platforma pre žiakov a učiteľov. Prístupový kód si pýtajte od učiteľa.                 

KHAN AKADÉMIA – online vzdelávanie 

PLANÉTA VEDOMOSTÍ – zdroj vzdelávacích materiálov pre učiteľov a žiakov ZŠ a SŠ. 

VIEMETO – Online precvičovanie školského učiva

https://viki.iedu.sk/ – zdroj vzdelávacích materiálov

https://eduworld.sk/ – portál o vzdelávaní a sebarozvoji               

KOZMIX – úlohy zo slovenčiny a matematiky zábavnou formou zadarmo

FENOMÉNY SVETA –  aktivity na medzipredmetovú výučbu

AITEC  – internetová knižnica učebníc

TAKTIK – interaktívne pracovné zošity

Fyzika a chémia                 

elektrotechnické značky

Rande s fyzikou                                                                 Bádatelia

Michaelovy experimenty                                                    Experimentuj

Fyzika hrou                                                                        Populárna fyzika

Animovaná fyzika                                                               O škole fyzika

Fyzweb                                                                              Prevody jednotiek

Asociácia pre mládež,vedu a techniku                             Otestuj sa

Hustota kvapalín                                                               Mladý vedec                  

Experimenty                                                                     Chemické reakcie

Domáce chemické pokusy                                               Pitná voda

Virtuálne chemické laboratórium

 

Geografia a prírodoveda

O koronavíruse pre deti

Interaktívna učebnica – Afrika

Geografické hry

EDUmapa

Turistická mapa

DATAKABINET

JURAJVIE

DIGITÁLNA KNIŽNICA

Spoznaj štáty podľa obrysov

Cestovateľský blog 1

Cestovateľský blog 2

SLNEĆNÁ SÚSTAVA 

BOL RAZ JEDEN ŽIVOT- kreslené rozprávky

POZORUJ ZVIERATÁ

DAPHNE

 

Slovenský jazyk

VIEME PO SLOVENSKY

Daniel Hevier učí tvorivosti: https://www.facebook.com/Daniel-Hevier-240733315990270/

Úlohy zo slovenčiny 

Interaktívne cvičenia zo SJL pre 5. – 9. roč.

 

Matematika

MATEMATIKA HROU

MATEMATIKA cez YouTube

Úlohy z MATEMATIKY

Zlomky zábavne na YouTube

 

Cudzie jazyky

VIEME PO ANGLICKY

Slovná zásoba, frázy na POČÚVANIE, kontakt na jazykových partnerov: (aj iné jazyky)

Takmer VŠETKO o NEMČINE

(nielen) nemčina online

https://www.helpforenglish.cz/

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.englisch-hilfen.de/en/

http://www.myenglishpages.com/

http://www.jazyky-online.info/anglictina/

http://www.e-academy.cz/kurz/anglictina

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos

https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA

https://www.engvid.com/

https://www.learnamericanenglishonline.com/

https://www.youtube.com/user/learnexmumbai

https://www.youtube.com/watch?v=ELOKiH1UEe0&list=PLD-YxwW2jAGx_cEWF35KuVgpvUpiOm_LA

https://www.youtube.com/channel/UCz4tgANd4yy8Oe0iXCdSWfA

https://www.youtube.com/watch?v=ZIVNFl6SVG8

https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?referrer=playlist-the_most_popular_talks_of_all#t-95842

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?referrer=playlist-the_most_popular_talks_of_all#t-77646

https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other

https://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_on_the_habits_of_happines

DETSKÁ PESNIČKA

ROZDIELY v nemčine v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku

POZDRAVY v nemčine

JAZYKOLAMY v nemčine

DER, DIE? DAS

POŽIADAŤ O JEDLO

HOBBY

MIESTNOSTI V BYTE

SLOVESÁ

PRÍDAVNÉ MENÁ

OBLEČENIE

FARBY

ZVIERATÁ

POZDRAVY

RODINA

ROZPRÁVKY  v nemčine (ruská stránka, NEJ rozprávky treba trochu hľadať)

MODLITBY v nemčine

SLOVNÍK

STRÁNKA na nemčinu aj angličtinu – gramatika, vysvetlenie

HUDBA, SKLADBY v nemčine

PREHĽAD slov a fráz – začiatočníci (stránka je v nemčine!)

prehľad rozprávok a príbehov – KNIHY nahovorené v nemčine (stránka je v nemčine!)

ONLINE cvičenia – začiatočníci, úroveň A1: (stránka je v nemčine!)

JEDLO a NÁPOJE

PREDSTAVIŤ SA

PREDLOŽKY

KNIHA DŽUNGLÍ

sloveso DÜRFEN – video

 

Dejepis

Dejepis inak

Dejiny udatného českého národa

Neolitická osada 

Keltská osada 

Veľkomoravské hradisko 

Stavba časti Karlovho mostu v 14. stor. 

Postupná prestavba zámku vo Versailles

Berlínsky múr a hranice NDR

Stalin

Osviecim

Hirošima – Nagasaki

Výbuch jadrovej elektrárne v Černobyle

Rozdelenie Korei

Pád dvojičiek – 11. september 2001 

History – nečakané súvislosti dejín

 

Finančná gramotnosť

https://www.financnahitparada.sk/

http://banky.sk/

https://peniaze.sme.sk/bezucelovy-uver/?ref=menu

https://www.ceknito.sk/video/20003

http://www.onlinekalkulacka.sk/

https://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince

http://www.muzeumkremnica.sk/sk/lice-a-rub-penazi/dejiny-penazi-na-slovensku/

https://www.posta.sk/

 

Občianska náuka

http://www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/

http://cenastatu.sk/

https://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

https://www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/deti/rozpravka-o-inflacnej-prisere

http://transparency.sk/sk/

BENITIM prerušuje všetky tréningy a lekcie do odvolania a to na základe opatrenia mesta Bratislava  – uzatvorenie škôl a škôlok v Bratislave v súvislosti zamedzením šírenia Korona vírusu.
Tréningy a lekcie budú donahrádzané ku konciu tréningového obdobia. 
O ďalšom priebehu Vás budeme informovať.   
Dňa 9.3. budú prebiehať tréningy a lekcie na niektorých školách a škôlkach. O možnej zmene Vás budeme informovať prostredníctvo sms: 
Jarovce: Športmaniak, Gumkáči, Florbal
Montesori:  Športmaniak
ZŠ Tilgnerová:  Športmaniak, Gumkáči
ZŠ Rusovce: Športmaniak, Gumkáči
ZŠ Ostredková: Športmaniak, Gumkáči
ZŠ Tupolevova: Parkour, ANGLOspeaker
CZŠ Narnia: gymnastika, BDF, Benidance
ZŠ Majerníková: Parkour
ZŠ Nejedlého: Športmaniak
ZŠ Dudova: Benidance
MŠ Rusovce: Piškotky
BUBLINKY Velehradská
BUBLINKY Budovateľská
BUBLINKY Boradáčova
 
 

Milí rodičia a deti,

počas jesenných prázdnin od 30.10. do 2.11. 2019 tréningy a lekcie – okrem niektorých miest (pozri nižšie) NEPREBIEHAJÚ (platí aj pre plavecké a in-line kurzy).

Opäť sa stretneme po jesenných prázdninách od 4.11.2019.

Tréningy/lekcie budú len na vybraných škôlkach (MŠ Velehradská, MŠ Tekovská a PCpR Žehrianska) – rodičom z týchto skupín sme informovali SMS-kou.

Pri vynechaní tréningu/lekcie z dôvodu prázdnin, štátnych sviatkov, ochorení trénera/lektora sa automaticky posúva poradové číslo tréningu/lekcie.

Prajeme Vám veľa krásnych spoločných chvíľ 🙂

BENITIM o.z. | © 2012 - 2022 BENITIM.sk - realizácia CompSoft s.r.o.